دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

  • از: حسین کچویان
  • ناشر: انتشارات سوره مهر
  • ۳ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

"انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ: بیداری اسلامی در بهار عربی" دارای ماهیتی نظری بوده که با رویکرد تاریخی دنبال می شود.

دکتر کچویان در این کتاب سعی کرده با نگاهی جامعه‌شناختی و با تذکر به اقتضائات و امکان‌های تاریخی، انقلاب‌های اخیر منطقه و مهم‌تر از آن پیوند آنها با انقلاب اسلامی را مورد کنکاش قرار دهد. به گفتۀ کچویان در این کتاب «ما با دو سوال محوری سروکار داریم. سوال اول ناظر به ماهیت و هویت این جنبش‌هاست و می‌پرسد که آیا آنها جنبش‌های اسلامی هستند یا چنانچه فرضیات رقیب ادعا می‌کنند، ماهیت لیبرال دموکراتیک از نوع سکولار یا تجددی دارند؟ سوال دیگر دقیقاً به فرضیۀ پایه‌ای این بررسی برمی‌گردد. چنانکه با نگاهی تاریخی می‌پرسد که آیا جنبش‌های کنونی منطقه در پیوند با انقلاب اسلامی ایران قرار دارند و نتیجۀ موج حاصله از آن در جهان، به ویژه جهان اسلام می‌باشند؟

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسلام به عنوان ایدئولوژی با کارکرد و نقش ماهوی و محوری خود در این انقلاب به گونه ای ظاهر شد که اساساً با ایجاد درک کاملاً متفاوتی از معنا و حقیقت انقلاب، موجبات تحولی جوهری در نظریه‌پردازی انقلاب‌ها و پیدایی «نسل چهارم»ی از نظریه‌های انقلاب را فراهم آورد. این تحول که از وجهی در مسیر تحولات قبلی در فهم انقلاب بعد از انقلاب شوروی، از نقش عمدۀ آگاهی و اراده در پیدایی انقلاب‌ها حکایت می‌کرد، از جهاتی با وجود تأکید جوهری‌تر بر جایگاه محوری ایدئولوژی، نظریه‌ها و درک مارکسیستی از انقلاب را رد می‌کرد. تفسیرهای لنینیستی از انقلاب که از دید بسیاری از مارکسیست‌ها، تجدیدنظرطلبانه و انحرافی از مارکسیسمِ راست‌آیین نیز قلمداد می‌شود، ‌به‌رغم توجه به نقش ایدئولوژی و واردکردن اراده‌گرایی در نظریۀ مارکسیستی انقلاب برای تعدیل جبرگرایی اقتصادی تفسیر انگلسی، همچنان درچارچوب ضرورت تاریخی به انقلاب و امکان آن فکر می‌کرد...

فهرست مطالب

طلیعه
مقدمه: موضوعی سؤال‌برانگیز: ابهامات هویتی حول ماهیت جنبش‌های منطقۀ اسلامی
مبارزۀ هویتی برای تشخیص هویت یا هویت‌سازی: فرضیات متضاد
رویکرد نظری-روش‌شناختی: شرایط تاریخی-اجتماعی به‌مثابه عامل تعیین‌کنندۀ ماهیت جنبش‌های انقلابی
فصل نخست: انقلابات کبیر: تغیر شرایط تاریخی-اجتماعی و ایجاد نیروی تاریخی جدید
انقلاب کبیر فرانسه: انحرافی ساختاری در تاریخ بشری یا ظهور تاریخ سکولار
انقلاب کبیر اکتبر: معارضۀ نیروهای درونی تاریخ تجدد
انقلاب کبیر اسلامی ایران: انفتاح باب تاریخ الهی یا بازگشت انسان دینی به تاریخ
تلاش برای مهار گسترش فراملی انقلاب کبیر اسلامی: نظم نوین جهانی یا سلطۀ دموکراتیک
رویارویی غرب با بازگشت اسلام به تاریخ: مهندسی اجتماعی سیاسی یا تمهید سلطۀ دموکراتیک
پیامد اولین جنبش انقلابی مابعدتجددی: ظهور جنبش‌هایی از نوع تاریخ غیرتجددی
فصل دوم: جنبش‌های منطقه، هویت اسلامی و انقلاب کبیر اسلامی: پیآمد شرایط تاریخی انقلاب کبیر اسلامی
جنبش انقلابی ایران صورت جدید جنبش‌ ها: بازتولید منطقه ای انقلاب کبیر اسلامی
نیروی تاریخی انقلاب کبیر اسلامی: جنبش‌های منطقه در پرتو شرایط تاریخی تازه
انقلاب‌های کبیر در چالش با تاریخ: انقلاب کبیر اسلامی در چالش با منعی چندگانه
خیزش دوبارۀ اسلام: انقلاب اسلامی در چالش با پایان تجددی تاریخ
فصل سوم: مصادرۀ هویت و تاریخ جنبش‌های منطقه: قطع پیوند نهضت‌ها با اسلام و انقلاب اسلامی
مفروضه بنیانی هویت تجددی جنبش‌ها: بقای تاریخ تجدد و تداوم تاریخی شرایط آن؟
بحران تاریخ تجدد: شرایط نیروهای تاریخی معارض در وضعیت بحرانی تجدد
چرخش‌های تاریخی: از تاریخ بهنجار یا غالب تا بحران در تاریخ
بحران تاریخ تجدد: تداخل تاریخ‌ها و ابهامات هویتی
شرایط تاریخی جهان پس از تجدد: جهانی‌شدن تجدد یا ظهور تاریخ‌های معارض؟
ریشه‌های فرضیۀ دیگر برای نفی هویت اسلامی: فرضیۀ پویایی‌های درونی جوامع اسلامی
«امکان عینی» فرضیۀ پویایی درونی: آزمون فرضیه بر پایه تخیلی تاریخی
شاهدی علیه فرضیۀ پویایی درونی: ساخت انقلابی علیه تاریخ و شرایط اجتماعی موجود
جوامع مسلمان و نیروهای اسلامی پیش از انقلاب کبیر اسلامی: رد عینی فرضیه پویایی
سخنی از گذشته برای آینده
جنگی برای مهار پویایی انقلابی جنبش‌ها: شبح شوم «ایران‌هراسی» و «اسلام‌هراسی»
انقلاب با اصلاحی در نظم جهانی سلطه؟ دموکراسی‌خواهی و سیاست افتراقی مهار
جنبش‌های منطقه بر سر دوراهی تاریخی: مردم‌سالاری دینی یا دموکراسی‌ سکولاریستی؟
کتابنامه

 ۲۹۴ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-175-394-7 

چاپ ۱۳۹۱: ۸۹۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ

برای دانلود کتاب انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ