دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی

  • ناشر: انتشارات پندار قلم
  • ۷ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی

کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی به مباحثی مانند مجازات‌های اصلی اشخاص حقیقی، مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، شرایط قصاص عضو، دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه و ... می‌پردازد.

در بخشی از کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی (The Islamic penal code‬) می‌خوانیم:

ماده 36_ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌ شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند:

1_ حبس به میزان یک یا دو درجه
2_ مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
3_ انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
4_ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

ماده 37_ جهات تخفیف عبارتند از:

1_ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2_ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
3_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
5_ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
6_ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن
7_ خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم
8_ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

 ۲۹۴ صفحه، ۶۱۴ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-8783-51-0 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

فهرست مطالب

کتاب اول - کلیات
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعاریف
فصل دوم  - قلمرو اجراء قوانین جزائی در مکان
فصل سوم - قلمرو اجراء قوانین جزائی در زمان
فصل چهارم - قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
بخش دوم - مجازات‌ها
فصل اول - مجازات‌های اصلی
مبحث اول - مجازات‌های اصلی اشخاص حقیقی
مبحث دوم - مجازات‌های اشخاص حقوقی
فصل دوم - مجازات‌های تکمیلی و تبعی
فصل سوم - نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
فصل چهارم - تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم - تعویق صدور حکم
فصل ششم - تعلیق اجراء مجازات
فصل هفتم - نظام نیمه آزادی
فصل هشتم - نظام آزادی مشروط
فصل نهم - مجازات‌های جایگزین حبس
فصل دهم - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم - سقوط مجازات
مبحث اول - عفو
مبحث دوم - نسخ قانون
مبحث سوم - گذشت شاکی
مبحث چهارم - مرور زمان
مبحث پنجم - توبه مجرم
مبحث ششم - اعمال قاعده درأ
بخش سوم - جرائم
فصل اول - شروع به جرم
فصل دوم - شرکت در جرم
فصل سوم - معاونت در جرم
فصل چهارم - سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
فصل پنجم - تعدد جرم
فصل ششم - تکرار جرم
بخش چهارم - شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول - شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم - موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم - ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول - مواد عمومی
فصل دوم - اقرار
فصل سوم  - شهادت
فصل چهارم - سوگند
فصل پنجم - علم قاضی
بخش ششم - مسائل متفرقه
کتاب دوم - حدود
بخش اول - مواد عمومی
بخش دوم - جرائم موجب حدّ
فصل اول - زنا
فصل دوم - لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم - قوادی
فصل چهارم  - قذف
فصل پنجم - سب نبی
فصل ششم - مصرف مسکر
فصل هفتم - سرقت
فصل هشتم - محاربه
فصل نهم - بغی و افساد فی‌الارض
کتاب سوم  - قصاص
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم - تداخل جنایات
فصل سوم - شرایط عمومی ‌قصاص
فصل چهارم - راه‌های اثبات جنایت
فصل پنجم - صاحب حق قصاص
فصل ششم - شرکت در جنایت
فصل هفتم - اکراه در جنایت
بخش دوم - قصاص نفس
بخش سوم - قصاص عضو
فصل اول - موجب قصاص عضو
فصل دوم - شرایط قصاص عضو
بخش چهارم - اجراء قصاص
فصل اول - مواد عمومی
فصل دوم - اجراء قصاص نفس
فصل سوم - اجراء قصاص عضو
کتاب چهارم - دیات
بخش اول - مواد عمومی
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم - ضمان دیه
فصل سوم - راههای اثبات دیه
فصل چهارم - مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم - مهلت پرداخت دیه
فصل ششم - موجبات ضمان
فصل هفتم - تداخل و تعدد دیات
بخش دوم - مقادیر دیه
فصل اول - دیه نفس
فصل دوم - قواعد عمومی ‌دیه اعضاء
فصل سوم - ‌دیه مقدر اعضاء
مبحث اول - دیه مو
مبحث دوم - دیه چشم
مبحث سوم - دیه بینی
مبحث چهارم - دیه لاله گوش
مبحث پنجم - دیه لب
مبحث ششم - دیه زبان
مبحث هفتم - دیه دندان
مبحث هشتم - دیه گردن
مبحث نهم - دیه فک
مبحث دهم - دیه دست و پا
مبحث یازدهم - دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم - دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم - دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم - دیه پستان
فصل چهارم - قواعد عمومی ‌دیۀ منافع
فصل پنجم - دیه مقرر منافع
مبحث اول - دیه عقل
مبحث دوم - دیه شنوایی
مبحث سوم - دیه بینایی
مبحث چهارم - دیه بویایی
مبحث پنجم  - دیه چشایی
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
فصل ششم - دیه جراحات
فصل هفتم - دیه جنین
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

راهنمای دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی

برای دانلود کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  قانون مجازات اسلامی مصوب 92 به همراه اصلاحات بعدی

نظرات کاربران

فقط کاربرانی که کتاب را دریافت کرده‌اند، امکان ثبت نظر دارند.
atiye monfared
۱۳۹۹/۸/۴
اصلاحات بعدی چرا اضافه نشده به مواد!! مثلا تبصره‌های جدید ماده ۱۸ و ۱۹،!!
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱)