دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36

  • ناشر: موسسه مدیریت دانش شباک
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36

نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36، به یکی از مهم‌ترین ادله نقلی که در منابع کلامی و فلسفی آمده است، توجه کرده و به بررسی عناصر تطبیقی نمایشنامه رومئو و ژولیت شکسپیر با لیلی و مجنون نظامی و تبیین نیاز به استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی، پرداخته است.

یکی از مباحث مهم کلامی، فلسفی و عرفانی بحث حدوث و قدم عالم است که ادله عقلی و نقلی بر حدوث زمانی از یک طرف و بر حدوث ذاتی از طرف دیگر، اقامه شده است. از نظر نویسنده گرچه روایت «کان الله و لم یکن معه شیء و الآن کما کان» در منابع روایی وجود ندارد، اما روایت دیگری شبیه این روایت از نظر عبارت و محتوا وجود دارد که می‌تواند حدوث زمانی مورد ادعای متکلمین را نفی و تاییدی برای دو مسأله فلسفی و عرفانی، حدوث ذاتی و وحدت وجود باشد.

فهرست مطالب

بررسی روایت «کان الله و لم یکن معه شی و الان کما کان» و نتایج فلسفی مترتب بر آن
مقایسه تفکر انتقادی بین دبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبی
تأثیر آموزش خود نظارتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان نارساخوان
بررسی عناصر تطبیقی نمایشنامه رومئو و ژولیت شکسپیر با لیلی و مجنون نظامی
تبیین نیاز به استانداردهای حسابرسی عملکرد مدیریت در دستگاه‌های اجرایی

دسته مجله،
 ۵۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2476-3667 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36

برای دانلود نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه‌ علمی تخصصی شباک - شماره 36