دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم

نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم، منتشر شد. این شماره به بررسی تحلیل اثرات کالبد - عملکردی بازارچه‌های مرزی با تاکید بر توسعه پایدار و آمایش نواحی شهری و مطالعه و طرح معماری خانه کودک در کاشان مبتنی بر پرورش خلاقیت کودک، می‌پردازد.

بازارچه‌های مرزی با توجه به ساختارشان توانسته‌اند مسئلۀ امنیت مرزها را تا حدودی برآورده نمایند و این مسئله روی شرایط اقتصادی مناطق مرزی تأثیر به سزایی داشته است. این نوشتار حاصل پژوهشی میدانی از بازارچه‌های مرزی شهر پیرانشهر در استان آذربایجان غربی است که با استفاده از روش تحقیق کمی صورت گرفته است. روش انجام آن در بخش نظری، کتابخانه‌ای و اسنادی و در بخش عملی، پیمایشی است. در روش اسنادی از فیش، اسناد و نامه‌های اداری، گزارشات و مقالات مؤسسات و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و در شیوه میدانی از پرسشنامه، مصاحبه و جامعه آماری طبق فرمول کوکران 384 نفر بوده و داده‌های آن نیز همچنین از طریق پیمایش و با ابزار پرسشنامه و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss به دست آمده است.

نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه‌ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تأمین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه‌ی تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج فرضیات نشان می‌دهد بین عوامل موجود در بازارچه‌ی مرزی تمرچین و شاخص‌های کالبد عملکردی رابطه نسبتا معناداری وجود دارد.

فهرست مطالب

تحلیل اثرات کالبد - عملکردی بازارچه‌های مرزی با تاکید بر توسعه پایدار و آمایش نواحی شهری (شهرپیرانشهر)
مطالعه و طرح معماری خانه کودک در کاشان مبتنی بر پرورش خلاقیت کودک (برای کودکان 4 تا 7 سال)
کمدی دلآرته و شخصیت‌های نمایشی آن
ساختار پرسپکتیو در نگارگری ایرانی و نظریه اِبصار ابن هیثم
نگاهی به آزادی‌های فردی و جمعی در پرتو حقوق بین‌الملل

 ۷۰ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6298 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم

برای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 14 - جلد دوم