دانلود کتاب آنتولوژی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب آنتولوژی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب آنتولوژی

اگر می‌خواهید در مورد نظریه‌های وجود‌شناسی اطلاعات کامل و دقیق کسب کنید، کتاب آنتولوژی نوشته صادق نیک‌پور را به شما توصیه می‌کنیم. در کتاب آنتولوژی شناخت خصوصیت دقیق یک حالت وجودی مبتنی‌بر نوع نگرشی است که در دیدن و درک آن حالت وجود دارد.

فلاسفه از نظرگاه‌های مختلف در درک وجود، فلسفه‌ها و نظریه‌های مختلفی را ارائه داده‌اند. مجموعه نگاه‌ها و نظریه‌های ارائه شده در مورد وجود را آنتولوژی و هستی‌شناسی نامیده‌اند.

در کتاب آنتولوژی (ontology) اشاره می‌شود به هستی‌شناسی یا وجودشناسی که شاخه‌ای است از فلسفه که به مطالعه بودن، هستی یا وجود می‌پردازد. دانش هستی‌شناسی در پی تشخیص و شرح رده‌های بنیادین و ارتباطات آنها در هستی یا عالم وجود برمی‌آید، تا بدین وسیله به تعریف موجودات و انواع آنها در آن چارچوب قادر گردد. آنتولوژی یا هستی‌شناسی مطالعه فلسفی سرشت بودن، وجود یا واقعیت به طورکلی و نیز مقوله‌های عمده بودن و روابط آن‌ها است. این رشته به‌صورت سنتی بخشی از شاخه عمده فلسفه متافیزیک به حساب می‌آمد که با پرسش‌های مربوط به چیستی موجودات، انواع، مقوله‌بندی، سلسه مراتب و زیرشاخه‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های موجودات سروکار دارد.

 وجود یک چیز، دقیقاً یعنی آن‌چه آن چیز را، آن موجود منفردی می‌گرداند که هست، و همین‌طور انکشافی که برای دریافت یگانگی وجود لازم است حتی ادراک خصلت وجود یا هستی به نحوی منحصراً غیر مفهومی مستلزم انکشافی همانند معرفت واقعیت راستین وجود است که همه این‌ها به عنوان جهان‌بینی و یا هستی‌شناسی فلسفی تلقی می‌گردد که تحت اصطلاح فلسفه وجود تبلور می‌یابند. وجود اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین مفهوم قابل درک برای هر شخصی است که در نگرش‌های فلسفی پیچیدگی‌ها و جهت گیری‌های متعدد و گاه متناقض را به سمت خود جلب نموده است.

فهرست مطالب

مقدمه 
فصل اول-رشته آنتولوژی
آنتولوژی
شناخت آنتولوژی
هستی‌شناسی بیرونی
شناخت وجود
فصل دوم-آنتولوژی در فلسفه مدرن
تاریخ آنتولوژی
الف) آنتولوژی رسمی
ب ) آنتولوژی توصیفی 
ج ) آنتولوژی رسمی شده 
متافیزیک و نظریه اشیاء
فصل سوم-اصطلاحات و احکام اولیه آنتولوژی
اصطلاحات وجود‌شناسی
وجود
ماهیت
وجود و ماهیت
عارض‌شدن وجود بر ماهیت
اشتراک وجود
جوهر و عرض
ذاتی و عرضی
اشتراک وجود
نور و وجود در حکمت ایران باستان
نظریه علی وجود منظرارسطو
احکام وجود شناسی
وجوب مقدم بر وجود
رد وجوب واجب الوجود
تقدم ماهیت بر وجود
رد قاعده‌ی الواحد
ممکن و واجب در وجود
فصل چهارم-مفاهیم وجود در آنتولوژی
فلسفه و وجود
وجود و عدم
ترکیب از وجود و عدم
اصالت وجود در فلسفه اسلامی
ترکیب در ممکنات
چگونگی وعلت دخول عدم در وجود
احکام سلبی وجود
معنی و چیستی عدم
عدم نسبی‌
قدرت و اراده وجودی
تقابل در خلق وجود از عدم
وجود زایشی و رویشی
خلقت و آفرینش وجود
چگونگی خلق وجود
تقابل وجودی در وجود
تاریخچه تقابل اولیه وجود
مساله ی تغییر و حرکت در وجود
فصل پنجم-نظریات مطرح در آنتولوژی
نظریات مطرح در آنتولوژی
نظریه اعداد بنیادین مکتب فیثاغورثی
نظریه حرکت در وجود
نظریه اصالت حرکت
نظریه توهم حرکت
مقایسه توهم حرکت و اصالت حرکت
نظریه ماده نخستین وجود
نظریه وحدت وجودی پارمندیس
نظریه وجود مرکب روح و ماده
نظریه اتمیستی
نظریه اصالت ادراک شخصی
نظریه اشراقی وجود
فصل ششم-نظریه اصالت وجود در آنتولوژی
نظریه اصالت وجود
اصالت وجود اسلامی
اصالت وجود
پیشینه اعتقادی اصالت وجود
مقایسه نظریه اصالت وجود و اگزیستانسیالیسم
فصل هشتم-نظریه اگزستانسیالیسم در آنتولوژی
نظریه اگزستانسیالیسم
مفهوم وجود در اگزیستانسیالیسم
تقدم وجود بر ماهیت در اگزیستانسیالیسم
دیدگاه های اگزیستانسیالیسم
فصل هشتم-نظریه وحدت وجود
نظریه وحدت وجود
منظور از وحدت وجود
فلسفه وحدت وجود هندوان
نظریه وحدت وجود صدرایی
حکمت متعالیه ومساله وحدت وجود
دیدگاه ملاصدرا در بحث از وحدت وجود
اثبات وحدت شخصی وجوداز دیدگاه ملاصدرا
وحدت وجود و کثرت اعیان
فصل نهم-نظریه های احکام وجود صدرایی
نظریه های احکام وجود صدرایی
الف) نظریه تشکیک وجود
ب)نظریه بسیط الحقیقه کلّ الأشیاء
ج) نظریه امکان فقری
د) نظریه حرکت در جوهر
ه) نظریه مثل افلاطونی

 ۱۴۴ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-94339-3-3 

چاپ ۱۳۹۳: ۱۴۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۵۹۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب آنتولوژی

برای دانلود کتاب آنتولوژی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  آنتولوژی
سوران عزیزی
۱۳۹۷/۴/۶
کتاب بسیار عالی،قلم روان و تشریح ساده پیشنهاد می‌کنم مطالعه کنید
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)