دانلود کتاب حکمت الهی: عام و خاص


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب حکمت الهی: عام و خاص و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب حکمت الهی: عام و خاص

کتاب حکمت الهی: عام و خاص، دوره‌ای مناسب، چکیده و روان جهت آموزش حکمت الهى، فقه اکبر، کلام و فلسفه اسلامى، از قرون اول حکمت تا عصر حاضر به قلم یکی‌ از دانشمندان و حکیمان برجسته معاصر مهدی الهی قمشه‌ای در مورد حکما و خردمندان الهى عالم است. 

مطالب کتاب حکمت الهی: عام و خاص همه با ادله عقلى منطقى و قرآنى مبرهن گردیده؛ یا به وجدان و ذوق اهل معرفت و کمال مستند است. در هر عصر کسانى مخالف با این گونه حقایق الهى بوده؛ لیکن آن‌ها مردم جاهل و عامى و مخالف علم و دین و دشمنان حقیقى انبیا و اولیاى حق هستند؛ چنانکه حضرت على (ع) فرموده: الجاهلون لأهلِ العلم أعداءُ و الناس أعداء ما جَهِلوه. زیرا گفتار حکما تبعا لأنبیاء و أولیاء الحق اکثر در مبدأ و معاد و معارف الهى است که پایه و اصل دین است.

چنانکه حضرت مولى على (ع) فرمود: أول‌الدین معرفتُه، و من عرف نفسه، فقد عرف ربّه. و رسول اکرم (ص) فرمود ربِّ أرِنَاالأشیاءَ کماهى و فایده این علم که مکمّل عقل و قوه استدلال است براى تمام طبقات علماست، از صاحبان علوم دینى و اربابان علوم و ریاضى و روانشناسى و غیره، همه در علوم خود از این علم استفاده کرده؛ زیرا این علم شامل مبادى و مکمل آن علوم است؛ لذا حکما گفته‌اند: لها السلطنۀ العظمى على سائر العلوم: حکمت الهى را ریاست مطلقه بر سایر علوم است و نویسندگان طراز اول و خطبا و شعراى بزرگ و اطباى نامى در هر عصر به استمداد از این علم به درجه عالى فن خود رسیده‌اند.

البته چون دین اسلام دین برهان و عقل است، چنانکه خدا فرمود: «قل هاتوا برهانکم و تلک حجتنا و یحیى من حىّ عن بیّنۀ»، بیش از همه براى استدلال بر اصول دین و مطالب عقلى قرآن بدین علم اهل نظر نیازمندند. و در هر عصر علاوه بر حکما و مفسرین اسلام، فقها و محدثین بزرگ ما هم، مانند شیخ طوسى و علاّمه حلّى و محقق اول و سیّد مرتضى و سیّد رضى و شیخ بهائى و فیض کاشانى و مرحوم مجلسى، رضوان‌اللّه علیهم أجمعین، در این علوم عقلى بهره کافى داشته و اغلب داراى تصنیفاتى در این علوم هستند؛ و اگر برخى طعنى به فلسفه زده‌اند، مقصود فلسفه مادى یونان است، نه فلسفه حکماى الهى. خداوند توفیق معرفت و درک حقایق و لطایف حکمت الهى را به همه عطا فرماید. بحق رحمه‌الواسعه. 

در بخشی از کتاب حکمت الهی، درباره تعریف علم حکمت می‌خوانیم:

بدانکه در علم منطق مبیّن است که معرِّف چیزها یا از آثار و معلولات آن‌ها مأخوذ است؛ و یا از علت و اسباب وجود آن‌ها و در مبحث علت و معلول چون علل را بر چهار قسم کنند، علت فاعلى و غائى و مادى و صورى، تعریف مشتمل تواند بود بر همه آن چهار، یا مأخوذ از یکى آن‌هاست.

و حکما معرِّفاتى چند براى علم فلسفه آرند [که] بعضى از آثار و بعضى از عللْ اخذ شده و ما هر یک از آن تعریفات را در این مقدمه بیاوریم؛ و از معلول یا علل و نیز از کدام یک از علل مأخوذ است ذکر کنیم. و فعلاً تذکر دهیم که سرّ اینکه تعریف علم را در مقدمه آرند آن است که چون تعریف علم به‌ طور اجمال بر تمام مطالب علم و قواعد آن احاطه دارد و متعلم ابتداى شروع از نظر در تعریف بر اجمالى از علم آگاه شود، پس در حقیقت وقتى که براى متعلم نخست معرِّفات علم بیان شود، اجمالى از همه علم را به او آموخته‌اند.

در این فهمِ اجمالىْ محصِّلْ شوقِ مؤکد به فهمِ تفصیلى آن علم پیدا کند؛ و در اثر شوق، رنج و زحمات تحصیل بر وى سهل گردد. چنانکه «رئوس ثمانیه» (امور هشتگانه) معروف در کتب حکماى اقدمین هم، که در مقدمه مى‌آوردند، بدین نظر بوده. و «رئوس ثمانیه» عبارت است از تعریف علم، و بیان فایده علم، وسمه علم (وجه نام گذاردن آن به نامى) و مدوِّن و مخترع علم، و موضوع علم، و رتبه علم (یعنى بعد از چه علم و قبل از چه باید آموخت) و طبقه علم (یعنى از قسم حکمت اعلى یا ادنى یا متوسط است (الهى یا طبیعى یا ریاضى است)، و یکى حصرِ ابواب علم، که چند باب است. و معلوم است که همه این امور هشتگانه یا موجب اطلاع اجمالى محصِّل شود بر مقاصد آن علم؛ یا سبب نشاط و رغبت او به تحصیل. و ما در ضمن تعریفْ فایده و موضوع را بیاوریم، و از آن هشت بر این سه، که اهم در غرض است، اکتفا کنیم.

 ۳۵۹ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-334-039-1 

چاپ ۱۳۹۵: ۲۳۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۷۰۰۰ ت - 5.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
تعلیم اول: در الهیات به معنى اعم
فصل اول: در وجود
فصل دوم: در «جهات ثلات» یعنى وجوب و امکان و امتناع
فصل سیّم: [در ماهیت]
فصل چهارم: از مباحث علم کلى و امور عامه بحث «وحدت و کثرت» است
فصل پنجم: [حدوث و قدم]
فصل ششم: [قوّه و فعل]
فصل هفتم: [علیت و معلولیت]
تعلیم دوم: در جواهر و اعراض
فصل اول: [در جوهر و اقسام آن]
فصل دوم: در احکام کمّ و تقسیمات آن
فصل سوم: در مقوله کیف
فصل چهارم: در کیفیات نفسانیه
تعلیم سوم: در الهیات خاص مبدأ و معاد
فصل اول: در اثبات مبدأ متعال و «واحدیت» و «احدیتِ» حق، یعنى
فصل دوم: در توحید و یگانگى آفریننده
فصل سوم: بحث در صفات واجب متعال
فصل چهارم: در افعال و صنع و ابداع الهى
خاتمه کتاب: در معاد بشر و سفر کلیه نفوس به سوى عالم آخرت

راهنمای دانلود کتاب حکمت الهی: عام و خاص

برای دانلود کتاب حکمت الهی: عام و خاص و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  حکمت الهی: عام و خاص

نظرات کتاب حکمت الهی: عام و خاص

فرهاد منصوری
۱۳۹۹/۱۱/۹
پس ازمدتها یک کتاب الهی فلسفیه عالی خوندم مرسی که هستین
مشاهد همه نظرات (۱)