دانلود کتاب تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی

پدیده «تجربه نزدیک مرگ» شامل یک سری مولفه های به ظاهر  فراهنجار و غیر عادی است که افراد و بیماران در شرف مرگ، پس از احیای قلبی- تنفسی موفقیت آمیز یا موارد پزشکی مشابه، گزارش نموده اند. از نظر گروهی از اندیشمندان این حوزه، برخی عناصر تجربه نزدیک به مرگ می تواند نشان دهنده این باشد که هشیاری پس از مرگ موقت پزشکی، باز هم ادامه دارد.

مشترکات زیادی بین این تجربه ها و روایت  ها گزارش شده است و در اصل وقوع آن در حال حاضر شک و تردیدی وجود ندارد. به نظر می رسد، با وجود گذشت چند دهه از آشنایی با این پدیده و ورود به حوزه ی پژوهش، آن طور که باید و شاید در مجامع علمی کشور ما به این پدیده پرداخته نشده است.

در واقع می توان گفت در این حوزه ی علمی، در ابتدای راه هستیم؛ به طوری که تعداد مقالات علمی به زبان فارسی، در این حیطه، در زمان تالیف این کتاب، کمتر از تعداد انگشتان دو دست است!

پدیده مذکور، تاکنون عمدتا در شاخه های مختلف پزشکی نظیر روانپزشکی و طب بیمارستانی، روانشناسی، فراروانشناسی و فلسفه دین مورد مطالعه علمی قرار گرفته است.

در این کتاب سعی ما بر این است که تجربه نزدیک به مرگ را از منظر اخلاق زیستی و پزشکی، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. رویکردی که در حقیقت، دوران نوپایی و آغازین حیات خویش را شروع کرده است. پرداختن به این موضوع در حوزه پزشکی و اخلاق پزشکی از این حیث اهمیت دارد که می تواند به تبیین بهتری از ماهیت انسان- به عنوان موجودی که درکانون بررسی های دانش طب است - بینجامد. به عنوان مثال، در پرتو این تحقیقات، به تبیین روشن تری از  هویت های سه گانه انسان ( زیستی، عاطفی-ادراکی اولیه و معرفتی ارادی) دست می یابیم. ضمن آنکه، مدل هویت های سه گانه انسان در تبیین بهتر این پدیده راهگشاست. همچنین می توان از این رویداد در بازشناسی و باز تعریف برخی مفاهیم پایه در روانپزشکی و علوم اعصاب نظیر هشیاری بهره برد.

بی شک قدم گذاشتن در این مسیر جدید که احتمالا پنجره ای تازه بر دامنه ی آگاهی های انسان می گشاید خالی از اشکال نیست. در این راستا مولفین با اقرار به بضاعت اندک خویش، پذیرای انتقادات، پیشنهادات و مباحث تکمیلی صاحبنظران خواهند بود.

 ۸۵ صفحه، ۹۴۲ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۵۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش گفتار

فصل اول

تجربه ی نزدیک به مرگ

تعریف تجربه ی نزدیک به مرگ

تاریخچه تجربیات نزدیک به مرگ

توصیف عناصر اصلی تجربیات نزدیک به مرگ

تجربه ی خروج از بدن

احساس آرامش

عبور از تونلی تاریک

ملاقات با فردی نورانی

کسب و فراگیری دانشی خاص یا نامحدود

مرور رویدادهای زندگی

ورود به سرزمینی زیبا و غیرزمینی و ملاقات با اموات

روبرو شدن با مانع و بازگشت به بدن

شیوع تجربیات نزدیک به مرگ

معیار تشخیص تجربه ی نزدیک به مرگ

فصل دوم

مدل های تبیینی تجربیات نزدیک به مرگ

تبیین های فیزیولوژیکی

تبیین های روانشناختی

تبیین کوانتومی

تبیین های غیرمادی

فصل سوم

پیامدهای تجربیات نزدیک به مرگ

پیامدهای فیزیولوژیکی

پیامدهای روانشناختی و اجتماعی

پیامدهای معنوی و مذهبی

فصل چهارم

اخلاق و تجربیات نزدیک به مرگ

پیوست 1(مقیاس تجربه نزدیک به مرگ)

پیوست 2 (نمونه‌هایی از گزارش تجربه‌های نزدیک به مرگ تجربه‌گران ایرانی و غربی)

راهنمای دانلود کتاب تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی

برای دانلود کتاب تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  تجربیات نزدیک به مرگ و اخلاق زیستی
مریم طالبی
۱۳۹۷/۵/۶
ارزش این کتاب در حد یک مقاله است که با جمع اوری و ترجمه مطالب از کتب خارجی و پایان نامه‌های داخلی تهیه شده و کار جدیدی در ان برای این موضوع انجام نشده است.
به نظر من اثبات مسأله تجربیات نزدیک به مرگ بیشتر...
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)