دانلود کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی

محمد حقی در کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی، نخست به کلیات و چارچوب نظریه‌های همگرایی ملت‌ها پرداخته و سپس فرصت‌ها و محدودیت‌های همگرایی کشورهای اسلامی با انقلاب اسلامی ایران را بررسی کرده است.

انقلاب اسلامی ایران، با اهداف و آموزه‌هایی در راستای ایجاد وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی به پیروزی رسید. این انقلاب در سیاست خارجی خود نیز همواره از همگرایی ملل مسلمان حمایت کرده است. انقلاب اسلامی با حمایت از ملل مستضعف و نهضت‌های دینی و جنبش‌های اسلامی و داشتن آموزه وحدت گرایی و اتحاد امت اسلامی و همچنین با عنایت به گسترش ارزش‌های اسلامی و انسانی به کشورهای تحت ستم و ملل مسلمان، توانسته است در موضوع همگرایی کشورهای مسلمان فرصت‌های زیادی پدید آورد و در این راستا اقداماتی انجام دهد که دستاوردهای مثبتی هم داشته است.

تأسیس نهادهای مرکز جهانی علوم اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای تربیت نیروهای متخصص اسلامی و نزدیک ساختن دیدگاه‌های نخبگان فکری و سیاسی جهان اسلام، نمونه‌ای از این اقدامات‌اند.

در بخشی از کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی می‌خوانیم:

ظهور انقلاب اسلامی به زنده شدن دین و نقش آفرینی آن در زندگی بشر، کمک شایانی رساند و روحیه استقلال طلبی، خودآگاهی، خودباوری و بازگشت به خویشتن را میان انسان‌ها به ویژه مسلمانان زنده کرد و آنان را از خواب غفلتی که در آن فرو رفته بودند، بیدار ساخت. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موجب شد تا مردمی که از عظمت قدرت خود بی اطلاع بودند و همه مظالم را در چارچوب قضا و قدر الهی تفسیر می‌کردند، با برداشتی نوین، با اسلام راستین و ناب آشنا شوند و مبارزات خود را براساس آن طراحی کنند.

اتخاذ و بهره‌گیری از این برداشت، نه فقط میان شیعیان، بلکه میان طرفداران اهل سنت نیز گسترش یافت؛ زیرا پیام امام خمینی و پیام وحدت مسلمانان و پیامی فراگیر و جهانی بود. والاترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران برای ملت‌های مستضعف جهان، تربیت انسان جدیدی بود که قادر به ایستادگی و مقاومت در مقابل ظلم باشد. این موضوع با ایجاد روحیه ایثار و مبارزه در امت اسلام، بزرگ‌ترین خطر برای وضع موجود و ثبات تحمیلی غرب بر منطقه و همچنین برای قدرت‌های غربی محسوب می‌شد. به طور کلی، ظهور انقلاب اسلامی در ایران به شکل‌های گوناگون بر روند شکل‌گیری و تداوم نهضت‌های دینی و مذهبی در جهان که بیشترشان نهضت‌های اسلامی بوده‌اند، اثرگذار بوده است.

مهم‌ترین این تاثیرات عبارت‌اند از:
1. تغذیه فکری و ایدئولوژیکی نهضت‌های دینی؛
2. ایجاد روحیه ظلم ستیزی و نفی سلطه‌طلبی در این نهضت‌ها؛
3. انتقال روش‌های مبارزاتی به این نهضت‌ها؛

 ۲۰۸ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، PDF، 
شابک: 978-600-97348-3-2 

چاپ ۱۳۹۶: ۱۲۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۵۰۰۰ ت - 1.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

فهرست مطالب

درآمد
مقدمه
1. کلیات و چارچوب نظری
کلیات
نظریه‌های همگرایی
1. نظریه فدرالیست‌ها
۲. نظریه کارکردگرایی
٣. نظریه کارکردگرایی جدید (نوکارکردگرایی) 
الف) فرضیه‌های نوکارگرایی
ب) نظریه نوکارکردگرایی جوزف نای
دستاوردهای نظری 
2. انقلاب اسلامی و فرصت‌های همگرایی کشورهای اسلامی
مقدمه
جاذبه‌های ایدئولوژیک و هویت بخشی
١. جاذبه‌های ایدئولوژیک
الف) انقلاب اسلامی و حمایت از ملل محروم و مستضعف
ب) انقلاب اسلامی و حمایت از جنبش‌های اسلامی و رهایی بخش انقلاب اسلامی و مسئله فلسطین
ج) وحدت گرایی انقلاب اسلامی ایران
یکم. انقلاب اسلامی و قرائت نوین از حج
دوم. انقلاب اسلامی و تأکید بر امت واحدہ اسلامی
سوم. انقلاب اسلامی و دولت بزرگ اسلامی
۲. هویت بخشی انقلاب اسلامی
الف) انقلاب اسلامی و احیای تفکر اسلامی
ب) انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی
ج) انقلاب اسلامی و احیای هویت اسلامی
آثار احیای هویت اسلامی در پرتو انقلاب اسلامی
د) احیای هویت و اسلام سیاسی 
یکم. مفهوم اسلام سیاسی
دوم. انقلاب اسلامی و طرح اسلام سیاسی
گسترش و تسری 
1.  صدور انقلاب اسلامی
صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی الله
۲. انقلاب اسلامی و گسترش نهضت‌های دینی در جهان 
الف) انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های اسلامی معاصر
ب) انقلاب اسلامی و جنبش‌های اسلامی در خاورمیانه
یکم. انقلاب اسلامی ایران و جنبش‌های اسلامی در عراق 
دوم. انقلاب اسلامی ایران و حرکت‌های اسلامی در عربستان سعودی 
سوم. انقلاب اسلامی و جنبش‌های اسلامی در فلسطین
چهارم. انقلاب اسلامی و لبنان
پنجم. انقلاب اسلامی و مص
جامعه پذیری نخبگان و تبادل افکار و اندیشه
۱. تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
الف) چشم انداز مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
ب) زمینه‌های تقریب
۲. تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی
الف) اهداف مرکز جهانی علوم اسلامی
ب) سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان مرکز جهانی
۳. برگزاری کنفرانس‌های بین المللی وحدت اسلامی
موضوع کنفرانس‌های برگزارشده
3. انقلاب اسلامی و محدودیت‌های همگرایی کشورهای اسلامی
محدودیت‌های ایجاد ائتلاف‌های سیاسی و همگرایی جهان اسلام
١. حاکمیت سیستم دولت به ملت
۲. انقلاب اسلامی و تغییر رژیم‌های سیاسی وابسته
٣. انقلاب اسلامی و تأکید بر نقش مردم
۴. انقلاب اسلامی و ترس از تغییر رژیم سیاسی در کشورهای همجوار ایران
تفاهم نداشتن ارزش‌های فکری و سیاسی نخبگان
١. انقلاب شیعی و تقابل شیعه و سنی
۲. تضاد کشورهای مسلمان عرب با غیر عرب
٣. چالش‌های تقریب 
الف) نگرش غلط به امر اختلاف در اندیشه‌ها
ب) فراموش کردن اصل مدارا و تساهل دینی
ج) بدگویی و ناسزا گفتن به مقدسات همدیگر
د) سکون جوامع اسلامی و رهاشدگی مسلمانان
ه) ناسیونالیسم
و)  انحطاط فکری و فرهنگی و علمی
ز)  تعصب گرایی کور مذهبی
ح)  غیرمردمی بودن دولت‌های اسلامی 
ط)  غفلت از اولویت‌های جهان اسلام
ی) تفرقه افکنی استعمار در کشورهای اسلامی
شرکت بازیگران خارجی
١. انقلاب اسلامی و ضرورت تحول در نظام بین الملل
۲. انقلاب اسلامی و استراتژی مقابله جویانه قدرت‌های بزرگ
الف) مقابله امریکا با ایران
ب) انقلاب اسلامی ایران و شوروی
٣. انقلاب اسلامی ایران و نظم نوین منطقه‌ای 
۴. انقلاب اسلامی و تشکیل شورای همکاری خلیج فارس
جمع بندی و نتیجه گیری
کتابنامه
کتاب‌ها
مقالات
منابع انگلیسی

راهنمای دانلود کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی

برای دانلود کتاب همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی