دانلود کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس)

  • از: اکبر سلیمان نژاد
  • ناشر: انتشارات ورای دانش
  • ۱۸ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس)

این کتاب با هدف آشنایی معلّمان و مربیّان پرورشی  با فعّالیت‌های پرورشی، انواع آن و روش‌های طرّاحی، اجرا و ارزش‌یابی فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی در مدارس به رشته‌ی تحریر درآمده است.

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته‌ی علوم تربیتی، در مقطع کارشناسی، دانشجو معلّمان رشته‌ی علوم تربیتی و امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی، به‌عنوان منبع اصلی درس فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی به ارزش 2 واحد تدوین شده است. تدوین چنین کتابی، به‌دلیل نبود منبعی کامل براساس سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای درس فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی رشته‌ی علوم تربیتی، گامی مهم درجهت آشنایی،  توسعه، ترغیب و ترویج فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی بوده که کمبود آن در منابع درسی مشهود است و می‌تواند راهنمای عملی فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی معلّمان، مربیّان پرورشی و تمام علاقه‌مندان باشد.

فهرست مطالب

پیش‌گفتار
فصل اوّل
کلّیات
مقدّمه
تعریف فعّالیت‌های پرورشی ـ اجتماعی
اهداف فعّالیت‌های پرورشی ـ اجتماعی
چگونگی مؤثر ساختن فعّالیت‌های پرورشی ـ اجتماعی
مشخّصات برنامه‌ی خوب برای فعّالیت‌های پرورشی ـ اجتماعی
ویژگی‌های معلّمِ فعّالیت‌های پرورشی ـ اجتماعی
علل عدم مشارکت والدین در فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی
1ـ ناآگاهی والدین از اهمیّت بحث
2ـ ضعف فکری و فرهنگی برخی والدین
3ـ ضعف بنیه‌ی مالی اغلب اقشار مردم
زمینه‌های همکاری خانه و مدرسه در فعّالیت‌ها
نقش مدیر در جلب مشارکت اولیا در امور مدرسه
نکاتی چند برای جلب اولیا در فعّالیت‌ها
فصل دوم
اصول فعّالیّت های پرورشی
مقدّمه
1ـ تلفیق فعّالیت‌های پرورشی و آموزشی
2ـ هماهنگی و هم‌سویی بین خانه و مدرسه
3ـ لزوم هماهنگی محیط مدرسه با محیط خانواده
4ـ کیفیّت ارتباط خانه و مدرسه
1ـ عوامل داخلی مدرسه
ب ـ همکاری با سایر کلاس‌های مدرسه
ج ـ اولیای اداری مدرسه
...
فصل سوم
انواع فعّالیّت های پرورشی و اجتماعی
مقدّمه
گردش‌ها و بازدیدهای علمی و بررسی محیط
1 ـ هدف از گردش‌های علمی
2ـ طرز استفاده
انواع بازدیدها و گردش‌های علمی براساس زمان
1ـ گردش علمی کوتاه مدّت و سریع
2ـ گردش علمی در محیط مدرسه یا مجاور مدرسه
3ـ گردش علمی روزانه
4ـ گردش علمی هفتگی
انواع بازدیدها و گردش‌های علمی براساس محتوا
تقسیم‌بندی بازدیدها برحسب مقاطع تحصیلی، جنسیت و موقعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی
...
تشکیل انجمن‌ها و گروه‌ها
اهداف انجمن‌ها
انواع انجمن‌ها
انجمن اقامه‌کننده‌ی نماز
انجمن قرآن و عترت
انجمن تاریخ
انجمن مناسبت‌ها و مراسم
انجمن شعرا
انجمن صلح ودوستی
انجمن نقّاشان و طرّاحان
انجمن خوش‌نویسان
انجمن عکاسّان
انجمن‌ هنرهای دستی و سنّتی
انجمن هنرهای نمایشی
انجمن سینما
انجمن موسیقی
انجمن ورزش‌های بومی و محلّی ایران
انجمن ورزش‌های گروهی همگانی
انجمن نجوم
انجمن رایانه(کامپیوتر)
انجمن زیست محیطی
انجمن حقوق دانش‌آموزان
انجمن دوستداران کتاب
انجمن خبرنگاران (پانا)
انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی
انجمن بسیج
...
فصل چهارم
آشنایی با سازمان ها و مراکز مرتبط با فعّالیّت های پرورشی – اجتماعی و شرح وظایف آن ها
الف - کانون‌های دانش‌آموزی
تاریخچه
شکل‌گیری اوّلیه
مطالعات پژوهشی
چالش‌ها
ماهیت وجودی کانون‌ها
ویژگی‌های کانون و یا کانون آن‌گونه که ما می‌پنداریم
سیاست‌ها
رئوس برنامه‌ها
ماهیت برنامه‌ها در کانون
ب - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تاریخچه‌ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هدف کلّی سازمان
اهداف و وظایف کانون
...
فصل پنجم
مراحل طرّاحی فعّالیت‌های
پرورشی -اجتماعی
مراحل طرّاحی فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی
نیازسنجی
تعیین هدف
تعیین فعّالیت (محتوا)
اجرای فعّالیت یا فعّالیت‌های پیش‌بینی‌شده
ارزش‌یابی
مصادیق طرّاحی فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی
تجربیات سایر کشورها در زمینه‌ی فعّالیت‌های پرورشی و اجتماعی
...
فصل ششم
روش‌های اجرای فعّالیّت‌های
پرورشی و اجتماعی
مقدّمه
روش پروژه
مرحله‌ی اوّل: تعیین موضوع و هدف
مرحله‌ی دوم: ارایه‌ی طرح
مرحله‌ی سوم: اجرا
مرحله‌ی چهارم: قضاوت و ارزش‌یابی
بحث و مذاکره (بحث گروهی)
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
بحث در گروه‌های کوچک
روش ایفای نقش
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
نمایش و تئاترهای کوچک
موارد استفاده از این تکنیک
طرح لازم برای اجرای این تکنیک
فواید این تکنیک
روش حلّ مسأله
روش گردش علمی
1ـ مرحله‌ی قبل از بازدید
الف ـ  تعیین موضوع و اهداف گردش علمی
ب ـ طرح و برنامه‌ریزی توسّط مسؤولان
ج ـ طرح و برنامه‌ریزی توسّط دانش‌آموزان
د ـ شیوه‌ی انتخاب دانش‌آموزان
هـ ـ  گروه‌بندی دانش‌آموزان
و ـ تهیّه‌ی وسایل مورد نیاز
ح ـ شناسایی قبلی محل
ط ـ تعیین زمان و رفت و برگشت
فعّالیت‌های بعد از بازدید
ارزش‌یابی
ارسال نامه
...
فصل هفتم
ارزش‌یابی از فعّالیّت‌های
پرورشی و اجتماعی
 مقدّمه
سطوح ارزش‌یابی
ارزش‌یابی دانش‌آموز
2- ارزش‌یابی برنامه‌ی آموزشی
3- ارزش‌یابی برنامه‌ی درسی
4- خودارزش‌یابی معلّم
انواع ارزش‌یابی
...
- بازخورد
الف- رسمی یا غیررسمی
ب- جمعی یا فردی
ج- کمّی یا توصیفی
د- تکوینی یا پایانی
تکالیف درسی
تکالیف درسی از منظر تعداد دانش‌آموزان درگیر به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف)تکالیف تمرینی
ب) تکالیف آماده‌سازی و آمادگی
ج) تکالیف  بسطی و امـتدادی
اعلام نتیجه‌ی ارزش‌یابی
الف- نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش پیشرفت تحصیلی
خودآزمایی
منابع  و مآخذ

 ۳۲۸ صفحه، ۱ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-2704-99-6 

چاپ ۱۳۸۸: ۹۹۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۳۵۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس)

برای دانلود کتاب فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  فعالیت های پرورشی و اجتماعی در مدارس (راهنمای عملی مربیان پرورشی مدارس)
هاشم ماهی
۱۳۹۵/۷/۲۰
با سلام من خواندن نسخه ی الکترونیک کاری است بس مشکل
سالم خشاب
۱۳۹۸/۱/۲۸
تشکر
null null
۱۳۹۷/۱۰/۲۷
,تشکر
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۵)