دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5


افزودن به کتابخانه

برای دانلود قانونی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5 و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5

نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5 با این نگاه که ارتقاء کیفیت پژوهش‌ها و مطالعات علمی، از مسیر انتشار نتایج مطالعات علمی و تخصصی پژوهشگران می‌گذرد توسط موسسه تحقیقانی مدیریت دانش شباک و با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی می‌پردازد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی به شیوه بازی تمرین بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین بود. پژوهش از نوع مداخله‌ای و به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با یک گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین در سال تحصیلی 95-96 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از 30 نفر در دو گروه آزمایش (15) و گواه (15) انتخاب شدند. برای سنجش سطح تفکر خلاق دانش آموزان از آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب استفاده شد که پیش از اجرای آموزش به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد.

دوره آموزشی به مدت 6 جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا گردید و در نهایت پس آزمون خلاقیت برای هر دو گروه اجرا شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میانگین نمرات خلاقیت گروه آزمایش و گواه بعد از اعمال متغیر مستقل تفاوت معنی داری بوجود آمد. به عبارتی یافته‌های پژوهش حاکی از این است که آموزش مهارت‌های فراشناختی به شیوه بازی تمرین موجب افزایش خلاقیت در سه بعد ابتکار، سیالی و انعطاف ذهنی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین شد.

نقش علوم انسانی و هنر با کارکرد انتقادی در خصوص طرح سوالات بنیادین در فلسفه و مبانی علمی به عنوان ابزاری برای دستیابی به تفکر نواندیش، خلاق و کارآفرین در زیرساخت‌های سایر علوم و دستاوردهای آن نیز از اهمیت بسیاری در فرآیند توسعه برخوردار است. از این‌رو می‌توان گفت دستیابی به توسعه بومی، همه‌جانبه و پایدار، جز با بذل توجه به پژوهش و مطالعه در حوزه علوم انسانی و هنر میسر نخواهد شد.

فهرست مطالب

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی به شیوه بازی تمرین بر خلاقیت دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین سال تحصیلی 96-95
تحلیل آموزش کشاورزی الکترونیک: یادگیری به شیوه مجازی از راه دور
اهمیت نگهداری و احیاء بافت‌های تاریخی و تاثیر آن در گردشگری و توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهرخامنه)
بررسی تطبیقی نگاره «در راه اورشلیم» و نگاره «معراج»، اثر سلطان محمد (با تأکید بر پیامبر (ص)، جبرئیل و براق)
راه‌کارهایی جهت پرورش ادراک موسیقایی دانش‌آموزان پایه ابتدایی
(مطالعه موردی: بازی و سرگرمی)
بررسی مدل‌های تشخیص فرصت در فرآیند کارآفرینی
بررسی آراء و اندیشه‌های فقهی امام خمینی پیرامون هنر اسلامی
درنه، شهری فراموش شده در ثلاث باباجانی
شناخت ظرفیت‌­های روایی شعرهای مثنوی­ معنوی برای تولید برنامه­‌های انیمیشنی در تلویزیون
بررسی حقوق اسرار تجاری در روابط قراردادی و غیرقراردادی در حقوق ایران با نگاه تطبیقی در حقوق آمریکا
از اتوپیا تا دیس اتوپیا: نقدی بر درام سیاسی اجتماعی نظامات توتالیتری (نمونه موردی قلعه حیوانات)

 ۱۶۱ صفحه، ۴ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 2538-6298 

چاپ ۱۳۹۶، قیمت الکترونیکی: رایگان
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
افزودن به کتابخانه

راهنمای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5

برای دانلود نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5 و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود  نشریه علمی - تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی - شماره 5