دانلود کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

  • از: زینب میرجانی
  • ناشر: انتشارات قانون یار
  • ۲ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی نوشته زینب میرجانی، به بررسی ادبیات نظری انرژی سازمانی و نقش آن در سازمان، روش‌شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازد.

مطالعه در مقوله مهم انرژی سازمانی حاکی از آن است که شور و هیجان و جو عاطفی ارتباط مثبت با عملکرد و رضایت شغلی و تعلق خاطر کارکنان دارد و نگرش کار و واکنش‌های عاطفی در زندگی کاری و روزمره کارکنان انرژی سازنده‌ی سازمانی را شکل می‌دهند. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع پژوهش‌های توصیفی همبستگی است، با توجه به این که ابزار گردآوری داده‌ها در جامعه آماری میان آزمودنی‌ها توزیع و جمع‌آوری می‌شود از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه سازمان‌های استان است که آن‌ها به چهار دسته آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کرده و بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی نسبی و با توجه به نامعلوم بودن حجم نمونه (به جهت عدم دسترسی کامل) نفر تعیین می‌گردد.

در این تحقیق از آمار توصیفی جهت توصیف داده‌های مربوط به ویژگی‌های جمعیت شناختی سازمان استفاده می‌شود. برای تحلیل داده‌های از رویکرد ویرایشی استفاده شد. در قالب پرسشنامه استاندارد و با طرح 14 سوال در 3 بعد موثر، شناختی و رفتاری تهیه و تنظیم شد. و نیز بر اساس بیشترین تا کمترین میزان تاثیر انرژی سازمانی در ادارات و موسسات دولتی و خصوصی با استفاده از نرم افزار spss و آزمون t و مقایسه میانگین سازمان‌ها در غالب 2 جامعه (ادارات دولتی و خصوصی) و 4 جامعه (دستگاه‌های آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و نیز مشخص شد انرژی سازمانی سازمان‌های غیر دولتی بیشتر از انرژی سازمانی سازمان‌های دولتی است ولی معنادار نیستند.

آینده متعلق به سازمان‌هایی است که از همه امکانات بالقوه و بالفعل خود برای رویارویی با چالش‌های جدید بهره بگیرند. پیش نیاز جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمان‌های توسعه یافته است و سازمان‌های توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص که به منزله سرمایه‌های استراتژیک هستند به دست می‌آورند. انرژی سازنده سازمانی به طور چشمگیری بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است، به طوری که آن سازمان‌هایی که از انرژی سازمانی سازنده‌ی بالاتری برخوردارند، توان رقابتی بیشتر و ارزش بالاتری را برای ذی نفعان ایجاد می‌کند. انرژی سازمانی را مخزن سوختی می‌دانند که سازمان را به حرکت در می‌آورد.

از آن‌جا که انرژی سازنده‌ی سازمانی موجب می‌شود که سازمان‌ها به طور قابل توجهی بهره‌وری، نوآوری و رشد در سازمان را بهبود بخشند. تبیین ابعاد انرژی سازمانی باید با چشم‌انداز و اهداف استراتژیک سازمان مرتبط و هم‌سو باشد و از استراتژی سازمان گرفته شده باشد و راهبردی برای منابع انسانی و کارکنان موجود تعیین کند، نیروی انسانی جدید را توجیه کند، رویارویی با تحولات سازمان را آسان‌تر کند و روش‌ها و گزینه‌های جدیدی را در محیط جدید پیشنهاد کند. این برنامه همچنین با تضمین بهترین کاربرد منابع به منظور رشد و بهره‌وری، برنامه‌ریزی بلند مدت سازمان را تعیین می‌کند. هدف‌ها و ماموریت‌ها را تعریف و کارکنان را برای رسیدن به آن‌ها آماده می‌کند. امروزه با توجه به نیاز روز افزون به ایجاد و تقویت انگیزه‌های درونی، تلاش‌های اندکی در زمینه شناسایی موانع مهم برای استقرار نظام اداری مبتنی بر این قبیل موضوعات به عنوان چالش انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد تا با پرداختن به مقوله انرژی در سازمان، آمادگی سازمان‌ها و ادارات استان ایلام را برای بهبود کیفی و تقویت عوامل مداخله‌گر در انرژی سازمانی ارزیابی کند؛ با وجود اهمیتی که این عامل در سازمان‌ها دارد تا کنون در ایران تحقیقی در این خصوص انجام نگرفته است که این امر انجام این پژوهش را ضروری و بایسته ساخته است.

 ۱۲۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-622-6055-54-3 

چاپ ۱۳۹۷: ۲۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۸۰۰۰ ت - 2.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: مبانی نظری پژوهش
مقدمه
بخش اول: بررسی ادبیات نظری انرژی سازمانی و نقش آن در سازمان
انرژی فردی
انرژی سازمانی
اهداف توانمند سازی کارکنان
انواع توانمندسازی
هفت بعد انرژی‌ سازمانی (مطابق نظرتوسی و لایولین 2002)
انرژی الهام‌بخش (القاء)
انرژی یکپارچه‌سازی (ادغام)
انرژی معنا (مفهوم)
انرژی جامعه (اجتماع)
انرژی کنترل
انرژی فعالیت
انرژی وجود (موجودیت)
جمع‌بندی
مدل‌های دیگر از انرژی سازمانی
مفهوم جو سازمانی
مقایسه با مدل انرژی سازمانی توسی
ترکیب پرسشنامه توسی و اسمیت (1999)
دیگر ابزارهای موجود (در دسترس)
بررسی پژوهش‌های پیشین
فصل دوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
هدف پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری (مرحله کمی)
روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی
روایی و اعتبار ابزار سنجش
پایایی و قابلیت اعتماد ابزار سنجش
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
فصل چهارم: بحث و تفسیر داده‌ها
مقدمه
نتایج، بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از پاسخ به سوال اول پژوهش
نتایج حاصل از پاسخ به سوال دوم پژوهش
نتایج حاصل از پاسخ به سوال سوم پژوهش
بیشنهادات کاربردی
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
موانع و محدودیت‌های پژوهش
منابع

راهنمای دانلود کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی

برای دانلود کتاب تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تجزیه و تحلیل انرژی سازمانی در ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی
فرشاد میرجانی
۱۳۹۷/۹/۲۰
مفهوم انرژی سازمانی مفهومی نو و ارزشمند است و از ظرفیت کاوش و پرداخت بیشتری در ادبیات سازمانی برخوردار است
مریم محبی
۱۳۹۷/۹/۲۵
بسیار جالب و آموزنده بود
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)