دانلود کتاب صوتی آریا


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی آریا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

خرید کتاب صوتی
 ۱۶ ساعت و ۳۱ دقیقه، ۴۶۵ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: ۲۶۰۰۰ تومان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

معرفی کتاب صوتی آریا

کتاب صوتی آریا نوشته زهره زاهدی داستان زندگی مردی به نام آریا را روایت می‌کند که خانواده خودش را از دست می‌دهد و در طول زمان با جمع کردن افراد بی سرو سامان دور خودش خانواده بزرگ‎تری تشکیل می‎دهد که خیلی قوی‎تر از خانواده اولش باشند.

فهرست مطالب

۱ دقیقه
شناسنامه
۱ دقیقه
متن پشت جلد
۲۷ دقیقه
فصل اول - بخش اول
۲۵ دقیقه
فصل اول - بخش دوم
۱۶ دقیقه
فصل اول - بخش سوم
۲۷ دقیقه
فصل اول - بخش چهارم
۲۵ دقیقه
فصل اول - بخش پنجم
۱۹ دقیقه
فصل اول - بخش ششم
۹ دقیقه
فصل اول - بخش هفتم
۲۱ دقیقه
فصل اول - بخش هشتم
۲۷ دقیقه
فصل اول - بخش نهم
۳۸ دقیقه
فصل اول - بخش دهم
۱۹ دقیقه
فصل دوم - بخش اول
۱۸ دقیقه
فصل دوم - بخش دوم
۱۶ دقیقه
فصل دوم - بخش سوم
۱۸ دقیقه
فصل دوم - بخش چهارم
۳۱ دقیقه
فصل دوم - بخش پنجم
۱۹ دقیقه
فصل دوم - بخش ششم
۲۱ دقیقه
فصل دوم - بخش هفتم
۲۲ دقیقه
فصل دوم - بخش هشتم
۱۷ دقیقه
فصل دوم - بخش نهم
۱۷ دقیقه
فصل دوم - بخش دهم
۸ دقیقه
فصل دوم - بخش یازدهم
۸ دقیقه
فصل دوم - بخش دوازدهم
۱۹ دقیقه
فصل سوم - بخش اول
۹ دقیقه
فصل سوم - بخش دوم
۱۸ دقیقه
فصل سوم - بخش سوم
۱۳ دقیقه
فصل سوم - بخش چهارم
۲۰ دقیقه
فصل سوم - بخش پنجم
۲۱ دقیقه
فصل سوم - بخش ششم
۱۴ دقیقه
فصل چهارم - بخش اول
۱۸ دقیقه
فصل چهارم - بخش دوم
۱۶ دقیقه
فصل چهارم - بخش سوم
۲۷ دقیقه
فصل چهارم - بخش چهارم
۲۷ دقیقه
فصل چهارم - بخش پنجم
۲۰ دقیقه
فصل چهارم - بخش ششم
۱۰ دقیقه
فصل چهارم - بخش هفتم
۲۶ دقیقه
فصل پنجم - بخش اول
۱۳ دقیقه
فصل پنجم - بخش دوم
۹ دقیقه
فصل پنجم - بخش سوم
۲۱ دقیقه
فصل پنجم - بخش چهارم
۲۷ دقیقه
فصل پنجم - بخش پنجم
۳۲ دقیقه
فصل پنجم - بخش ششم
۲۱ دقیقه
فصل پنجم - بخش هفتم
۱۷ دقیقه
فصل پنجم - بخش هشتم
۱۲ دقیقه
فصل ششم - بخش اول
۱۷ دقیقه
فصل ششم - بخش دوم
۶ دقیقه
فصل ششم - بخش سوم
۲۰ دقیقه
فصل هفتم - بخش اول
۱۵ دقیقه
فصل هفتم - بخش دوم
۲۵ دقیقه
فصل هفتم - بخش سوم
۱۹ دقیقه
فصل هشتم - بخش اول
۲۸ دقیقه
فصل هشتم - بخش دوم
۶ دقیقه
فصل هشتم - بخش سوم

راهنمای دانلود کتاب صوتی آریا

برای دانلود کتاب صوتی آریا و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی آریا