دانلود نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2

  • ناشر: نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست
  • ۰ رای
  • برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2

نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2، که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با روش مروری تدوین شده؛ تلاش دارد ضمن بیان مفاهیم توسعه پایدار، نقش پایه‌های توسعه پایدار را در کنترل آسیب‌پذیری منابع آب کشاورزی ارائه نماید.

آب یکی از مهم‌ترین منابع مورد نیاز جامعه بشری است. موضوع چگونگی حفظ این منبع حیاتی و بهره‌برداری بهینه از آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های قرن حاضر است. بنابراین آب یکی از منابع مهم در توسعه کشورها و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر بشریت است که می‌تواند سرمنشأ بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد و در واقع تخریب منابع آب به منزله تخریب پایه‌های توسعه خواهد بود. بنابراین؛ کمبود آب و عدم مدیریت صحیح منابع آب قابل دسترس، بحران آبی را ایجاد می‌کند که وقوع خشکسالی‌ها باعث تشدید آن می‌گردد و دارای ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. ترکیب عوامل اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار در ارزیابی آسیب‌پذیری آب باعث انطباق مؤثرتر عوامل توسعه با هم و ارائه‌ی یک رویکرد جامع در جهت مدیریت به هم پیوسته منابع آب می‌شود.

فهرست مطالب

کنترل آسیب پذیری منابع آب کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار
اولویت بندی نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد پیامدهای زیست محیطی
نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی بر بُعد اقتصادی زندگی خانوارهای آسیب پذیر روستایی شهرستان همدان
پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور (مطالعه موردی: منطقه پخش سیلاب کلاته سادات شهرستان سبزوار)
بررسی کاربرد انواع مشتقات سلولزی در تولید غشاهای پلیمری
رابطه محیط زیست و توسعه پایدار
بررسی پدیده‌های ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز لوندویل جهت توسعه فعالیت‌های ژئوتوریستی (براساس روش پرالونگ)
تأثیر تنش کم آبی و غلظت‌های مختلف کود هیومیک اسید بر رشد گیاه برگ بو
تأثیر سبک‌های تربیتی والدین بر رفتار زیست محیطی فرزندان در راستای حفاظت از محیط زیست
بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب سرب توسط پلیمر طبیعی نانوفیبرکیتین از محلول‌های آبی

 ۱۲۰ صفحه، ۶ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2588-4255 

چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2

برای دانلود نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه علمی - تخصصی مطالعات محیط‌ زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار - شماره 2