معرفی و دانلود رایگان PDF کتاب الهی نامه عطار

عکس جلد کتاب الهی نامه عطار
قیمت:
رایگان - 0€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب الهی نامه عطار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب الهی نامه عطار و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب الهی نامه عطار

هنر عطار در این است که علاوه بر اینکه داستان را بسیار زیبا و با بیانی شیرین عنوان می کند، مسایل عمیق عرفانی و اخلاقی را داخل آن گنجانده و به گوش مخاطب می رساند.
در این ابیات عطار درباره شعر خود صحبت و اینطور عنوان می کند که تا به حال هیچ کس آنچه را او در شعرش آورده بیان نکرده و معتقد است که:
چو شعر من همه توحید پاک است            اگر در خلد برخوانی چه باک است؟
سپس نام کتاب را اینگونه بیان می کند:
در گنج الهی برگشادم                 الهی نامه نامِ این نهادم
بزرگانی که در هفت آسمانند         الهی نامه عطار خوانند

فهرست مطالب کتاب

در نعت سید المرسلین صلی اللّه علیه و سلم
در معراج حضرت رسالت علیه الصلوة والسلام
حکایت
در فضیلت صدیق رضی الله عنه
در فضیلت فاروق رضی الله عنه
در فضیلت ذی النورین رضی الله عنه
در فضیلت مرتضی رضی الله عنه
آغاز کتاب
المقالة الاولی
جواب پدر
(1) حکایت زن صالحه که شوهرش بسفر رفته بود
المقالة الثانیة
جواب پدر
(1) حکایت آن زن که بر شهزاده عاشق شد
(2) حکایت علوی وعالم ومخنّث که در روم اسیر شدند
(3) حکایت سلیمان داود علیهما السلام با مور عاشق
(4) حکایت امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه بامور
(5) حکایت نوشروان عادل با پیر بازیار
(6) حکایت خواجۀ جندی با سگ
(7) حکایت معشوق طوسی با سگ و مرد سوار
(8) مناظرۀ شیخ ابوسعید با صوفی و سگ
(10) حکایت ابوالفضل حسن و کلمات او در وقت نزع
المقالة الثالثة
جواب پدر
(1) سؤال ابراهیم ادهم از مرد درویش
(2) حکایت شیخ گرگانی با گربه
(3) حکایت ترسا بچه
(4) حکایت پیر که پسر صاحب جمال داشت
(5) حکایت یعقوب و یوسف علیهما السلام
(6) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام
(7) حکایت جوان گناه کار و ملایکۀ عذاب که برو موکّلند
(8) حکایت جوان صاحب معرفت وبهشت و لقای حق تعالی
(9) سؤال کردن آن درویش از مجنون که سال عمر تو چندست
(10) حکایت آن مجنون که تب داشت
المقالة الرابعة
(1) حکایت سرپاتک هندی
(2) حکایت وزیر که پسر صاحب جمال داشت
(3) حکایت پادشاه که از سپاه بگریخت
(4) حکایت شه زاده که مرد سرهنگ بر وی عاشق شد
(5) حکایت پیرمرد هیزم فروش و سلطان محمود
المقالة الخامسة
جواب پدر
(1) حکایت شبلی با مرد نانوا
(2) حکایت مرد نمازی ومسجد وسگ
(3) مناظرۀ عیسی علیه السلام با دنیا
(4) حکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی
(5) حکایت مرد ترسا که مسلمان شد
(6) حکایت امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه
(7) حکایت گبر که پُل ساخت
(8) سؤال مرد درویش از جعفر صادق
(9) گفتار آن مجنون در نمازی که یک نان نیرزد
(10) حکایت دیوانه و نماز جمعه
المقالة السادسة
جواب پدر
(1) حکایت عزرائیل و سلیمان علیهما السلام و آن مرد
(2) حکایت آن جوان که از زخم سنگ منجیق بیفتاد
(3) حکایت دیوانه بشهر مصر
(4) حکایت فخرالدین گرگانی و غلام سلطان
(5) حکایت حسین منصور حلاج بر سر دار
(6) حکایت غلبۀ عشق مجنون بر لیلی
(7) حکایت پسر ماه روی با درویش صاحب نظر
(8) حکایت نابینا با شیخ نوری رحمه الله
(9) حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی
المقالة السّابعة
جواب پدر
(1) حکایت عیسی علیه السلام با آن مرد که اسم اعظم خواست
(2) حکایت ابرهیم علیه السلام با نمرود
(3) حکایت مرد ترسا و شیخ بایزید
(4) حکایت دیوانه که سر بر در کعبه می‬زد
(5) حکایت ایّوب علیه السلام
(6) حکایت یوسف همدانی علیه الرحمة
(7) حکایت زلیخا
(8) تمثیل
(9) حکایت ابوبکر سفاله
(10) حکایت سلطان محمود با دیوانه
(11) حکایت درخت بریده
(12) حکایت حسن بصری و رابعه رضی الله عنهما
(13) حکایت موسی علیه السلام
(14) حکایت دیوانۀ خاموش
(15) سؤال آن مرد از مجنون در باب لیلی
(16) حکایت مؤذّن و سؤال مرد از دیوانه
(17) حکایت شیخ ابوسعید رحمةالله علیه
(18) حکایت سلطان محمود با ایاز
المقالة الثامنة
جواب پدر
(1) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم و حوّا علیه السلام
(2) حکایت ابلیس و زاری کردن او
(3) حکایت یوسف علیه السلام با ابن یامین
(4) حکایت سلطان محمود با ایاز
(5) حکایت پسر صاحب جمالو عاشق شوریده حال
(6) حکایت سلطان محمود و ایاز در حالت وفات
(7) حکایت آن دزد که دستش بریدند
(8) حکایت ماه و رشک او برخورشید
(9) سؤال کردن مردی از مجنون
(10) حکایت ابلیس
(11) حکایت سلطان محمود و آرزو خواستن بزرگان
(12) حکایت شبلی رحمة الله علیه
(13) حکایت موسی علیه السلام در کوه طور با ابلیس
المقالة التاسعة
جواب پدر
(1) حکایت سلطان محمود با پیرزن
(2) حکایت بهلول و گورستان
(3) حکایت پادشاه که علم نجوم دانست
(4) حکایت
(5) حکایت شقیق بلخی و سخن گفتن او در توکل
(6) حکایت دیوانۀ که از حق کرباس می‬خواست
(7) حکایت دیوانه که اشک می‬ریخت
(8) حکایت شیخ ابوبکر واسطی با دیوانه
(9) حکایت پیر زال سوخته دل
(10) حکایت آتش و سوخته
(11) حکایت ابوعلی فارمدی
(12) حکایت گناه کار روز محشر
(13) حکایت سلطان محمود و عرض سپاه
المقالة العاشرة
جواب پدر
(1) حکایت سلطان سنجر با عبّاسۀ طوسی
(2) مناجات موسی با حق تعالی ودر خواستن او یکی از اولیا
(3) حکایت درحال ارواح پیش از آفریدن اجسام
(4) حکایت زنان پیغامبر
(5) حکایت رابعه رحمها الله
(6) حکایت بهلول
(7) حکایت لیث بوسنجه
(8) حکایت موسی و مرد عابد
(9) حکایت پیر بخاری و مخنث
(10) حکایت غزالی و ملحد
(11) حکایت دعاگوی و دیوانه
(12) حکایت دیوانه که می‬گریست
(13) مناجاة دیوانه با حق تعالی
(14) گفتار شیخ در درآمدن دولت
المقالة الحادی عشر
جواب پدر
(1) حکایت آن مرد که در بادیه تجرید می‬کرد
(2) حکایت آن دیوانه که تابوتی دید
(3) حکایت گفتار پیغامبر در طفل نوزاد
(4) حکایت حسن و حسین رضی الله عنهما
(5) حکایت شبلی با سائل رحمه الله
(6) حکایت سلطان محمود با ایاز در گرمابه
(7) حکایت شیخ بایزید و آن قلّاش که او را حدّ می‬زدند
(8) حکایت عبدالله مبارک با غلام
(9) حکایت حبشی که پیش پیغامبر آمد
(10) حکایت آن مرد که عروس خود را بکر نیافت
(11) حکایت اسکندر و کلمات حکیم بر سر او
(12) حکایت دیوانه
(13) حکایت حسن بصری و شمعون
المقالة الثانی عشر
جواب پدر
(1) حکایت کیخسرو و جام جم
(2) حکایت سنگ و کلوخ
(3) حکایت شبلی با آن جوان در بادیه
(4) حکایت شوریده دل بر سر گور
(5) حکایت دیوانه که رازی با حق گفت
(6) حکایت سلطان ملکشاه با پاسبان
(7) حکایت شیخ ابوسعید با معشوق خویش
(8) حکایت ایاز با سلطان
(9) حکایت ماه و شوق او با آفتاب
(10) حکایت بایزید با آن مرد سائل که او را در خواب دید
(11) سؤال آن درویش از شبلی
(12) حکایت ابراهیم ادهم
المقالة الثالث عشر
جواب پدر
(1) حکایت اسکندر رومی با مرد فرزانه
(2) حکایت
(3) حکایت قحط و جواب دادن طاوس
(4) حکایت پیمبر در شب معراج
(5) حکایت مرد حریص و ملک الموت
(6) حکایت کشته شدن پسر مرزبان حکیم
(7) موعظه
(8) حکایت بزرجمهر با انوشیروان
(9) حکایت آن مرغ که در سالی چهل روز بیضه نهد
(10) حکایت بهلول و حلوا و بریان
(11) سؤال موسی از حق سبحانه و تعالی
(12) پند کسری
(13) مناجات آن بزرگ با حق تعالی
(14) حکایت شعبی و آن مرد که صعوۀ گرفته بود
(15) حکایت زنبور با مور
(16) حکایت پیغامبر و کنیزک حبشی
(17) حکایت آن مرد که پیش فضل ربیع آمد
(18) حکایت بهلول
(19) حکایت مرد مجنون و رعنایان
المقالة الرابع عشر
جواب پدر
(1) سکندر و وفات او
(2) حکایت نمرود
(3) حکایت آن مرد که صدقه بدرویشان می‬داد
(4) حکایت لقمۀ حلال
(5) حکایت پیرزن با شیخ و نصیحت او
(6) حکایت امیرالمؤمنین عمرخطاب رضی الله عنه با جوان عاشق
(7) حکایت آن درویش که آرزوی طوفان کرد
(8) حکایت پیر عاشق با جوان گازر
(9) حکایت مجنون با آن سائل که سؤال کرد
(10) حکایت روباه که در دام افتاد
(11) حکایت سلطان محمود با ایاز
(12) حکایت محمد عیسی با دیوانه
(13) حکایت سلطان محمود که با دیوانه نشست
(14) حکایت دیوانۀ که گلیم فروخت
(15)حکایت آن زن که طواف کعبه می‬کرد و مردی که نظر برو کرد
(16) حکایت مهستی دبیر با سلطان سنجر
(17) حکایت محمود و شمار کردن پیلان
(18) حکایت عیسی علیه السلام با جهودان
(19) حکایت آن دزد که گرفتار شد
(20) حکایت دیوانۀ چوب سوار
(21) حکایت سپهدار که قلعۀ کرد با دیوانه
(22) حکایت سلطان محمود با مظلوم
(23) حکایت مجنون
(24) حکایت جوان نمک فروش که بر ایاز عاشق شد
المقالة الخامس عشر
جواب پدر
(1) حکایت سلطان محمود در شکار کردن
(2) حکایت شیخ و مرغ همای
(3) حکایت محمد غزالی با سلطان سنجر
(4) حکایت سلطان محمود با آن مرد که همنام او بود
(5) حکایت سلطان محمود و گازر
(6) حکایت حکیم با ذوالقرنین
(7) حکایت پادشاه و انگشتری
(8) حکایت ابراهیم ادهم با خضر علیه السلام
(9) حکایت محمود با درویش بر سر راه
(10) حکایت سنجر که پیش رکن الدین اکّاف رفت
(11) حکایت آن مرد که صرّۀ در میان درمنه یافت
(12) حکایت سلطان محمود با پیرزن
المقالة السادس عشر
جواب پدر
(1) حکایت پسر هارون الرشید
(2) حکایت هارون با بهلول
(3) حکایت سلیمان و طلب کردن کوزه
(4) حکایت پادشاه که از درویش در خشم شد
(5) حکایت آن جوان که زن صاحب جمال خواست و بمرد
المقالة السابع عشر
جواب پدر
(1) حکایت گوسفندان و قصّاب
(2) حکایت باز با مرغ خانگی
(3) حکایت آن بیننده که از احوال مردگان خبر می‬داد
(4) حکایت جواب آن شوریده حال در کار جهان
(5) حکایت سؤال کردن آن مرد دیوانه از کار حق تعالی
(6) حکایت جهاز فاطمه رضی الله عنها
(7) حکایت آن پیر که دختر جوان خواست
(8) حکایت آن درویش با ابوبکر ورّاق
(9) حکایت آن پیر که خواست که او را میان دو گورستان دفن کنند
(10) حکایت سفیان ثوری رحمه الله
(11) حکایت مسلمان شدن یهودی وحال او
المقالة الثامن عشر
جواب پدر
(1) حکایت بلُقیا و عفّان
(2) حکایت سلیمان علیه السلام و شادروانش
(3) حکایت مأمون خلیفه با غلام
(4) حکایت اصمعی با آن مرد صاحب ضیف و زنگی حادی
(5) حکایت جبریل با یوسف علیهما السلام
(6) حکایت پیر خالو سرخسی
(7) حکایت شیخ یحیی معاذ با بایزید رحمهما الله
(8) حکایت شیخ علی رودباری
(9) حکایت سلطان محمود با مرد دوالک باز
(10) حکایت شیخ ابوسعید با قمار باز
(11) حکایت مجنون و لیلی
المقالة التاسع عشر
جواب پدر
(1) حکایت آن حیوان که آن را هَلوع خوانند
(2) حکایت عیسی علیه السلام
(3) حکایت نوشروان عادل
(4) حکایت در ذمّ دنیا
(5) حکایت در ذمّ دنیا
(6) گفتار عبّاسۀ طوسی در دنیا
(7) گفتار جعفر صادق
(8) حکایت یحیی معاذ رازی
(9) حکایت در ذمّ دنیا
(10) حکایت شاهزاده و عروس
(11) حکایت ابرهیم علیه السلام
(12) حکایت حلّاج با پسر
(13) در معنی آن که غیبت گناهی بزرگ است
(14) سخن گفتن آن مرد در غیبت
المقالة العشرون
جواب پدر
(1) حکایت شیخ با ترسا
(2) گفتار بزرگی در شتاختن حق
(3) حکایت مرد صوفی که بر زبیده عاشق شد
(4) حکایت اردشیر و موبد و پسر شاپور
(5) حکایت ایاز و درد چشم او
(6) حکایت جرجیس علیه السلام
(7) حکایت یوسف با زلیخا علیه السلام
(8) حکایت ابرهیم ادهم در بادیه
(9) حکایت شعیب علیه السلام
(10) حکایت در اهل دوزخ
(11) حکایت سلطان محمود و ایاز
(12) حکایت مجنون و لیلی
المقالة الحادی و العشرون
جواب پدر
(1) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او
المقالة الثانی و العشرون
جواب پدر
(1) حکایت افلاطون و اسکندر
(2) حکایت آن بزرگ با خواجه علی طوسی
(3) حکایت آن دیوانه که ازو پرسیدند که درد چیست
(4) حکایت آن طفل که با مادر ببازار آمد و گم شد
(5) حکایت یوسف علیه السلام و نظر کردن اودر آینه
(6) حکایت احمد غزالی
(7) حکایت ابوعلی فارمدی
(8) سؤال کردن سائل از مجنون
(9) حکایت بایزید با مرد مسافر
(10) حکایت محمود با شیخ خرقانی
(11) حکایت آهو که مشک از وی حاصل می‬شود
خاتمۀ کتاب
(1) حکایت آن مرد که بر مکتب گذر کرد
(2) گفتار مرد خدای پرست
(3) حکایت آن مرد که از اویس سؤال کرد
(4) حکایت وفات اسکندر رومی
(5) حکایت مرد خاک بیز
(6) حکایت ایّوب پیغامبر
(7) حکایت اعرابی در حضرت نبوّت
(8) حکایت آن زن در حضرت رسالت
(9) حکایت شبلی با ابلیس در عرفات
(10) حکایت بایزید و زنّار بستن او
(11) مناجات ابراهیم ادهم
(12) حکایت رندی که ازدکانی چیزی می‬خواست
(13) حکایت عبدالله بن مسعود با کنیزک
(14) حکایت بشر حافی که نام حق تعالی بمشک بیالود
پایان
ابیات برگزیده از روایت دوم دیباچۀ الهی نامه از روی نسخه‌های دیگر
در آغاز الهی نامه
فی نعت النبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب الهی نامه عطار
نویسنده
سال انتشار۱۳۹۵
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۴۳۴
زبانفارسی
موضوع کتابکتاب‌های شعر پارسی
قیمت نسخه الکترونیک
رایگان - 0 یورو
افزودن به کتابخانه

نقد، بررسی و نظرات کتاب الهی نامه عطار

عا بدی
۱۴۰۰/۳/۱۴
اول سپاس از اینکه این کتاب‌های بزرگ در اپلیکیشنتون رایگان هست
دوم اینکه بیت‌ها بعضی جاها واقعا به هم ریخته هست اگر نگاهی بندازید و اصلاح کنید ممنون می‌شم...
این بیت رو ببینید به عنوان مثال:
توئی گوهر درون بحر بی‌شک/توئی در عشق لطف و قهر بی‌شک
در برنامه‌ی شما اینطور اومده:
توئی گوهر درون بحر بی‌شک/به دست آرم ز دریای جلالت
لیلا دهقانی
۱۳۹۵/۹/۱۳
واقعا ممنونم از همتون زکات کارتون رو پرداخت کردین وقتی کتاب عارفان و سالکان دین رو در ابعاد شعر میخونیم چه عطار، فردوسی، حافظ، سعدی.......... انگار که خود کتاب اسمانی عزیزمون قران رو به زبون ساده و قابل لمس میخونیم همه اینها راهنما و استادان ما بودن برای شناخت الله و رفتار و عمل خدا پسندانه ممنون
محمد یعقوبی نژاد
۱۳۹۹/۱۲/۳
قطعاً این کتاب از آثار بی بدیل فرهنگ و هنر ایران می‌باشد، ولی متأسفانه آنقدر متن این کتاب غلط املایی و جا افتادگی کلمات دارد که فرد از خواندن آن دل زده میشود. لطفا نسخه‌ی ویراستاری شده و جدید رو ارائه بدهید متشکر
Smm Ri
۱۳۹۶/۱/۹
با سلام
بهروزی و موفقیت روز افزون همه عزیزان را از خدای منان خواهانم
نوروز 96 مبارک ضمنا از طرح نوروزی کتاب راه متشکرم
با اینکار انگیزه مطالعه کتاب را فراهم کردید
طیبه احمدی
۱۴۰۱/۴/۸
خیلی خوب بود ولی من تاحالا نخونده بودمش و با علایق من شخصا سازگار نبود ولی من استفاده کردم درجهت اشنایی با اثار و تفکرات این بزرگوار. ممنون و سپاسگذارم. شاد و سربلند باشید. یاعلی
فاطمه عبدالهی
۱۴۰۱/۲/۲۵
عالی بود و از اینکه کتاب شعری از عطار نیشابوری
رایگان است از شما متشکرم لطفا معنی شعر هم اضافه و برای کلمات سخت شکل تلفظ را مشخص کنید و غلط املایی‌ها را درست کنید
Shabaviz .8
۱۴۰۰/۷/۹
کتاب اشعار خوبی هست ولی سرچ در فهرست امکان پذیر نبود و کتاب طولانی وسنگینی هست شاید در حوصله همه افراد نگنجد برای اهل ادب و دانشجویان الهیات و ادبیات بیشتر مناسب است
سارا موحدی
۱۳۹۵/۴/۵
در فوق العاده بودن کتاب که شکی نیست فقط مشکلش لود شدن صفحاتشه که به کندی انجام میشهچند کتاب دیگه هم که دانلود کردم همین مشکلو داشتن.
null null
۱۳۹۵/۱۰/۱
از زحمات همگی تشکر می‌نمایم... با مطالعه هرچند چند خط در روز تاثیر مفیدی بر جامعه ما خواهد داشت...
احمد زرگانی
۱۳۹۵/۵/۱۶
کتابی است در حوزه ادب و معرفت که شیخ فرید الدین عطار عاری از معرفی است اما در باب مناجات و سیر و سلوک در نوع خود کم نظیر است.
محمدرضا سنجری فرد
۱۴۰۱/۳/۸
با مطالعه کتاب بزرگان از علم و آگاهی وتفکر وتجربه آن‌ها استفاده کنیم و نگزاریم که نام آن‌ها از صفحه روزگار محو شود مخصوصا بزرگان ایرانی
محسن رمضانپور
۱۳۹۹/۱/۳
انسان با اشعار و مطالب نویسندگان، شعرا، عرفا و... خود را در باغ پر از گل و بلبل و گلستانی از زیبایی و عشق می‌بیند.
قاسم جلیلی
۱۳۹۶/۹/۱۶
خیلی لذت بخش هستش واقعا بی‌نظیره تشکر میکنم از همگی شما اجرتون با خدا به امید اینکه مطالعه بشه یکی از عادات جامعه ما
Akbar Aghaii
۱۳۹۶/۱/۲۹
مطالعه ش یکم سخته چون فرمتش مثل سایر کتابها نیست که بشه به راحتی فونت سایز رو تغییر داد
قدرت زارعپور
۱۳۹۵/۱/۲۸
کتابی است عرفانی ازشاعروعارفی بزرگ اگرزمینه ازقبل داشته باشی درکش قابل هضم است وگرنه بدرد همه کسی نمیخورد اززحمات شماممنون
مشاهده همه نظرات ۱۳۸

راهنمای مطالعه کتاب الهی نامه عطار

برای دریافت کتاب الهی نامه عطار و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.