دانلود ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال


افزودن به کتابخانهنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

کتاب‌های مرتبط

بیشتر ›

معرفی ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال

در شماره سوم ماهنامه مطالعات بازی با موضوع اعتیاد به بازی‌های دیجیتال به عنوان موضوعی علمی و قابل مطالعه و نیز اصطلاحی عامیانه آشنا می‌شویم که بدون مطالعه آن، شاید هرگز دیدگاه مطلوبی نسبت به واژه اعتیاد در فضای دیجیتال به ویژه بازی را نتوانیم درک کنیم. در این شماره ضمن پرداختن به پژوهش‌های ارزشمند دکتر مارک گریفیتز از دانشگاه ناتینگهام ترنت، در مصاحبه‌ای اختصاصی با وی، فضای حاکم بر مطالعات اعتیاد به بازیهای دیجیتال بررسی شده و هر نوع قرارگیری بیش از اندازه در معرض بازی‌های دیجیتال به عنوان اعتیاد به بازی کاملا مردود می شود. در حقیقت اعتیاد به بازی‌های دیجیتال، در انتهای طیف روانشناختی و مبتنی بر معیارهای علمی قرار می‌گیرد که امروزه از نظر پژوهشگران قابل شناسایی و درمان محسوب می شود.

فهرست مطالب

مروری بر پژوهش‌های برتر
معرفی مقالات پر استناد
معرفی کتاب‌های برتر
معرفی رساله و پایان نامه
اطلاع‌نگاشت
معرفی پژوهشگران برتر
معرفی مجلات علمی برتر
گفتگوی اختصاصی با مارک گریفیتز

 ۶۴ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
چاپ ۱۳۹۵، قیمت الکترونیکی: ۹۰۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانهنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال

برای دانلود ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  ماهنامه مطالعات بازی: دریچه - شماره سوم: اعتیاد و بازی‌های دیجیتال