دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی

دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی
بزرگنمایی
راهنمای مطالعه کتاب‌ها
برای مطالعه کتاب‌ها، لازم است اپلیکیشن کتابراه را در موبایل، تبلت یا رایانه خود نصب کنید.
جزییات کتاب

معرفی کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی

مسائل قابل شناخت بی‌شماراند و در این میان برخی از این مسائل در ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر و گاها فراگیریشان متوقف بر دیگری است، اما برخی دیگر بیگانه از هم‌ و تقریباً بی ارتباط با هم­اند و از آنجا که یادگیری همه علوم ناممکن می­نماید، دانشمندان درصدد برآمدند که علوم را از هم متمایز کرده و با طبقه­بندی و یا دسته­بندی آنها میزان ارتباط و نیازشان را به هم مشخص سازند و اینگونه راه را برای متعلمین به منظور فراگیری یک علم و مقدمات آن فراهم سازند. بدین سان، علوم به قسمت‌های گوناگون تقسیم شده و هر قسمت در مرتبه خاصی قرار گرفته است.

ادامه
فهرست مطالب

فصل اول: الگوی علم شناسی موضوع محور
1-1- مقدمه
1-2- وحدت موضوعی علوم
1-3- موضوع داشتن علوم
1-3-1- نظرات مختلف درباره ضرورت وجود موضوع
1-3-2- دلیل مشهور بر مدعای خود
1-3-3- منتقدان مشهور و رویکرد تاریخی آنان به علم
1-3-4- مدافعان مشهور و رویکرد تاریخی آنان به علم
1-3-5- رویکرد آیت الله بروجردی به نظریه مشهور
1-4- چیستی موضوع علم
1-4-1- رابطه موضوع علم با مسائل آن
1-4-2- چیستی «عرض ذاتی»
1-5- موضوع واحد داشتن علوم
1-6- موضوع؛ مبنای تمایز علوم حقیقی یا اعتباری؟
1-7- اصل تمایز علوم بر اساس موضوع
1-7-1- اشکالات وارد بر تمایز موضوعی علوم
1-7-2- بررسی استدلال علامه درباره وحدت موضوعی علوم حقیقی
1-7-3- ارائه رویکردی متفاوت به الگوی علم شناسی ارسطویی
فصل دوم: الگوی علم شناسی روش محور
1-2-مقدمه
2-2-تمایز روشی، انگارهای پوزیتیویستی
2-3-چالش بر سر تمایز مقام اکتشاف و داوری
2-4-خلط تمایز روشی علوم و حصرگرایی روش شناختی
2-5-چندتباری بودن برخی از علوم و عدم دقت تمایز روشی
2-6-تمایز روش شناسی و تنافی با تاریخچه علوم
2-7-عدم توافق بر چیستی روش برخی علوم
2-8-حصار تنگ روش شناسی و پیدایش مکتب ضد روش
2-9-حصرگرایی روشی؛ تقلیل جایگاه علوم و مانعی برای رشد آنها
2-10-حصرگرایی روشی و بی توجهی به پیوند تحولی علوم
فصل سوم: الگوی علم شناسی غایت محور
3-1-مقدمه
3-2-تمایز علوم بر اساس غایت
3-2-1-نظریه محقق خراسانی
3-2-2-چیستی غایت در نزد محقق خراسانی
3-3-رویکرد اعتدالی به نظریه محقّق خراسانی
3-3-1-تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری
3-3-2-تفکیک بین مقام تعلیم وتدوین
3-3-3-عدم لزوم وحدت موضوعی علوم
3-4-نمونه هایی از ناکارآمدی الگوی علم شناسی ارسطویی
3-4-1-علم کلام
3-4-2-علم اصول فقه
3-5-چالشهای پیش روی الگوی علم شناسی محقق خراسانی
3-5-1-اشکالات به رویکرد غایت محور
3-5-2-انتقادات امام خمینی (ره) به محقق خراسانی
3-5-3-برخی از پاسخهای طرفداران الگوی محقق خراسانی
3-6-جمع بندی
فصل چهارم: الگوهای نوین علم شناسی
4-1-مقدمه
4-2-الگوی علم شناسی سنخیت محور
4-2-1-تبیین رویکرد امام خمینی (ره) به تمایز علوم
4-2-2-تفاوت رهیافت امام خمینی (ره) با پیشینیان
4-3-الگوی علم شناسی تلفیق گرا
4-3-1-الگوهای تلفیق گرایان
4-3-2-ریشه یابی رویکرد تلفیق گرا
4-3-3-دفاع از تلفیق گرایی با رویکردی تاریخی
4-4-الگوی علم شناسی قراردادگرا
4-4-1-چرایی ناکارآمدی الگوهای علم شناسی پیشین
4-4-2-تبیین رویکرد قراردادگرایان
4-4-3-رویکرد قراردادگرایان به تاریخ علم
منابع

ادامه
کاربر مهمان

کاربر گرامی، برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید یا وارد شوید.

هزاران کتاب، رمان و مجله همیشه همراه شما
نصب رایگان کتابراه