دانلود کتاب بی‌حسی نورآگزیال


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب بی‌حسی نورآگزیال و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب بی‌حسی نورآگزیال

کتاب بی‌حسی نورآگزیال، برای شروع به کار رزیدنت‌های بیهوشی، چرخش بیهوشی برای رزیدنت‌های گروه‌های مختلف جراحی، دانشجویان پزشکی، تکنسین‌های بیهوشی مفید است.

بی‌حسی‌های اسپاینال و اپیدورال که زیرشاخه‌ای از بی‌حسی ناحیه‌ای یا هدایتی می‌باشند، روی هم رفته تحت عنوان بلوک نورآگزیال (Neuraxial) نامیده می‌شوند. علاوه بر کاربرد گسترده آن‌ها در اتاق عمل به عنوان یک روش بیهوشی و تکمیل کننده بیهوشی عمومی، روش‌های بی‌حسی نورآگزیال در اداره بیماری‌های زنان و زایمان و کنترل درد پس از جراحی هم کاربرد دارند. لذا کتاب مذکور حاوی اغلب مطالب و جزئیات ضروری می‌باشد و اطلاعات فراوان و مفیدی در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

در بخشی از کتاب بی‌حسی نورآگزیال می‌خوانیم:

بی‌حسی اسپاینال با تزریق محلول بی‌حسی موضعی به مایع مغزی نخاعی در فضای ساب آراکنوئید (اینتراتکال) انجام می‌شود. در مقابل، بی‌حسی اپیدورال با تزریق محلول بی‌حسی موضعی در داخل کانال مهره‌ها، اما در بیرون یا در سطح کیسه دورا انجام می‌شود. بی‌حسی کودال یک نمونه از بی‌حسی اپیدورال است که با تزریق داروی بی‌حسی موضعی بوسیله یک سوزن در فضای اپیدورال کودال از طریق سوراخ ساکرال انجام می‌شود. اگرچه بی‌حسی اپیدورال را می‌توان در نواحی مختلف از محور عصبی انجام داد اما تزریقات ساب آراکنوئید به نواحی پایین کمر و در پایین طناب نخاعی محدود شده است.

بی‌حسی اسپاینال در مقایسه با بی‌حسی اپیدورال به زمان کمتری نیاز دارد، ناراحتی کمتری برای بیمار ایجاد می‌کند، داروی بی‌حسی کمتری نیاز دارد و بلوک حسی و حرکتی قوی‌تری را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، موقعیت درست سوزن در فضای ساب آراکنوئید با دیدن خروج مایع مغزی نخاعی تأیید می‌شود.

مزایای بی‌حسی اپیدورال عبارتند از کاهش خطر سردرد پس از پارگی دورا (بافرض ناچیز بودن شیوع سوراخ شدن دورا)، شیوع کمتر افت فشار خون سیستمیک، توانایی ایجاد بلوک حسی منطقه‌ای و کنترل بیشتر روی شدت بلوک حسی و حرکتی که با تنظیم غلظت داروی بی‌حسی بدست می‌آید. با قرار دادن کاتتر اپیدورال امکان تنظیم زمان بلوک بر حسب نیاز جراحی وجود دارد. علاوه بر آن وجود کاتتر امکان تجویز طولانی مدت داروی بی‌حسی موضعی یا محلول‌های حاوی مخدر (یا هر دو) را فراهم کرده و برای کنترل درد بعد از جراحی یا درد زایمان بسیار مؤثر می‌باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل 1– تاریخچه بی حسی
روش بیهوشی
مقایسه بی حسی اسپاینال و اپیدورال
فصل 2- آناتومی
ساختار ستون مهره‌ها
ویژگی‌های عمومی مهره
ویژگی‌های یک مهره گردنی معمول
ویژگی‌های مهره‌های گردنی غیرمعمولی
ویژگی‌های یک مهره سینه‌ای معمول
ویژگی‌های یک مهره معمول کمری
رباط‌ها
نخاع
مننژهای نخاع
سخت شامه
عنکبوتیه
نرم شامه
اعصاب گردنی
درماتوم (Dermatome)
فضای ساب آراکنوئید
فضای اپیدورال
مایع مغزی-نخاعی
ستیغ‌های ایلیاک
فصل 3- فارماکولوژیک
مکانیسم عملکرد و فاکتورهای تاثیرگذار در بلوک
انتقال عصبی
تأثیر بی حس کنندگی و شکل فعال بی حس کننده‌های موضعی
حلالیت در چربی
بی حس کننده‌های موضعی خاص
آمینو-استرها
پروکائین
تتراکائین
کلروپروکائین
آمینو-آمیدی
لیدوکائین
مپیواکائین
پریلوکائین
بوپیواکائین
تک-انانتیومر
روپیواکائین
لووبوپیواکائین
فصل 4– دستورالعمل‌های انتخاب بی حسی نورآگزیال
آماده سازی قبل از عمل
اندیکاسیون‌های بی حسی اسپاینال
اندیکاسیون‌های بی حسی اپیدورال
ممنوعیت‌های قطعی و نسبی بی حسی نورآگزیال
عفونت
بیماری‌های عصبی قبلی
بیماری قلبی
اختلالات انعقادی
فصل 5- بی حسی اسپاینال
وضعیت دهی بیمار (Patient Positioning)
وضعیت خوابیده به پهلو
وضعیت نشسته
وضعیت خوابیده به شکم
انتخاب فضا
سوزن‌های اسپاینال
رویکرد
روش میدلاین (Midline Technique)
روش تیلور (Taylor Approach)
روش پارامدین (Paramedian Technique)
تزریق بی حس کننده
سطح و طول اثر
باریسیته محلول و وضعیت بیمار
محلول‌های هیپربار
محلول‌های هیپوبار
محلول‌های ایزوبار
داروهای کمکی (Adjuvants)
منقبض کننده‌های عروقی
مخدرها و سایر داروهای ضد درد
انتخاب بی حس کننده موضعی
لیدوکائین برای بی حسی اسپاینال کوتاه مدت
سمیت عصبی
علایم گذرای عصبی
بی حس کننده‌های موضعی جایگزین برای داروهای بی حسی اسپاینال کوتاه مدت
کلروپروکائین
بی حسی اسپاینال طولانی مدت
ثبت بی حسی
بی حسی اسپاینال مداوم (Continuous spinal anesthesia)
تکنیک
میکروکاتترها
شکست در بی حسی اسپاینال و تکرار تزریق ساب دورال
فیزیولوژی
عوارض و اثرات جانبی
عوارض عصبی
افت فشار
درمان
برادیکاردی و آسیستول
سردرد پس از پارگی دورا
تظاهرات
عوامل خطر
درمان
بی حسی اسپاینال با سطح بالا (High Spinal Anesthesia)
تهوع
احتباس ادراری
کاهش تهویه (Hypoventilation)
درد پشت
فصل 6- بی حسی اپیدورال
زمان گذاشتن کاتتر
سوزن‌های اپیدورال
کاتترهای اپیدورال
بسته اپیدورال (Epidural Kit)
روش کار
بی حسی اپیدورال کمری و توراسیک تحتانی
اپیدورال سینه‌ای
تشخیص فضای اپیدورال
روش از دست رفتن مقاومت (Loss of resistance technique)
روش آویزان کردن قطره (Hanging Drop Technique)
تزریق داروی بی حسی موضعی
بی حسی اپیدورال با یک تزریق
بی حسی اپیدورال مداوم
سطح بی حسی
طول مدت بی حسی
داروهای کمکی
اپی نفرین
مخدرها
بیکربنات سدیم
شکست بی حسی اپیدورال
فیزیولوژی
بلوک سیستم عصبی سمپاتیک
بلوک حرکتی
نتایج
عوارض و اثرات جانبی
هماتوم اپیدورال
پارگی اتفاقی دورا (تپ مرطوب wet tap) و سردرد
اداره کردن
افت فشار خون سیستمیک
جذب سیستمیک و تزریق داخل عروقی
تزریق اتفاقی ساب آراکنوئید
تزریق ساب دورال
آسیب عصبی
فصل 7- بی حسی کودال (Caudal anesthesia)
فصل 8- بی حسی ترکیبی اسپاینال-اپیدورال (Combined spinal-epidural anesthesia)
روش کار
فصل 9- بی حسی ترکیبی اپیدورال-بیهوشی عمومی (Combined epidural-general anesthesia)
رفرنس‌ها
آنچه شما در اِین سمینار آشنا می‌شوید
تعریف تحول
عوامل موثر در اجرای نظام آراستگی
دلایل عدم آراستگی یا نگهداری اشیا زائد
در یک کلام نظام آراستگی یعنی
چرا نظام آراستگی را اجرا میکنیم؟
نظام آراستگی و وابستگی آن با سیستم مدیریت کیفیت استاندارد بین المللی ISO9001:2008
قبل از هر اقدام هدف گذاری و برنامه ریزی و انتخاب اعضای کمیته اجرایی
تعریف تشخیص (seiri)
روش پیاده‌سازی اس اول
هدف از اجرای اس اول
روش پیاده‌سازی اس اول
تعریف ترتیب (seiton)
هدف از اجرای اس دوم
حذف اتلاف
روش پیاده سازی اس دوم
تعریف تنظیف (seiso)
هدف از اجرای اس سوم
هدف از اجرای اس چهارم
روش پیاده سازی اس چهارم
روش پیاده سازی اس پنجم
هدف از اجرای اس پنجم
دستاورد‌های حاصل از اجرای نظام آراستگی

 ۱۰۷ صفحه، ۳ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-8981-67-4 

چاپ ۱۳۹۵: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۲۵۰۰ ت - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب بی‌حسی نورآگزیال

برای دانلود کتاب بی‌حسی نورآگزیال و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  بی‌حسی نورآگزیال
کاربر لس
۱۳۹۷/۹/۲۶
کتاب مفیدیه. خوندنشو به دانشجویان پزشکی توصیه می کنم
حسین لطیف پور
۱۳۹۷/۶/۳۰
خیلی خوب است
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۲)