دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی سحاب احتجاب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی سحاب احتجاب

کتاب صوتی سحاب احتجاب اثر مسیحا برزگر، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های این نویسنده معروف است. ابن‌عربی، رساله‌ای دارد با عنوان "رساله الحُجُب". ابن‌عربی در این رساله، درباره‌ی حجاب‌های گوناگون سخن می‌گوید؛ از جمله، درباره‌ی حجابِ عشق، حجابِ توحید، و حتی حجابِ هستی.

شیوه‌ی کارِ خودجُوشِ ابن‌عربی، غافلگیری‌ست. او، وقتی درباره‌ی حجابِ عشق، حجابِ توحید، و حتی حجابِ هستی سخن می‌گوید، ما را غافلگیر می‌کند. ابن‌عربی می‌گوید: "هستی، حجابِ مشاهده است و همین هستی‌ست که نمی‌گذارد، هستی دیده شود."

ابن‌عربی، در همین رساله‌ی حجاب‌ها می‌گوید: "ما، دُر و جواهرِ سخن را برای تو، به رشته‌ای واحد کشیدیم، و درباره‌ی حضرتِ متباعد؛ یعنی مقامِ احتجابِ به خلق از حق سخن گفتیم." یعنی، تو به ابرها نگاه می‌کنی و صورت‌ها را می‌بینی، اما ابر را نمی‌بینی. کسی که در مقامِ احتجابِ به خلق از حق، وقوف دارد، که تعبیر امروزی آن “ماتریکس” است، نمی‌تواند به رازِ نسبتی که در آن نهاده شده است، پی ببرد.

 ۵۸ ساعت و ۳۱ دقیقه، ۲۴۱۶ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۴۰۰۰۰ ت - 12.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

فهرست مطالب

۱۰۱ دقیقه
سخنرانی اول
۹۷ دقیقه
سخنرانی دوم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی سوم
۷۵ دقیقه
سخنرانی چهارم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی پنجم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی ششم
۸۶ دقیقه
سخنرانی هفتم
۱۲۸ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۰۱ دقیقه
سخنرانی نهم
۱۳۶ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۲۰ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۱۰۵ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۱۳۶ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۹۲ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۶۲ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۹۱ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۸۰ دقیقه
سخنرانی بیستم
۸۴ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۹۲ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۹۱ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۹۱ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۶۲ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۷۱ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۵۸ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۹۰ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۵۶ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سی‌ام
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۶۱ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۵۵ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۷۲ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۵۷ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۱۱۴ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۶۵ دقیقه
سخنرانی چهلم

راهنمای دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب

برای دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  سحاب احتجاب

نظرات کتاب صوتی سحاب احتجاب

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.