دانلود کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین

کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین دین اثر عبدالحسین خسروپناه، به پاره‌ای از مباحث مهم و شاخص کلام جدید پرداخته است که عبارتند از: انتظارات بشر از دین، معقولیت گزاره‌های دینی، زبان دین، عقل و دین، علم و دین، قرآن و تئوری تحول و پلورالیسم دینی.

کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین بیشتر نظام‌های کلامی غرب با تفکر اومانیستی، انسان‌شناسی را بر خداشناسی مقدم ساخته است. پژوهشگر صاحب رأی باید از گرفتاری در تحولات اساسی تمدن غرب در سده‌های اخیر بپرهیزد، زیرا انحراف از مسیر تفکر و بی‌اعتباری کتاب مقدس بزرگترین عامل سنت ستیزی و تجدد زدگی در این سرزمین شده است، بر این اساس، توجه به تحولات نوین و دغدغه خلوص دینی و نداشتن روحیه عافیت‌طلبی و سهل‌انگار و تقلیدی و نیز، پرهیز از خودباختگی فرهنگی، از ضرورت‌های متکلم است تا در ارائه راه حل مباحث کلامی کامیاب باشد.

در بخشی از کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین می‌خوانیم:

چکیده دیدگاه فارابی در مسئله انتظار بشر از دین، رویکرد جامع‌نگرانه است، از نظر او، دین باید توان ایجاد مدینه فاضله را داشته باشد، با توجه به این دیدگاه فارابی که شریعت و حکمت را دو چهره یک حقیقت می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که شریعت به تنهایی در ایجاد مدینه فاضله توانمند است، همان‌طور که فلسفه و حکمت هم بدیل جانشین‌پذیر شریعت به شمار می‌آید، اما باید ازعان نمود که این ادعا با چنین تفسیری، مورد نقد و انکار دین‌داران قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

سخن ناشر
پیش گفتار
بخش اول: انتظارات بشر از دین
1. تبیین واژگان
2. روش‌شناسی مسئله (1)
3. روش‌شناسی مسئله (2)
4. دیدگاه حکیمان و فیلسوفان اسلامی
5. دیدگاه متکلمان شیعه
6. دیدگاه مکاتب و متکلمان اهل سنت
7. دیدگاه برگزیده (1)
8. دیدگاه برگزیده (2)
بخش دوم: عقولیت گزاره‌های دینی
1. تبیین معقولیت گزاره‌های دینی
2. معقولیت گزاره‌های توصیفی اسلام
3. چالش‌های معقولیت‌پذیری گزاره‌های دینی
بخش سوم: عقل ودین
1. تبیین مسئله ترابط دین و عقل
2. پیشینه مسئله عقل و دین
3. دیدگاه‌های ترابط عقل و دین (1)
4. دیدگاه های ترابط عقل و دین (2)
بخش چهارم: زبان دین
1. زبان دین (1)
2. زبان دین (2)
بخش پنجم: علم و دین
1. مسئله تبیین ترابط علم و دین
2. پیشینه علم ودین (1)
3. پیشینه علم ودین (2)
4. راه‌حل‌های تعارض علم و دین
5. علم دینی
6. قرآن و تئوری تحول (1)
7. قرآن و تئوری تحول (2)
بخش ششم: کثرت‌گرایی دینی
1. تبیین پلورالیسم دینی(1)
2. تبیین پلورالیسم دینی(2)
3. مبانی پلورالیسم دینی(1)
4. مبانی پلورالیسم دینی(2)
5. پلورالیسم دینی در قرآن و سنت
فهرست منابع

 ۴۶۵ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-964-195-109-4 

چاپ ۱۳۹۶: ۲۱۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۵۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین

برای دانلود کتاب مسائل جدید کلامی و فلسفه دین و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مسائل جدید کلامی و فلسفه دین
حمید سلامت
۱۳۹۷/۱۱/۸
بهترین برنامه جهت معرفی و دانلود کتابهای مذهبی
رامین صنعتی
۱۳۹۷/۷/۲۹
بسیار عااالی
رضا محمودی
۱۳۹۷/۷/۱۹
عالی...
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۳)