دانلود فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16

رسانه های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون و ... امروزه به یک منبع شکل گیری واقعیات اجتماعی در جوامع تبدیل شده اند. رسانه ها مسئول بخش اعظمی از مشاهدات و تجربه هایی هستند که ما از طریق آن ها درک خود را نسبت به جهان پیرامون و نحوه عملکرد آن سامان می بخشیم.
درواقع بخش عمده ای از نگرش ما به دنیا، ریشه در پیام های رسانه ای دارد که از پیش ساخته شده اند.
آنها به دلیل دامنه نفوذ وسیع، اثر مستقیمی بر ارزش ها و هنجار های جامعه دارند. نتیجه یک تحقیق نشان داده که رسانه های جمعی 87 درصد بر افزایش آگاهی مردم اثر می گذارند. در میان وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون به خاطر ویژگی هایی همچون تعداد زیاد گیرندگان، تنوع ترکیب گیرندگان، ایجاد تکثر پیام، هزینه کم مصرف و توزیع سریع پیام می توانند توجه و وقت کاربران و منتشران جامعه در جهت افزایش و بالا بردن میزان مطالعه و کتابخوانی را به خود اختصاص دهند.

فهرست مطالب

پیشگفتار: صدا و تصویر در خدمت کتاب
حیدر ایمنی
بررسی نشر الکترونیک در سطح بین الملل
محمد علی شادزاد
استراتژی های مدیریت دانش و چابک سازی در صنعت نشر
مصطفی رضایی / وجیهه رضایی / سمیه رضایی
ارائۀ مدلی برای بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم سازمان یادگیرنده...
امین نادری / علی اسدی
تبیین دو محور کلیدی سیاست های هشت گانۀ نهاد کتابخانه های عمومی ....
خدیجه مرادی / رویا برادر
اخلاق حرفه ای در سازمان های رسانه ای
سهیلا بورقانی فراهانی / مصطفی رضایی

 ۱۲۹ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۴، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16

برای دانلود فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر - شماره 16