دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب


خرید کتاب صوتی

برای دانلود قانونی کتاب صوتی سحاب احتجاب و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب صوتی سحاب احتجاب

کتاب صوتی سحاب احتجاب اثر مسیحا برزگر، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های این نویسنده معروف است. ابن‌عربی، رساله‌ای دارد با عنوان "رساله الحُجُب". ابن‌عربی در این رساله، درباره‌ی حجاب‌های گوناگون سخن می‌گوید؛ از جمله، درباره‌ی حجابِ عشق، حجابِ توحید، و حتی حجابِ هستی.

شیوه‌ی کارِ خودجُوشِ ابن‌عربی، غافلگیری‌ست. او، وقتی درباره‌ی حجابِ عشق، حجابِ توحید، و حتی حجابِ هستی سخن می‌گوید، ما را غافلگیر می‌کند. ابن‌عربی می‌گوید: "هستی، حجابِ مشاهده است و همین هستی‌ست که نمی‌گذارد، هستی دیده شود."

ابن‌عربی، در همین رساله‌ی حجاب‌ها می‌گوید: "ما، دُر و جواهرِ سخن را برای تو، به رشته‌ای واحد کشیدیم، و درباره‌ی حضرتِ متباعد؛ یعنی مقامِ احتجابِ به خلق از حق سخن گفتیم." یعنی، تو به ابرها نگاه می‌کنی و صورت‌ها را می‌بینی، اما ابر را نمی‌بینی. کسی که در مقامِ احتجابِ به خلق از حق، وقوف دارد، که تعبیر امروزی آن “ماتریکس” است، نمی‌تواند به رازِ نسبتی که در آن نهاده شده است، پی ببرد.

فهرست مطالب

۱۰۱ دقیقه
سخنرانی اول
۹۷ دقیقه
سخنرانی دوم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی سوم
۷۵ دقیقه
سخنرانی چهارم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی پنجم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی ششم
۸۶ دقیقه
سخنرانی هفتم
۱۲۸ دقیقه
سخنرانی هشتم
۱۰۱ دقیقه
سخنرانی نهم
۱۳۶ دقیقه
سخنرانی دهم
۱۲۰ دقیقه
سخنرانی یازدهم
۱۱۳ دقیقه
سخنرانی دوازدهم
۱۰۵ دقیقه
سخنرانی سیزدهم
۱۳۶ دقیقه
سخنرانی چهاردهم
۱۰۲ دقیقه
سخنرانی پانزدهم
۹۲ دقیقه
سخنرانی شانزدهم
۷۹ دقیقه
سخنرانی هفدهم
۶۲ دقیقه
سخنرانی هجدهم
۹۱ دقیقه
سخنرانی نوزدهم
۸۰ دقیقه
سخنرانی بیستم
۸۴ دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
۹۲ دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
۹۱ دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
۹۱ دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
۶۲ دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
۷۱ دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
۵۸ دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
۹۰ دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
۵۶ دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سی‌ام
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و یکم
۷۱ دقیقه
سخنرانی سی و دوم
۶۱ دقیقه
سخنرانی سی و سوم
۵۵ دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
۷۲ دقیقه
سخنرانی سی و پنجم
۵۷ دقیقه
سخنرانی سی و ششم
۱۱۴ دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
۷۷ دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
۷۸ دقیقه
سخنرانی سی و نهم
۶۵ دقیقه
سخنرانی چهلم
 ۵۸ ساعت و ۳۱ دقیقه، ۲۴۱۶ مگابایت، زبان فارسی، MP3، 
چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: ۲۰۰۰۰ ت - 6.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب صوتی

راهنمای دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب

برای دانلود کتاب صوتی سحاب احتجاب و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی  سحاب احتجاب