دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول) و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)

هدف نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)، بررسی و تحلیل چهار گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود و گنبد غفاریه از نظر ساختار کلی، پلان، شکل ظاهری و تزئینات به کار رفته و مقایسه آن‌ها است.

بناهای آرامگاهی ایران در دوره‌های پس از اسلام در قالب ساخت مقابر با شکوه بر سر گور اولیای مذهبی و گاه شاهان و افراد مشهور، رواج پیدا کرد. در دوره سلجوقیان احداث این مقابر به عنوان یک بنای مذهبی به اوج خود رسید و ساخت مقابر با پلان‌های متنوع در تمام پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شد. در دوره ایلخانیان نیز مقابر بسیاری ساخته شده که ویژگی آن‌ها پیروی از الگوهای متداول عهد سلجوقیان بوده‌ است.

هدف این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکردی کیفی به بررسی ویژگی‌های کالبدی معماری مقابر دوره سلجوقیان و ایلخانیان مراغه پرداخته شده‌ است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مقبره‌های دو دوره سلجوقیان و ایلخانیان در شهرستان مراغه بوده و با توجه به محدود بودن تعداد آن‌ها به چهار عدد، نمونه‌های آماری پژوهش، هر چهار مقبره، شامل گنبد سرخ، برج مدور، گنبد کبود (دوره سلجوقیان) و گنبد غفاریه (دوره ایلخانیان) را دربر گرفته است. روش پژوهش در بخش ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی بوده و در بخش تحلیلی از منطق قیاسی استفاده شده ‌است. روش گردآوری اطلاعات، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای به همراه بازدید، مشاهده و برداشت میدانی بوده‌ است. چهار مقبره مورد بررسی در این پژوهش، از لحاظ کاربرد مصالح و تکنیک ساخت با توجه به دوره زمانی و موقعیت مکانی یکسان، مشابهت‌های بسیاری دارند. می‌توان گفت معماران ایلخانی، پلان و مصالح و روش‌های ساختمانی را از دوران سلجوقیان در این منطقه اقتباس کرده‌اند.

فهرست مطالب

مقایسه تطبیقی معماری مقابر دوره سلجوقیان و ایلخانیان در شهرستان مراغه با نگرش کالبدی
بررسی عوامل اثر گذار در طراحی جداره سازه‌های سنتی در ارتقاء حس تعلق به مکان
بررسی نگاره معراج پیامبر اثر سلطان محمد بر اساس آراء پانوفسکی
تحلیل بازی‌های بومی محلی بررسی موردی بازی زو
بررسی اسطوره و نماد قوچ در فرهنگ ایران باستان با محوریت قوچ‌های سنگی چهارمحال‌ و بختیاری
بررسی نشانه‌ شناختی عناصر دینی در فیلم‌های «زیر نور ماه»، «یه حبه قند» و «امروز» رضا میرکریمی
مطالعه تطبیقی نمادها و نقش‌مایه‌های تزئینی تخت‌ جمشید و دژ اِربونی

 ۹۲ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6298 

چاپ ۱۳۹۷، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)

برای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول) و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 10 (جلد اول)