دانلود کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول

  • از: بهرام افراسیابی
  • ناشر: انتشارات مهرفام
  • ۱۴ رای
  • برای دانلود قانونی کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول

مرز پر گهر: ایران خورشید تمدن جهان مزین به سرود ای ایران و زندگینامه سراینده سرود دکتر حسین گل گلاب

ایرانیان همیشه سرود داشته‌اند، کلمات موزون و نظم در طول تاریخ همواره با ایرانیان همگام و همراه بوده است، به همین دلیل ادبّیات جهان را، نظم‌های دلنشین ایرانی مُسَخَر کرده و برتارک کوه پر عظمت ادبیّات منظوم جهان پرصلاحیت می‌درخشد. این کلام گاه از زبان حافظ، گاهی سعدی، زمانی مولوی و یا در کلمات آهنگین و پر تب و تاب فردوسی شنونده را مجذوب می‌سازد.

در سرفصل های این کتاب می خوانید: ایرانیان دارای کهن ترین و مترقی ترین آیین زمان باستان، تاثیر آیین زرتشت بر فیلسوفان یونانی، زایش فلسفه، نخستین تشکیلات نیرومند ایرانی، کوروش از نجات تا انتقام هارپاکوس، فتح بابل، مراجعت کورش به پارس و ماد و ازدواج با دختر سیاکزار، منشور کورش بزرگ، کمبوجیه پسر ارشد کورش، کمبوجیه در مصر چه شد؟، پرسپولیس با نبوغ هنرمندان بزرگ عصر هخامنشیان، داریوش کبیر و امور فرهنگی و عمرانی، داریوش تشکیلات آب رسانی ایجاد می کند، دامنه فتوحات ایرانیان تا اروپا، مندرجات کتیبه بزرگ بیستون، دوران بعد از داریوش خشایارشاه، خشایارشاه جنگ ایران و یونان با یکی از وقایع تاریخی مهم بشر، ایرانیان در اروپا، فرمان تاریخی بسیج، قتل خشایارشاه نگون بخت و اردشیر برتخت، نبرد شاهزادگان، حمله اسکندر به ایران، نبرد داریوش سوم و اسکندر مقدونی( براساس اسناد دست اول)، اسکندر و انقراض سلسله هخامنشی، ایران دوران ساسانی به زبان شاپور اول، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران باستان از هخامنشیان تا ساسانیان، تضاد سه جانبه شاه مغان و مغان و عیسویان، آخرین سلطنت بزرگ، انقراض شاهنشاهی ساسانی، شاپور دوم و درگیری نبرد مجدد با رومیان، حکمیت تاریخ درباره کورش، مبارزات داریوش، وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دوره هخامنشی، سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی، تمدن ایران در عهد هخامنشیان، ارزش آزادی، طرز اداره کشورها، سیاست مذهبی، راه های ارتباطی، نیروی دریایی، شرح لباس پارسیان، هدف لشگرکشی ها، راز موفقیت نظامی هخامنشیان در آغاز کار، قوانین جزائی و انواع کیفر، وضع اجتماعی ثروتمندان و فئودالها، زنان کارگر، موقعیت اجتماعی زنان، مقام و ارزش خانواده، زبان در ایران باستان، خط ایران باستان، اوستایی و میخی، زرتشت و اصلاحات مذهبی، مبدا تاریخ یا گاهشماری در ایران باستان، آثار هنری در عهد هخامنشی، کشفیات جدید مربوط به دوران قبل از هخامنشی، آثار عهد هخامنشی در دره پازیریک، صنایع ملی در عهد هخامنشی و ....

 ۵۱۹ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-964-9915-02-9 

چاپ ۱۳۸۷: ۱۵۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۹۸۰۰ ت - 3.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

ایرانیان دارای کهن‌ترین و مترقّی‌ترین آیین زمان باستان
تأثیر آیین زرتشت بر فیلسوفان یونانی
زایش فلسفه
دبیره
نخستین تشکیلات نیرومند ایرانی
کوروش
کوروش از نجات تا انتقام هارپاگوس
به سوی انتقام
مرگ استیاک، کوروش و کرزوس
فتح بابل
منشور کوروش بزرگ
کمبوجیه پسر ارشد کوروش
بردیا در معبد و گوماته در کمین
کمبوجیه در مصر چه شد؟
مرگ کمبوجیه
و داریوش عازم ایران می‌شود...
پرسپولیس با نبوع هنرمندان بزرگ عصر هخامنشیان
مقایسه: ساخت هرم بزرگ مصر مجانی!!
داریوش کبیر و امور فرهنگی و عمرانی
داریوش تشکیلات آب‌رسانی ایجاد می‌کند
حفر کانال در مصر
دامنة فتوحات ایرانیان تا اروپا
داریوش در کنار دانوب
مندرجات کتیبة بزرگ بیستون
ستون اول
ستون دوم
ستون سوم
ستون چهارم
داریوش بزرگ در بستر بیماری
دوران بعد از داریوش: خشایار شاه
حرکت به طرف داردانل
ایرانیان در اروپا
فرمان تاریخی بسیج
بنای کینوس- سه‌ما
قتل خشایارشای نگون بخت و اردشیر بر تخت
اردشیر درازدست و پیمان صلح با یونان
اردشیر
نبرد شاهزادگان
دیزایتس همسر اخوس فرمانده لشکر ایران
کتزیاس طبیب
حملۀ اسکندر به ایران
«آنتی پاتر»
نبرد داریوش سوّم و اسکندر مقدونی
به سوی ایران
یونان نزدیک می‌شود
اولین اجیر شدگان جنگی یونان
جنگ گرانیک (ضربه روزئاس)
حوادث می‌لت
مرگ مم‌نن و موقعیت تازه اسکندر
رویاروئی اسکندر و دارا (داریوش)
برسین اولین زن زندگی اسکندر
به سوی دمشق جایگاه خزانه
نامه دارا به سکندر درباره آشتی
اسکندر و انقراض سلسله هخامنشی
صور رئیس دریاها
صور دروازه بی‌عبور
شقاوت
از داریوش شاه پارس به اسکندر مقدونی
کوتوال آریان و قلعه غزه
استاتیرا ملکه ایران می‌میرد
نبرد خانه شتر
بسوی تخت جمشید
پارس
تائیس مست و مشعل بدست
از دامغان تا بابل
کنکاش توطئه
شب شوم شاه
انتقال قدرت
ساسانیان
پس از پنج قرن تلاطم
مذهب
ایران دوران ساسانی روایت شاپور اوّل
شاپور اول به قلم شاپور اوّل
از خسرو اوّل تا یزرگرد
تیسفون پایتخت هزان
آخرین سلطنت بزرگ
انقراض شاهنشاهی ساسانی
به سوی تیسفون:
تنگه راوند و تنگنای تاریخی
مانی و کیش مانی
بهرام اوّل
مقایسه کورش با دیگر پادشاهان
حکمیت تاریخ درباره کورش
مبارزات داریوش
جانشین داریوش
وضع اجتماعی و اقتصادی ملل در دوره هخامنشی
سیاست اقتصادی سلاطین هخامنشی
وضع مؤدیان مالیاتی
تجارت و بازرگانی
کانال سوئز
تمدن ایران در عهد هخامنشیان
طرز حکومت و سازمان اداری
برتری دموکراسی
ارزش آزادی
طرز اداره کشورها
سیاست مذهبی
راه‌های ارتباطی
نیروی دریایی
سازمان ارتش
ارتش
اسباب و وسایل جنگ
شرح لباس پارسیان
تدابیر جنگی
اهمیت جاسوسی در نقشه‌های جنگی
راز موفقیت نظامی هخامنشیان در آغاز کار
قضا و دادرسی
سازمان قضائی
وضع طبقات مختلف
زندگی اجتماعی در عصر ودایی
وضع اجتماعی ثروتمندان و فئودال‌ها
2- مغ‌ها و یا روحانیان
رابطه روحانیان با فرهنگ
3- کشاورزان
توجه به دامداری
حمایت از چهار پایان
روابط مالک با زارع
کارگران و پیشه وران
زنان کارگر
تنوع حرفه‌ها
موقعیت اجتماعی زنان
مقام و ارزش خانواده
مداخله زنان در کار جنگ
سیر علوم و افکار
خط ایران باستان، اوستایی و میخی
معتقدات مذهبی
آیین مزدیسنا
آیین مهر
عقیده هـ. شارل یونس
مشابهت میترائیسم با مسیحیت
زرتشت و اصلاحات مذهبی
تعلیمات اخلاقی زرتشت
سیر علوم در عهد هخامنشی
آثار هنری در عهد هخامنشی
صنایع ملی درعهد هخامنشی
اخلاق و عادات و رسوم مردم در عهد هخامنشیان
عروسی و عزا
جشن تولد

راهنمای دانلود کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول

برای دانلود کتاب مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مرز پرگهر: ایران خورشید تمدن جهان - کتاب اول
Ali Azizi
۱۳۹۶/۲/۸
این کتاب باید جلد دیگه هم داشته باشه که توی سایت نیست یا اصلا چاپ نشده ادامه ش؟
علی علیپناهی
۱۳۹۶/۱/۱۰
خوب بود با قراردادن این کتاب‌های خوب برای در دسترس مردم قرار دادن به حفظ فرهنگ این سرزمین کمک می‌کنید
فاطمه پارسا
۱۳۹۶/۱/۹
خیلیی ممنون بسیارعاللییییی🙏🙏🙏
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۱۰)