دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2، منتشر شد. برنامه‌ریزی وکالتی؛ شناسایی ابعاد و ویژگی‌های آن، نگاهی تحلیلی میدانی بر چالش‌های کالبدی پیاده‌روها در شهر اردبیل و بررسی نقش عناصرتجمع‌پذیر در تعاملات اجتماعی محله‌های سنتی، از جمله عناوین این شماره هستند.

جریان برنامه‌ریزی وکالتی، با هدف مبارزه با تبعیض نژادی در شهرهای آمریکا و دفاع از مردم فقیر و محرومان در سال 1965 توسط پل دیویدف مطرح گردید شکل گرفت. این نظریه در نیمه دوم دهۀ شصت مطرح و در دهۀ هفتاد مورد اقبال و توجه قرار گرفت. دیویدف عنوان می‌نماید که اگر آن طور که نظریه برنامه‌ریزی سنتی ادعا می‌کند، برنامه‌ریزی فرآیندی عقلانی و تکنوکراتیک باشد، قاعدتا همۀ این برنامه‌ها باید مثل هم باشند. زیرا همگی بر اساس روش شناسی و مبانی نظری واحدی تهیه شده‌اند. اما در جاهایی که این اتفاق افتاده است برنامه‌ها مثل هم نبوده‌اند و همین نکته نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی موضوعی فنی و تکنوکراتیک نیست بلکه با ارزش‌ها و اولویت‌های مردم رابطه دارد. با پذیرش چندگانه باوری در برنامه‌ریزی، واژه وکالتی معنا پیدا می‌کند، زیرا برنامه‌ریز به عنوان یک متخصص، نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروه‌های شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقه‌ها، و یا حتی کشورها را بر عهده می‌گیرد. نکتۀ مهم در اینجاست که برنامه‌ریزی که وکیل یک گروه یا اجتماع می‌شود می‌بایست ارزش‌ها، منافع و اولویت‌های آن گروه را باور داشته باشد، با آن‌ها همدردی کند، به نفع اهداف آن‌ها تبلیغ کند و در جهت تحقق اهداف‌شان بکوشد. به دنبال مطرح شدن رهیافت وکالتی در برنامه‌ریزی و توجه بسیاری از صاحب‌نظران، این رهیافت وارد مقوله برنامه‌ریزی شهری شد. رهیافت برنامه‌ریزی وکالتی، ره‌آورد گفتگوهای طرفداران عدالت اجتماعی درباره مسائل جوامع و به خصوص جوامع شهری است. با توجه به اهمیت مقوله عدالت اجتماعی در مباحث مرتبط با برنامه‌ریزی شهری، هدف از این مقاله ابتدا معرفی و نقد برنامه‌ریزی وکالتی و سپس بررسی مسئله نابرابری و ارتباط آن با برنامه‌ریزی وکالتی است.

فهرست مطالب

1- برنامه‌ریزی وکالتی؛ شناسایی ابعاد و ویژگی‌های آن
2- نگاهی تحلیلی میدانی بر چالش‌های کالبدی پیاده‌روها در شهر اردبیل
3- بررسی نقش عناصرتجمع‌پذیر در تعاملات اجتماعی محله‌های سنتی
4- نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به رودخانه‌های درون شهرها نمونه موردی (رودخانه کارون)
5- ارائه مدلی یکپارچه از تعریف و ابعاد هویت مکان و تعیین شاخص‌های سازنده هویت؛ نمونه مورد مطالعه: ساکنین شهر شیراز

 ۵۷ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 2