دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13

دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13، منتشر شد. این شماره به بررسی رابطه بین عوامل سرمایه‌گذاری با عملکرد و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل شایستگی‌های مورد نیاز برای ریاست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، می‌پردازد.

سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه‌گذاری خود و تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت‌ها توجه می‌کنند. نوسان پذیری بازده سهام و عوامل موثر بر آن از موضوع‌های بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می‌کنند. هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکت‌ها و انتظارات سرمایه‌گذاران از این عوامل را در بورس تهران بر طرف سازد.

به همین خاطر از جامعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شرکت‌هایی به صورت نمونه‌ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آن‌ها برای سال‌های 1391 تا 1396 به صورت داده‌های تحقیق استخراج گردید. به وسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکت‌ها در بورس تهران است اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی‌توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم‌گیری توجه داشته باشند. این مساله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکت‌ها در بورس تهران است.

فهرست مطالب

بررسی رابطه بین عوامل سرمایه گذاری با عملکرد و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر 5 بعد شخصیتی NEO بر اثر بخشی آموزش و انتخاب بهترین گزینه‌ها برای آموزش با استفاده از تکنیک FUZZZYAHP& TOPSIS
مدل شایستگی‌های مورد نیاز برای ریاست واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی مدیران سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی (NGOs) استان چهارمحال و بختیاری
بررسی رابطه مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان غیرتولیدی شرکت زامیاد
دانشگاه کارآفرین (مفهوم، ضرورت و چالش‌ها)
تأملی بر نقش‌ها و کارکردهای کارت امتیازی متوازن در فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانی و بانک‌ها

 ۹۸ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6409 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13

برای دانلود دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  دو ماهنامه‌ مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه - شماره 13