دانلود کتاب‌های تئوری سازمان

کتاب‌های الکترونیکی تئوری سازمان در زمینه سازمان ها، منابع انسانی، رفتار سازمانی، ماموریت، انتفاعی، غیرانتفاعی، ساختار، استراتژی و ...

تازه‌های مدیریت سازمان
1 
هزاران کتاب، رمان و مجله همیشه همراه شما
نصب رایگان کتابراه