دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی


خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید نسخه الکترونیکنسخه نمونه رایگان
 ۲۰۸ صفحه، ۳۱۷ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7492-13-0 

قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی

مسائل قابل شناخت بی‌شماراند و در این میان برخی از این مسائل در ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر و گاها فراگیریشان متوقف بر دیگری است، اما برخی دیگر بیگانه از هم‌ و تقریباً بی ارتباط با هم­اند و از آنجا که یادگیری همه علوم ناممکن می­نماید، دانشمندان درصدد برآمدند که علوم را از هم متمایز کرده و با طبقه­بندی و یا دسته­بندی آنها میزان ارتباط و نیازشان را به هم مشخص سازند و اینگونه راه را برای متعلمین به منظور فراگیری یک علم و مقدمات آن فراهم سازند. بدین سان، علوم به قسمت‌های گوناگون تقسیم شده و هر قسمت در مرتبه خاصی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول: الگوی علم شناسی موضوع محور
1-1- مقدمه
1-2- وحدت موضوعی علوم
1-3- موضوع داشتن علوم
1-3-1- نظرات مختلف درباره ضرورت وجود موضوع
1-3-2- دلیل مشهور بر مدعای خود
1-3-3- منتقدان مشهور و رویکرد تاریخی آنان به علم
1-3-4- مدافعان مشهور و رویکرد تاریخی آنان به علم
1-3-5- رویکرد آیت الله بروجردی به نظریه مشهور
1-4- چیستی موضوع علم
1-4-1- رابطه موضوع علم با مسائل آن
1-4-2- چیستی «عرض ذاتی»
1-5- موضوع واحد داشتن علوم
1-6- موضوع؛ مبنای تمایز علوم حقیقی یا اعتباری؟
1-7- اصل تمایز علوم بر اساس موضوع
1-7-1- اشکالات وارد بر تمایز موضوعی علوم
1-7-2- بررسی استدلال علامه درباره وحدت موضوعی علوم حقیقی
1-7-3- ارائه رویکردی متفاوت به الگوی علم شناسی ارسطویی
فصل دوم: الگوی علم شناسی روش محور
1-2-مقدمه
2-2-تمایز روشی، انگارهای پوزیتیویستی
2-3-چالش بر سر تمایز مقام اکتشاف و داوری
2-4-خلط تمایز روشی علوم و حصرگرایی روش شناختی
2-5-چندتباری بودن برخی از علوم و عدم دقت تمایز روشی
2-6-تمایز روش شناسی و تنافی با تاریخچه علوم
2-7-عدم توافق بر چیستی روش برخی علوم
2-8-حصار تنگ روش شناسی و پیدایش مکتب ضد روش
2-9-حصرگرایی روشی؛ تقلیل جایگاه علوم و مانعی برای رشد آنها
2-10-حصرگرایی روشی و بی توجهی به پیوند تحولی علوم
فصل سوم: الگوی علم شناسی غایت محور
3-1-مقدمه
3-2-تمایز علوم بر اساس غایت
3-2-1-نظریه محقق خراسانی
3-2-2-چیستی غایت در نزد محقق خراسانی
3-3-رویکرد اعتدالی به نظریه محقّق خراسانی
3-3-1-تفکیک بین علوم حقیقی و اعتباری
3-3-2-تفکیک بین مقام تعلیم وتدوین
3-3-3-عدم لزوم وحدت موضوعی علوم
3-4-نمونه هایی از ناکارآمدی الگوی علم شناسی ارسطویی
3-4-1-علم کلام
3-4-2-علم اصول فقه
3-5-چالشهای پیش روی الگوی علم شناسی محقق خراسانی
3-5-1-اشکالات به رویکرد غایت محور
3-5-2-انتقادات امام خمینی (ره) به محقق خراسانی
3-5-3-برخی از پاسخهای طرفداران الگوی محقق خراسانی
3-6-جمع بندی
فصل چهارم: الگوهای نوین علم شناسی
4-1-مقدمه
4-2-الگوی علم شناسی سنخیت محور
4-2-1-تبیین رویکرد امام خمینی (ره) به تمایز علوم
4-2-2-تفاوت رهیافت امام خمینی (ره) با پیشینیان
4-3-الگوی علم شناسی تلفیق گرا
4-3-1-الگوهای تلفیق گرایان
4-3-2-ریشه یابی رویکرد تلفیق گرا
4-3-3-دفاع از تلفیق گرایی با رویکردی تاریخی
4-4-الگوی علم شناسی قراردادگرا
4-4-1-چرایی ناکارآمدی الگوهای علم شناسی پیشین
4-4-2-تبیین رویکرد قراردادگرایان
4-4-3-رویکرد قراردادگرایان به تاریخ علم
منابع

راهنمای دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی

برای دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب سیر تطور الگوهای علم شناسی
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید!
هزاران کتاب، رمان و مجله همیشه همراه شما
نصب رایگان کتابراه