دانلود کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن


خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

برای دانلود قانونی کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان دانلود کنید.

معرفی کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن

کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن نوشته پیت مندیک، مقدمه‌ای روشن، مختصر و قابل فهم بر یکی از موضوعات اصلی فلسفه را در اختیار شما قرار می‌دهد که مرور جامعی بر اصطلاحات، مفاهیم، متفکرین، و آثار برجسته در تاریخ این رشته است.

در دهه 1970، حوزه بینا رشته‌ای علوم شناختی به منظور مطالعه علمی مغز و ذهن تشکیل شد. علوم شناختی در کنار فناوری اطلاعات، فناوری زیستی، و فناوری نانو، فناوری‌های همگرا را تشکیل می‌دهند. فناوری‌های همگرا در هم‌افزایی و یکپارچگی با هم قادرند به نیازهایی از آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوری‌های دیگر قادر به آن نبوده‌اند. علوم شناختی مجموعه‌ای از رشته‌ها، مانند روانشناسی، زبان‌شناسی، فلسفه ذهن، هوش مصنوعی، علوم اعصاب و انسان‌شناسی را دربرمی‌گیرند. به همین دلیل، عجیب نیست که یک زبان‌شناس به ترجمه یک کتاب فلسفه ذهن بپردازد، چرا که هر دو رشته زیرمجموعه‌های یک حوزه پژوهشی مشترک هستند. به دلیل ارتباط نزدیک رشته‌های علوم شناختی که فلسفه ذهن و زبان‌شناسی جزئی از آن‌ها هستند، و همچنین ارتباط زبان‌شناسی و فلسفه با بسیاری از رشته‌های دیگر مانند ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی، این کتاب می‌تواند مرجع و راهنمای ارزشمندی برای طیف وسیعی از دانشجویان، پژوهشگران و دیگر علاقمندان باشد.

موضوعات اصلی فلسفه ذهن، مانند مسئله ذهن و جسم، قصدمندی، هوشیاری، و مسئله دیگر اذهان، مسائلی هستند که برای مسائل فلسفی کلی‌تر در دیگر شاخه‌های فلسفه مانند مابعدالطبیعه، اخلاق، و معرفت‌شناسی از اهمیت زیادی برخوردارند. در این‌جا به شرح مختصری از مسائل اصلی و مشترک فلسفه ذهن با مابعدالطبیعه، اخلاق، و معرفت‌شناسی می‌پردازیم.

مابعدالطبیعه: سؤالات اساسی وجود به ماهیت و همچنین گستره وجود وابسته به ذهن و وجودِ مستقل از ذهن مربوط می‌شوند.

اخلاق: موجوداتی که جایگاه اخلاقی دارند و بایدهای اخلاقی برای‌شان مطرح می‌شوند، موجوداتی هستند که ذهن دارند، همان‌ گونه که تعهد دارند.

معرفت‌شناسی: بسیاری از ابزارهای کلیدی‌ای که دانش به وسیله آن‌ها به دست می‌آید، مانند ادراک، درون‌نگری و استنباط، قوای ذهنی هستند. به علاوه، مسائلی نیز وجود دارند که به ذهن به عنوان موضوع دانش مربوط می‌شوند: برای مثال، چگونه می‌توان دریافت که ذهن‌هایی به غیر از ذهن من وجود دارند؟

بنابراین، فلسفه ذهن در پروژه گسترده فلسفی فهم واقعیت، جایگاه و پایگاه (اخلاقی) ما درون آن، و ابزارهایی که این فهم به وسیله آن‌ها به دست می‌آید نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

فلسفه ذهن، در کنار اشتراکات با دیگر حوزه‌های فلسفه، در دهه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با علوم تجربی مختلف، به خصوص از طریق مشترکات بینا رشته‌ای با علوم شناختی داشته است. بنابراین اخیرا کارهای زیادی در زمینه فلسفه ذهن با بهره‌گیری از پیشرفت‌های روانشناسی، زبان‌شناسی، هوش مصنوعی، علوم اعصاب، و انسان‌شناسی انجام شده است.

به دلیل روابطی که فلسفه ذهن، با دیگر گرایش‌ها در درون رشته کلی‌تر فلسفه و همچنین علوم خارج از آن داشته است، فیلسوفان ذهن امروزی از دایره غنی‌ای از اصطلاحات تخصصی استفاده می‌کنند. اصطلاحاتی که اغلب از دیگر رشته‌ها وام‌ گرفته شده یا از آن‌ها اقتباس شده است. این غنای اصطلاحات برای مبتدیان بیشتر باری اضافه است تا مزیت. حتی گاهی خوانندگانی که بالاتر از سطح مبتدی هستند نیز در مورد مجموعه گسترده اصطلاحات و ایده‌هایی که فلسفه ذهن را می‌سازند به راهنمایی نیاز دارند. ادامه این مقدمه به ارائه مسائل اساسی‌ای می‌پردازد که فلسفه ذهن را به شکل امروزی آن معرفی می‌کنند.

پروفسور پیت مندیک (Pete Mandik)، خلاصه‌های دقیقی از مفاهیم اصلی مورد استفاده در مطالعه فلسفه و ذهن را به دست داده‌ است. فصل مقدمه، پیشینه مورد نیاز را معرفی می‌کند و دیگر فصل‌ها به ترتیب به معرفی مختصر اما دقیق اصطلاحات و مفاهیم کلیدی، متفکرین اصلی و آثار کلیدی نوشته شده در فلسفه ذهن می‌پردازند. در نهایت نیز برای مطالعه بیشتر پیشنهاداتی داده شده‌ است. کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن (Key terms in philosophy of mind)، به ویژه برای پاسخ به نیازهای دانشجویانی نوشته شده که هیچ دانش قبلی در مورد اصطلاحات و مفاهیم این رشته ندارند و مرجعی ایده‌آل برای کسانی است که به تازگی به این رشته روی آورده‌اند. تحقیقات وی مربوط به موضوعات مشترک فلسفه ذهن و علوم شناختی، به خصوص علوم اعصاب، روانشناسی و هوش مصنوعی می‌شود. علاقه اصلی وی به تبیین‌های طبیعت‌گرایانه برای هشیاری و قصدمندی است. پژوهش‌های اصلی وی بر این سه حوزه متمرکز هستند: (1) تبیین‌های فلسفه عصب‌شناختی برای هشیاری، (2) آزمایش‌های زندگی مصنوعی بر ظهور تکاملی محتوای بازنمودی، و (3) نقش بازنمایی‌های عمل‌محور به عنوان اساس شناخت و ادراک عملی.

در بخشی از کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن می‌خوانید:

دیدگاهی که اعتقاد دارد حداقل بخش‌هایی از فلسفه را باید بر اساس علوم طبیعی الگوسازی کرد. طبیعت‌گرایی اگر به عنوان نوعی توصیه روش‌شناختی پنداشته شود، رویکردی است که اعتقاد دارد فلاسفه فقط باید عقیده‌هایی را کاملا درست بدانند که بتوان آن‌ها را با استفاده از علوم طبیعی تصدیق کرد. بنابراین، طبیعت‌گرایان معمولا بر مستندات تجربی، مانند استناد به مشاهده و آزمایش، تأکید دارند و معمولا به مستندات غیرت جربی، مانند برخی پنداشت‌ها از شهود، به دیده تردید می‌نگرند. اگر طبیعت‌گرایی نوعی توصیه هستی‌ شناختی پنداشته شود، دیدگاهی است که اعتقاد دارد فلاسفه نباید باور به وجود هیچ هستانی داشته باشند که علوم طبیعی وجود آن را تأیید نکنند.

پنداشت هستی‌شناسانه از طبیعت‌گرایی ارتباط نزدیکی با جسمانی‌انگاری دارد، حداقل تا امروز که بسیاری از طبیعت‌گرایان پذیرفته‌ شده، جسمانی‌انگاران پذیرفته‌ شده نیز هستند. با این وجود، در مورد اینکه یگانه‌انگاری جسمانی‌انگارانه طبیعی‌ترین انتخاب برای یک طبیعت‌گرا باشد، اختلاف نظر وجود دارد. دیوید چالمرز هیئتی طبیعت‌گرایانه از دوگانه‌انگاری ارائه کرده است. و در دوره‌های قبل‌تر، بسیاری از پیروان اثبات‌گرایی منطقی را نیز می‌توانستیم طبیعت‌گرایانی بدانیم که یا به شکل پدیدارگرایانه انگارگرایی و یا به یگانه‌انگاری خنثی اعتقاد داشتند.

فهرست مطالب

فهرست علائم اختصاری
مقدمه مترجم
معرفی نویسنده
سپاسگزاری
مقدمه: فلسفه ذهن چیست؟
کلیدواژه‌ها
متفکرین کلیدی
آثار کلیدی
منابع برای مطالعه بیشتر
واژه‌نامه
نمایه

 ۳۳۰ صفحه، ۷۰۷ کیلوبایت، زبان فارسی، EPUB، 
شابک: 978-600-7030-18-9 

چاپ ۱۳۹۵: ۳۰۰۰۰ ت قیمت الکترونیکی: ۱۸۰۰۰ ت - 6.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50
خرید کتاب الکترونیکنسخه نمونه رایگان

راهنمای دانلود کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن

برای دانلود کتاب کلیدواژه‌های فلسفه ذهن و دسترسی قانونی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

دانلود کتاب  کلیدواژه‌های فلسفه ذهن
کاربر کیوان
۱۳۹۷/۹/۱۱
بهترین کتاب برای کسایی که میخوان فلسفه یاد بگیرن
فضل اله قناتی
۱۳۹۷/۹/۹
سلام برنامه تون بسیارعالی هست؟بخصوص برای تشویق مخاطبین به مطالعه؟توفیقات روزافزون شماآرزوی ماست
بیان شمسی
۱۳۹۷/۹/۱۰
من هرشب موقع خواب کلی مطالعه دارم با کتابر آه عالیه.
مشاهد همه دیدگاه‌ها (۶)