دانلود کتاب مدیریت راهبردی مساجد


خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت راهبردی مساجد و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان
 ۲۴۸ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7492-21-5 

قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب مدیریت راهبردی مساجد

مسجد از محوری‌ترین نهادهای دینی است. تحول در نظام آموزش و پرورش در کشور مستلزم آن است که نقش این نهاد اصیل و جامع دینی به درستی و خوبی تعریف شود. برای این منظور باید کارکردهای آموزش زندگی و تربیت انسانها، به درستی، برای مسجد و نهادهای پیرامونی آن تعیین گردد.

قدم اول برای شکل‌دهی و مهندسی جایگاه مدیریت راهبردی مجموعه نهادهای فرهنگی دینی به صورت یک نظام جامع، بررسی و مطالعهٔ کامل پیرامون آنها می‌باشد.

تاکنون سهم اندکی از تلاشهای کارشناسی، سیاستگذاری و طراحی انجام شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر ارگانهای تصمیم‌گیرنده کشور، به اعتلاء جایگاه و عملکرد نهادهای فرهنگی دینی از جمله مسجد، تخصیص یافته است.

تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی، بخصوص مساجد، از موضوعات پیچیده‌ای است که به سهولت، دست یافتنی نیست. وجود انواع نهادهای دینی، مستلزم این است که به مدیریت راهبردی هر یک از این نهادها، به صورت خاص پرداخته شود. هرچند که می‌توان گفت که در مدیریت راهبردی این نهاد، وجوه مشترک زیادی وجود دارد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل 1: اهمیت مسجد
فصل 2: مدیریت در مسجد
فصل 3: وضعیت موجود مساجد کشور
فصل 4: طرح‌های راهبردی دستگاههای فرهنگی برای توسعه مساجد کشور
فصل 5: هم اندیشی توسعه نهادهای دینی پیرامون مدیریت راهبردی مساج

راهنمای دانلود کتاب مدیریت راهبردی مساجد

برای دانلود کتاب مدیریت راهبردی مساجد و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب مدیریت راهبردی مساجد