دانلود کتاب پژوهش و دانشگاه


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب پژوهش و دانشگاه و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب پژوهش و دانشگاه

پژوهش و دانشگاه: ارایه الگویی برای افزایش بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با استفاده از نظریه مبنایی (GT)
در هر حرفه ای، سیستمی برای ارزیابی اعضای آن وجود دارد. در آموزش عالی نیز چه در گذشته و چه در زمان حال، مطالعات نشان داده اند که بهره وری پژوهشی  نقش مهمی را در در ارتقاء، استخدام رسمی، حقوق و مزایا ایفاء می کند.(کاتریک،2001). بهره وری پژوهشی معمولا از طریق مقالات منتشر شده در مجلات با کیفیت سنجیده می شود (لانگ و همکاران،2009). گوپتا و همکاران(1999) معتقدند بروندادهای پژوهشی می تواند در بر گیرنده مؤلفه هایی چون مقالات مجلات، کتاب ها، گزارش ها، مقالات کاری، ویرایش ها مقالات کنفرانس ها و سمینارها و غیره باشد.
فرودر (2002) معتقد است که انجام پژوهش، بین المللی ترین کارکرد علمی دانشگاه‌هاست و دارای ارزش های اجتماعی و اقتصادی است. ویچیام و همکاران [7] (2009) معتقدند که کمیت و کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی یکی از مهم ترین معیارها  برای پیشرفت علمی و تعالی دانشگاه هاست. به علاوه هو  (2005) بیان می دارد که از نظر مدیریت مؤثر دانشگاهی ارزیابی سالانه اعضای هیات علمی یکی از مهمترین مسئولیت های مدیران دانشگاه ها محسوب می گردد. و بدون یک سیستم اثربخش ارزیابی پرداخت و جبران خدمات اعضای هیات علمی با مشکل روبرو می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
اهمیت و ضرورت انجام مطالعه
طرح پژوهش
جامعه آماری
تعیین روایی پرسشنامه
تعیین پایایی پرسشنامه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مراحل سه گانۀ کدگذاری
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه
عوامل ساختاری و ارتباطی
جمع بندی مبانی نظری
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تشریح مدل
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه
جمع بندی
منابع و مآخذ
منابع انگلیسی

 ۱۶۰ صفحه، ۲ مگابایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-309-007-1 

چاپ ۱۳۹۳، قیمت الکترونیکی: ۳۰۰۰ ت - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب پژوهش و دانشگاه

برای دانلود کتاب پژوهش و دانشگاه و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب پژوهش و دانشگاه