دانلود کتاب مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2

ویراستار علمی: دکتر پیروز سیف الله پور

اثر حاضر ترجمه کتاب «مقیاس‌های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی» نوشته‌ی رابرت اکلوند، گرشون تننباوم و آکی کاماتا است که انتشارات هیومن کینتیکس در سال 2012 آن‌ را به چاپ رسانده است.

امروزه روانشناسی ورزشی در بین سایر شاخه‌های روان‌شناسی جایگاه ویژه‌ای دارد. تا چند سال اخیر، تقریباً همه سنجش‌هایی که در این حوزه مورد استفاده قرار می‌گرفت، برگرفته از روانشناسی عمومی‌ بود. روان‌شناسان در بکارگیری شیوه‌های روان‌شناسی در ورزش دیدگاه‌های مختلفی را اتخاذ می‌کنند، که این امر بر اهمیت ابعاد کاربردی و نظری مقیاس‌های روانشناختی افزوده است.

این‌ کتاب‌، تحلیل کاملی از ابزار و روش‌های بکار رفته در روان‌شناسی ورزشی فراهم آورده است. عدم وجود این منبع یا منابع مشابه در خصوص مقیاس‌های سنجش به زبان فارسی لزوم ترجمه این کتاب را دو چندان می‌نماید.

هر دانشی از دو بُعد مفاهیم، نظریه‌ها (تعاریف و مباحث نظری) و کاربردها (زمینه‌های پژوهشی و راهبردهای عملیاتی) تشکیل شده است. و روان‌شناسی نیز همچون سایر دانش‌های جامع و کامل این دو بعد را داراست. اگر روان‌شناسی را علم مطالعه رفتارها و حالت‌های روانی انسان و سایر موجودات زنده بدانیم و بپذیریم که ورزش یک رفتار بوده و طبیعتاً دارای ابعاد روان‌شناختی می‌باشد، بنابراین می‌توانیم روان‌شناسی ورزشی را «دانش مطالعه، شناخت و توسعه رفتارها و حالت‌های روانی ورزشکاران و سایر افرادی قلمداد کنیم که به نوعی در محیط ورزش درگیر می‌باشند.

فهرست مطالب

مقدمه تخصصی
روانشناسان ورزش چه میکنند؟
خدمات بالینی
خدمات آموزشی
خدمات پژوهشی
تاریخچه مختصر روان شناسی ورزش
مقدمه مترجم
معرفی اثر و صاحب اثر
روش کار
مراحل ترجمه
مشکلات ترجمه
فصل اول: تمرین و سازه های خود ادراکی
عزت نفس و خودپنداره
نظریه های خودپنداره و عزت نفس
مقیاس های ارزیابی خودپنداره جسمانی و عزت نفس
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
هویت تمرین
نظریه هویت
مقیاس های ارزیابی هویت تمرین
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
خودتوصیفی های فعالیت بدنی
دیدگاه های نظری
مقیاس های ارزیابی خودتوصیفی فعالیت بدنی
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
خود طرحواره های ورزشکار
نظریه طرحواره
مقیاس های ارزیابی خودطرحواره ها
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
خودهای ممکن
عوامل نظری خودهای ممکن
مقیاس های ارزیابی خودهای ممکن
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
ابعاد و منابع ابهام
نکاتی برای پژوهشگران و روانشناسان
فصل دوم: خودکارآمدی تمرین محور
خودکارآمدی و نظریه شناحت اجتماعی
مقیاس های اصلی خودکارآمدی
موانع خودکارآمدی
تابعیت از خودکارآمدی
طراحی مقیاس
ویژگی های روان سنجی
موانع خودکارآمدی
خودکارآمدی ویژه تکلیف
تابعیت خودکارآمدی
سایر موضوعات
نکاتی برای پژوهشگران و روانشناسان
فصل سوم: خودکارآمدی و کارآمدی جمعی
تعاریف
خودکارآمدی
خودکارآمدی جمعی
کارآمدی مربیگری
چارچوب مفهومی و نظری
منابع اطلاعات کارآمدی جمعی
ابعاد و منابع ابهام در حوزه خودکارآمدی و کارآمدی جمعی
خود کارآمدی تکلیف
کارآمدی خودتنظیمی
کارآمدی بهبود و مقابله
کارآمدی آمادگی
کارآمدی رقابتی
سازه های مرتبط برای سنجش خودکارآمدی
کارآمدی جمعی
دستورالعمل هایی برای ایجاد مقیاس های خودکارآمدی و کارآمدی جمعی
انوع مقیاس ها
مقیاس های سلسله مراتبی
مقیاس های غیرسلسله مراتبی
سنجش باورهای کارآمدی در طول زمان
دستورالعمل هایی ویژه، برای کارآمدی جمعی
نمونه هایی از پژوهش های پیشین
نمونه های خودکارآمدی
نمونه هایی از کارآمدی جمعی
نکاتی برای پژوهشگران و روانشناسان
فصل چهارم: ادراک تلاش
دیدگاه های تاریخی در مورد سختی ادراک شده
پیشنه و نحوه شکلگیری
احساس تلاش در روان - فیزیک
دوره بورگ
روان- فیزیک مدرن
مدل حاکم مرکزی
روشهای درجه بندی
مدلهای پاسخ روانشناختی- بیولوژیکی به تمرین
نظریه کنترل آستانهای درد
مدل های روانشناختی نشانه های تلاش و ادراک
سازه های مرتبط
سنجش تلاش ادارک شده
مقیاس های بورگ
ابزارهای مخصوص جمعیت های خاص
رویکرد چندبُعدی
درجه بندی متمایز سختی ادارک شده
عوامل روانشناختی
نکاتی برای پژوهشگران و روانشناسان

 ۱۵۴ صفحه، ۶۴۵ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7485-34-7 

چاپ ۱۳۹۴: ۱۱۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۷۰۰۰ ت - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2

برای دانلود کتاب مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  مقیاس های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی - جلد 2