دانلود کتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم تجربی

دانلود کتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم تجربی
بزرگنمایی
راهنمای مطالعه کتاب‌ها
برای مطالعه کتاب‌ها، لازم است اپلیکیشن کتابراه را در موبایل، تبلت یا رایانه خود نصب کنید.
جزییات کتاب

معرفی کتاب بررسی پرسش ها، تمرین ها و فعالیت های متن درس فیزیک سال سوم تجربی

این کتاب به طور کامل به بررسی پرسش ها، تمرین ها وفعالیت های متن درس مربوط به کتاب فیزیک سال سوم تجربی پرداخته است. کتاب با داشتن تصاویر و راه حل های کاملا تشریحی به حل مسائل و پرسش ها پرداخته است و می تواند برای دانش آموزان سال سوم تجربی و ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه
فهرست مطالب

تمرین 1-1 صفحه ی 6
تمرین 1-2 صفحه ی 10
تمرین 1-3 صفحه ی 15
فعالیت 1-1 صفحه ی 17
فعالیت 1-2 صفحه ی  19
تمرین 1-4 صفحه ی  20
فعالیت 1-3 صفحه ی 21
تمرین 1-5 صفحه ی 22
فعالیت 1-4 صفحه ی23
تمرین 1-6 صفحه ی 24
فعالیت 1-5 صفحه ی  25
فعالیت 1-6 صفحه ی  28
فعالیت 1-7 صفحه ی  35
فعالیت 1-8 صفحه ی  38
فعالیت 1-9 صفحه ی  43
جواب فعالیت 2-1 صفحه ی 50
جواب تمرین 2-1 صفحه ی 51
جواب تمرین 2-2 صفحه ی 59
جواب تمرین 2-3 صفحه ی 63
جواب فعالیت 2-2 صفحه ی 65
جواب فعالیت 2-3 صفحه ی 65
جواب پرسش 3-1 صفحه ی 81
جواب فعالیت 3-1  صفحه ی 81
جواب پرسش 3 – 2  صفحه ی 82
جواب فعالیت 3- 2  صفحه ی 82
جواب پرسش 3 – 3  صفحه ی 83
جواب پرسش 3- 4 صفحه ی 84
جواب پرسش 3 – 5  صفحه ی 86
جواب پرسش 3-6 صفحه ی 88
جواب تمرین 3-1 صفحه ی88
جواب فعالیت 3 – 3 صفحه ی88
جواب پرسش 3-7 صفحه ی90
جواب تمرین 3-2 صفحه ی91
جواب تمرین 3-3 صفحه ی 94
جواب تمرین 3-4 صفحه ی 95
جواب تمرین 3 -5 صفحه ی  97
جواب فعالیت 3- 4 صفحه ی 97
جواب فعالیت 3- 5 صفحه ی98
جواب تمرین 3- 6 صفحه ی 99
جواب پرسش 3 – 8  صفحه ی 102
جواب فعالیت 4-1 صفحه ی 109
جواب پرسش 4-1 صفحه ی 110
جواب تمرین  4-1 صفحه ی 112
جواب تمرین  4-2 صفحه ی 115
جواب پرسش  4-2 صفحه ی 116
جواب پرسش  4-3 صفحه ی 117
جواب پرسش  4-4 صفحه ی 119
جواب تمرین  4-3 صفحه ی 122
جواب تمرین  4-4 صفحه ی 124
جواب تمرین  4-5 صفحه ی 128

ادامه
meli k
۱۳۹۴/۱۰/۹
۰
۰
کاش امکان پرداخت پیامکی هم داشتید
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)
هزاران کتاب، رمان و مجله همیشه همراه شما
نصب رایگان کتابراه