دانلود کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی

کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی به قلم محمدجواد محقق‌نیا برای دوره کارشناسی ارشد رشته مالیه و بانکداری اسلامی تهیه و تدوین شده است.

تعیین اهداف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی یکی از موضوعات کلیدی بانک‌داری اسلامی است. زیرا تا هدف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی برای پژوهشگر مشخص نباشد، وی نمی‌تواند الگوی بانک‌داری اسلامی ارائه نماید. در این کتاب تلاش شده است اهداف بانک‌داری اسلامی در سمت و سوی اهداف کلی نظام اقتصادی و نظام اسلامی، از سیستم بانک‌داری سنتی (ربوی) تفکیک شود. زیرا اسلام به‌عنوان پیکر واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد که نظام اقتصادی جزئی از این پیکر است. بنابراین اهداف بانک‌داری اسلامی باید به‌گونه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد که تأمین‌کننده هدف نظام اقتصادی اسلام و بالاتر از آن  اهداف نظام اسلامی باشد.

تفکیک در زمینه ادبیات پولی و بانکی به طور عام به معنای جداسازی مجموعه وظایف بانک از یکدیگر است و به طور خاص به مفهوم جداسازی خدمات بانکی، اعم از ارائه حساب‌های جاری و خدمات مربوط به سیستم پرداخت‌ها از سرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری و مدت‌دار است. هم‌اکنون برای بانک‌ها دو وظیفه اصلی متصور است: سپرده‌پذیری و وام‌دهی. در واقع منظور ما از تفکیک، جداسازی این دو وظیفه و قطع ارتبط آن‌ها است؛ به گونه‌ای که سپرده‌های جاری و دیداری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی همراه با دریافت سود مورد استفاده قرار نگیرد و منابع مورد نیاز در اعطای تسهیلات از روش‌های دیگر تأمین شود.

کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی مشتمل بر چهار بخش اصلی است. در بخش اول، پس از تبیین ویژگی‌های بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانک‌داری در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به کارکردهای بانک در نظام اسلامی اشاره شده و برخی مشکلات پیش‌روی نظام بانک‌داری اسلامی تبیین شده است. در بخش دوم الگوهای موجود بانک‌داری شامل بانک‌داری سرمایه‌گذاری، بانک‌داری توسعه‌ای-تخصصی، بانک‌داری تجاری، بانک‌داری محدود، بانک‌داری جامع و بانک‌داری خرد توضیح داده شده و ضمن تبیین تاریخچه آن‌ها، ویژگی‌ها و حوزه فعالیت هر الگو بررسی شده است.

در بخش سوم، پس از تبیین الگوی کنونی بانک‌داری بدون ربا در ایران، به الگوهای مختلف بانک‌داری اسلامی پرداخته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: الگوی وکالت بانک‌داری اسلامی شهید صدر، الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی، الگوی بانک‌داری اخلاقی، الگوی بانک‌داری تخصصی، الگوی فروش خدمات و الگوی تفکیک و ... . سرانجام در بخش چهارم کتاب، الگوهای بانک‌داری اسلامی در کشورهای دیگر مانند امارات، سوریه، پاکستان، عربستان، بحرین، کویت و انگلستان معرفی شده است.

فهرست مطالب

1: جایگاه بانک‌داری اسلامی در جهان
تعریف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی
تاریخچه بانک‌داری بدون ربا
حوزه فعالیت بانک‌داری در نظام اقتصادی سرمایه‌داری
حوزه فعالیت بانک‌داری در نظام اقتصادی اسلام
مزایای بانک‌داری بدون ربا در ایران
مشکلات پیش روی نظام بانک‌داری اسلامی
مشکلات عملیاتی
کارکردهای بانک در نظام اسلامی
انواع قراردادهای مشارکتی
2: مدل‌های موجود بانک‌داری
بانک‌داری سرمایه‌گذاری
انواع بانک‌های سرمایه‌گذاری
تاریخچه بانک سرمایه‌گذاری
حوزه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری
مزایای بانک سرمایه‌گذاری
معایب بانک‌های سرمایه‌گذاری
کارکردهای بانک‌های سرمایه‌گذاری
بانک‌داری توسعه‌ای تخصصی
تاریخچه بانک‌داری توسعه‌ای
حوزه فعالیت بانک‌های توسعهای
مزایای بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی
معایب بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی
کارکردهای بانک‏‌های توسعه‌‏ای در توسعه‏ اقتصادی کشورها
کارکردهای واسطه‌ای
بانک‌های تجاری
تعریف بانک تجاری
انواع بانک‌های تجاری
تاریخچه بانک‌داری تجاری
حوزه فعالیت بانک‌های تجاری
مزایای بانک تجاری
معایب و مشکلات بانک‌داری تجاری
کارکرد بانک‌های تجاری
چهار نوع وام بانکی در بانک‌داری خرد
بانک‌داری محدود
بانک‌داری جامع
بانک‌داری خرد
3: مدل‌های پیشنهادی بانک‌داری
الگوی فعلی بانک‌داری بدون ربا در ایران
معرفی الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا
اهداف نظام بانکی جدید
وظایف نظام بانکی جدید
تجهیز منابع در سیستم بانک‌داری بدون ربا
تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا
نقش هریک از انواع تسهیلات اعطایی در تأمین مالی
خدمات
مشکلات الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل عقد وکالت)
الگوی وکالت بانک‌داری اسلامی شهید صدر
تجهیز منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر
تخصیص منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر
ارائه خدمات بانکی
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل قرض الحسنه)
الگوی بانک‌داری اسلامی شهید آیتالله بهشتی
تجهیز منابع بانکی در الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی
خدمات بانکی در الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی
نقد و بررسی الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل بانک‌داری اخلاقی)
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل بانک‌داری تخصصی)
الگوی جدید بانکداری بدون ربا
فرض‌های الگوی جدید
انواع بانک‌‌ها در الگوی جدید
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل فروش خدمات)
معرفی الگوی بانک‌داری اسلامی دکتر مظاهری
تجهیز منابع بر اساس این الگو
تخصیص منابع بر اساس این الگو
الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل تفکیک)
اصل تخصص‌گرایی
انواع تخصص‌گرایی
تأمین حداکثری خواسته‌های شرع و حذف کامل ربا
معرفی الگوی تفکیک
بانک‌های قرض الحسنه
تجهیز بانک‌های قرض الحسنه
قرارداد حقوقی و شرعی تجهیز در بانک‌های قرض الحسنه
انواع سپرده‌های بانک‌های قرض الحسنه
تخصیص بانک‌های قرض الحسنه
بخش سرمایه‌گذاری
تخصص‌گرایی بر ‌اساس فعالیت‌های اقتصادی
تجهیز بخش سرمایه‌گذاری
تجهیز مؤسسات مالی بخش سرمایه‌گذاری در تخصص‌گرایی بر ‌اساس عقود
تجهیز مؤسسات مالی در تخصص‌گرایی بر ‌اساس فعالیت‌های اقتصادی
4: الگوهای بانک‌داری اسلامی در کشورهای اسلامی
بانک‌داری اسلامی در کشور امارات متحده عربی
حساب‌های اسلامی
کارت‌های اسلامی
الگوی بانک بین‌‌المللی اسلامی سوریه
الگوی بانک بین‌‌المللی اسلامی سوریه در بخش خدمات بانکی
هیئت شرعی در بانک بین الملل اسلامی سوریه
الگوی بانک‌داری بدون ربا در کشور پاکستان میزان بانک
الگوی بانک‌داری بانک توسعه اسلامی
الگوی تجهیز منابع در بانک توسعه اسلامی
الگوهای تخصیص منابع در بانک توسعه اسلامی
الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور عربستان سعودی
اصول اساسی بانک الراجحی
اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها
الگوی بانک اسلامی الراجحی در تجهیز و تخصیص منابع بانک
‌‌الگوی بانکداری بانک اسلامی کشور بحرین
الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور انگلستان
آشنایی با بانک اچ.اس.بی.سی امانا
ساختار بانک اچ.اس.بی.سی امانا
الگوی عملیات بانکداری اسلامی اچ.اس.بی.سی امانا
الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور کویت
کتابنامه

 ۴۲۴ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-195-888-8 

چاپ ۱۳۹۴: ۱۹۵۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۶۵۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی

برای دانلود کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  الگوی بانک‌داری اسلامی
Mah Teimouri
۱۳۹۶/۱۰/۶
کتاب بیان ساده و روانی رو داره که هرخواننده ای به راحتی با مطالب آشنا میشه
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)