کتاب‌های مرتبط با کتاب صوتی صفر به یک؛ نکاتی در مورد استارتاپ‌ها - چگونه آینده را بسازیم