دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول

فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول، منتشر شد. این شماره به بررسی راهکارهای اجرایی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر توجیه‌پذیری ساخت و ساز مشارکتی و تجلی فرهنگ و هویت بومی مازندران در بناهای شاخص، می‌پردازد.

در دهه‌های اخیر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مدیریتی به ترویج نوعی نگرش مشارکتی از طریق تأکید بر اجتماعات
محلی و در راستای افزایش تعاملات اجتماعی در سطح محله برآمده‌اند. در این راستا شهرداری تهران نیز به منظور تحقق
رویکرد محله محوری اقدام به تأسیس سرای محله در سطح محلات نمود تا بتواند نقش مهمی در شکل‌گیری روابط میان
مردم و پیوند اجتماعی ایفا کند که بعد از گذشت یک دهه با مشکلاتی در این زمینه همراه است.

هدف از این پژوهش تحلیل و واکاوی مشکلات سرای محلات در منطقه 3 شهر تهران است. روش پژوهش، کیفی و اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته از 3 گروه مدیران، جامعه مدنی و بخش خصوصی گردآوری شده است. شرکت کنندگان در
مصاحبه 30 نفر که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع گوله برفی انتخاب شده‌اند. پس از انجام مصاحبه‌ها و خواندن دقیق
آن در مورد واکاوی مشکلات سرای محلات 9 زیر مضمون شامل بومی نبودن مدیران، ناهماهنگی سرای محله با سایر
نهادهای مؤثر، موازی کاری، کم‌توجهی به وضعیت حقوق کارکنان سرا، کمرنگ بودن نقش مردم در سیاست‌گذاری برنامه‌ها، فقدان نیازسنجی در برنامه‌های اجرایی سرا، پایین بودن سطح کیفیت برنامه‌ها، ایجاد نگاه درآمدزا به سرا و شعار زدگی
در برنامه‌های سرا استخراج شد. بدین ترتیب از این زیر مضمون‌ها، دو مضمون اصلی مشکلات ساختاری و نهادی و
مشکلات مربوط به حوزه عملکردی به دست آمد.

فهرست مطالب

تحلیل و واکاوی مشکلات سرای محلات در منطقه 3 شهر تهران: یک مطالعه کیفی (تکنیک گروه اسمی)
اثر گیاهان فضای سبز در سلامت محیط زیست شهری
بررسی مطلوبیت پل‌های عابر پیاده مناطق 5 و 11 شهر شیراز
راهکارهای اجرایی بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر توجیه‌پذیری ساخت و ساز مشارکتی
تجلی فرهنگ و هویت بومی مازندران در بناهای شاخص؛ نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری

 ۶۶ صفحه، ۵ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2645-4424 

چاپ ۱۳۹۸، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول

برای دانلود فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری - شماره 4 - جلد اول