معرفی و دانلود کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی

کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی نوشتۀ وحید ناصحی‌فر، حسین منتی و مهنوش سهیلی‌نیک، چگونگی مدیریت نیروی انسانی در شرکت‌ها و سازمان‌ها را شرح می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا با اجرای راهبردها و اصول برتر در این زمینه بهره‌وری کارکنان خود را بالا ببرید.

دربارۀ کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی از ارکان مدیریت یک کسب و کار بوده و در دنیای کسب و کار امروزی از رویکردهای استراتژیک و راهبردی است. مدیریت منابع انسانی در مسیر تغییر و تحول خود از بی‌توجهی به منابع انسانی آغاز نموده و با چالش نیروی انسانی در قالب هزینه انسانی مواجه شده؛ سپس به هدف دستیابی به سرمایه‌های انسانی در جهان پررقابت امروز رسیده است.

اهمیت مدیریت منابع انسانی در سازمان با توجه به نوع سازمان، ماهیت رقابت، نوع تکنولوژی و ماهیت نیروی انسانی، متفاوت بوده و دیدگاه راهبردی یا استراتژیک در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و ارتقاء منابع انسانی در سطح سرمایه‌های انسانی است.

با رویکردی سیستمی و استراتژیک به سازمان و مدیریت می‌توان به این نکته پی برد که موفقیت هر سازمان در گرو تلفیق بهینۀ منابع ورودی به سازمان یعنی منابع انسانی، سرمایه یا منابع مالی، فن‌آوری، مواد اولیه و اطلاعات در جهت تحقق هدف‌های سازمانی است.

این کتاب به دنبال مدیریت منابع انسانی با رویکرد آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل‌هایی با نگاهی سیستمی و به دنبال بهبود مستمر در سرمایه‌های انسانی و دستیابی به توسعه منابع انسانی است. با توجه به اهمیت و کاربرد مباحث مدیریت منابع انسانی، پرکاربردترین آن‌ها در قالب طرح درس دوره‌های آموزشی آکادمیک و کاربردی در این کتاب گردآوری شده و ویژگی بارز این کتاب، تمرکز بر مباحث کاربردی و مسائل روز شرکت‌ها است.

کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب به تمامی مدیران و رؤسای شرکت‌ها و سازمان‌ها توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی می‌خوانیم:

اگر داوطلبان واجد شرایط به میزان کافی در داخل شرکت وجود نداشته باشند شرکت می‌تواند به منابع تأمین‌کننده نیرو در خارج از شرکت توجه نماید. امکان دارد در اجرای این کار نیاز به پیش‌بینی شرایط عمومی اقتصادی، شرایط بازار داخلی و شرایط بازار کار باشد.

تامین نیرو از خارج از سازمان مبتنی بر این فلسفه است که هر پست خالی آتی در سازمان را نمی‌توان با کارکنان فعلی پر کرد. برخی از مشاغل در مراحل آغازین خود هستند و باید از افراد خارج از سازمان استفاده کرد و یا در مورد برخی از مشاغل به دلیل حساسیت شغل و یا تخصص خاص مورد نیاز، بهره‌گیری از نیروهای داخلی متضمن پذیرفتن ریسک بالایی باشد. در برآورد عرضه خارجی منابع انسانی سعی می‌شود نیازهای خارجی، عرضه خارجی، واکنش‌های جامعه و ترکیب جمعیتی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. در برآورد عرضه خارجی چند عامل مهم‌اند:

نیازهای خارجی: رشد کارکنان و اثربخشی واحد پرسنلی به میزان زیادی عرضه خارجی منابع انسانی را تعیین می‌کند. تعداد مشاغل خالی سازمان به میزان رشد آن بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل بازار کار: موفقیت در یافتن کارکنان جدید بستگی به بازار کار و مهارت متخصصین استخدام در واحد منابع انسانی دارد. بازار کار مرتبط وابستگی زیادی به سطح مهارت‌های مورد درخواست دارد. برای کار با مهارت‌های بالا، بازار کار مرتبط تمام کشور را شامل می‌شود در صورتی که مشاغلی نیازمند سطح بالایی از مهارت نیست، بازار کار منطقه را شامل می‌شود.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
فصل اول: مبانی مدیریت منابع انسانی
اهمیت منابع انسانی
افراد در سازمان‌ها
ویژگی‌های افراد باارزش
تعریف مدیریت منابع انسانی
سیر تکوینی مدیریت منابع انسانی
فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی
نقش‌های مدیران منابع انسانی
نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی
اهداف مدیریت منابع انسانی
وظایف و مسئولیت‌های مدیریت منابع انسانی
مدیریت راهبردی منابع انسانی
اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت منابع انسانی
سوالات فصل اول
فصل دوم: محیط منابع انسانی
تعریف محیط
محیط مدیریت منابع انسانی
محیط از دیدگاه استونر
آینده مدیریت منابع انسانی
چالش‌های فرا روی مدیریت منابع انسانی
فصل سوم: وظایف مدیریت منابع انسانی
1- برنامه‌ریزی
2- سازماندهی
3- هدایت و رهبری
4- کنترل
فصل چهارم و پنجم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل
طراحی شغل
طراحی واحدهای اداری
دسته‌بندی مشاغل
روش‌های طراحی شغل
تجزیه و تحلیل شغل
شرح شغل
شرایط احراز شغل
شغل‌زدایی
غنی‌سازی شغل
طبقه‌بندی مشاغل
فصل ششم: برنامه‌ریزی منابع انسانی
مزایای برنامه‌ریزی منابع انسانی
مراحل برنامه‌ریزی منابع انسانی
برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی
برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی
فصل هفتم: کارمندیابی
مقاصد کارمندیابی
عوامل مؤثر بر کارمندیابی
بدیل‌های کارمندیابی
انواع مؤسسات کاریابی
فرایند کارمندیابی
منابع و روش‌های تأمین نیرو
محدودیت‌های فرآیند کارمندیابی
فصل هشتم: انتخاب نیروی انسانی
انتخاب نیروی انسانی
اهداف انتخاب
فرایند انتخاب
مصاحبه استخدامی
آزمون‌های استخدامی
فرایند اجتماعی کردن
فصل نهم: ارزشیابی عملکرد کارکنان
دیدگاه‌های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد
کاربردهای ارزشیابی عملکرد
هدف‌های ارزشیابی عملکرد
فرایند ارزشیابی عملکرد
چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟
معیارهای ارزشیابی
روش‌های ارزشیابی عملکرد
مصاحبه ارزشیابی عملکرد
انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان
نکات کلیدی بازخورد ارزشیابی عملکرد
کاربرد اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان
آسیب‌های ارزشیابی عملکرد
فصل دهم: آموزش کارکنان
کارکردهای عملیاتی آموزش در سازمان
اهداف آموزشی
فرایند آموزش کارکنان
روش‌های آموزش کارکنان و پرورش مدیران
نیازسنجی آموزشی
وظایف واحد آموزش
ده نکته اجرایی برای طراحی و اجرای برنامه آموزشی
ده نکته کاربردی جهت آموزش و توسعه مدیران
فصل یازدهم: جبران خدمات کارکنان
الف) سیستم پاداش
ب) مدیریت حقوق و دستمزد
فرایند تعیین حقوق و دستمزد
شیوه‌های پرداخت
انواع دستمزد
تفاوت‌گذاری در دستمزدها
رضایت شغلی
فصل دوازدهم: انضباط کارکنان
تعریف انضباط
انواع تخلفات‌
تدابیر انضباطی
انواع انضباط
بررسی و ارزیابی تخلفات‌
ویژگی‌های نظام انضباطی مؤثر
انضباط مثبت (انضباط بدون تنبیه)
شرایط اخراج‌
چگونگی اخراج‌
انضباط در قرآن
فصل سیزدهم: سلامتی، ایمنی و رفاه کارکنان
انواع مکاتب مربوط به طراحی شغل از زاویه توسعه سلامت منابع انسانی
روش‌های کاربردی جهت توسعه سلامت، ایمنی، رفاه و خروج کارکنان
انگیزش کارکنان
خروج از سازمان
سلامت
عوامل استرس‌آفرین
ایمنی
رفاه و امنیت خاطر
فهرست منابع

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی
نویسنده، ،
ناشر چاپیانتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی
سال انتشار۱۳۹۹
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۱۸۵
زبانفارسی
شابک978-964-468-865-2
موضوع کتابکتاب‌های مدیریت و رهبری
قیمت نسخه الکترونیک
۴۵۰۰۰ ت - 8.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی

برای دریافت کتاب مدیریت کاربردی منابع انسانی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.