معرفی و دانلود کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی

عکس جلد کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی
قیمت:
۱۰۰۰۰ تومان - 2.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی

ریچارد سوئدبرگ در کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی، به تحلیل چگونگی تکوین این نوع جامعه‌شناسی و تلاش وبر برای تبدیل آن به یک نوع تحلیل عملی و کارآمد پرداخته است.

در طول قرن بیستم اقتصاددانان جریان متداول، در توضیح رفتار اجتماعی، منحصراً بر نقش منافع تمرکز داشته‌اند، در حالی که گرایش جامعه‌شناسان بیشتر تأکید بر نقش ساختار و کنش - واکنش اجتماعی بوده است. برای هر دو استراتژی تحلیلی هم، دلایل موجهی وجود داشت و اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، هر دو، آثار بسیار مهمی ارائه کرده‌اند. اما، اقتصاددانان و جامعه‌شناسانی هم هستند که معتقدند پیشرفت در درک برخی پدیده‌های اقتصادی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که منافع و ساختار اجتماعی به‌ طور توأمان تحلیل شوند.

بخش اعظم کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی (Max Weber and the idea of economic sociology)، به ارائه و نقد جامعه‌شناسی اقتصادی وبر اختصاص دارد؛ شکل‌گیری تاریخی نظرات او را می‌توان در پیوست یافت. در فصل اول خواننده با نظر وبر در مورد چگونگی شکل‌گیری و تحول اقتصاد در غرب آشنا می‌شود. مبنای کار کتاب تاریخ اقتصادی عمومی خواهد بود. در فصل دوم، تحلیل جامعه‌شناختی وبر از اقتصاد در کتاب اقتصاد و جامعه بررسی می‌شود. در سه فصل بعدی، به نظر وبر در مورد رابطه‌ی اقتصاد با دیگر پدیده‌های اجتماعی می‌پردازیم؛ این فصل‌ها بر رابطه بین اقتصاد و سیاست، اقتصاد و حقوق، و اقتصاد و مذهب تمرکز دارد. در فصل ششم مطالب تکمیلی درباره نگاه وبر به رابطه بین اقتصاد و علم، تکنولوژی، نژاد و چند موضوع دیگر ارائه خواهد شد. فصل آخر هم شامل ارزیابی کتاب اقتصاد اجتماعی درباره‌ی مبانی اقتصاد است؛ کار عظیمی که وبر در سال‌های دهه 1910 سرگرم ویرایش آن بود و نیز مقایسه‌ای بین جامعه‌شناسی اقتصادی وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی معاصر.

این اواخر، در اقتصاد و همین‌طور جامعه‌شناسی، تلاش‌هایی برای پیوند دادن منافع و رفتار اجتماعی در یک تحلیل واحد صورت گرفته است. این در حالیست که اقتصاددانان از ایده‌ی منافع شروع کرده و می‌کوشند راهی برای به حساب آوردن رفتار اجتماعی پیدا کنند، اما جامعه‌شناسان عکس اقتصاددانان عمل کرده و راه‌های مختلفی برای «درهم‌ آمیختن» کنش اقتصادی و منافع در ساختار اجتماعی ارائه کرده‌اند. ریچارد سوئدبرگ (Richard Swedberg) در این کتاب سعی داشته تا تلاش وبر برای پیوند دادن و ادغام کردن ایده‌ی رفتار متکی بر منافع با ایده‌ی رفتار اجتماعی در یک تحلیل واحد را به خوبی نشان دهد.

در بخشی از کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی می‌خوانیم:

گرچه وبر نظر خود را در مورد سیاست پولی در اقتصاد و جامعه به شکلی تقریباً نظام‌ یافته ارائه می‌کند، تحلیلش از رابطه بین دموکراسی و اقتصاد را باید به‌ طور پراکنده در نوشته‌های علمی و سیاسی‌اش جستجو کرد. با این حال روشن است که وبر اهمیت ویژه‌ای برای دو موضوع زیر قائل بود: رابطه تاریخی بین سرمایه‌داری و دموکراسی و رابطه کلی‌تر بین پول، دموکراسی و کار به عنوان یک سیاستمدار. شاید نیازی به تکرار این مسئله نباشد که هر دو موضوع امروزه هم به اندازه دوره وبر اهمیت دارد.

در مورد رابطه بین سرمایه‌داری و دموکراسی وبر با قاطعیت می‌گوید که این دو هیچ وجه اشتراکی ندارند؛ هیچ «رابطه سببی» بین سرمایه‌داری و دموکراسی وجود ندارد. اینکه نوعی فردگرایی خاص و دموکراسی سیاسی از ویژگی‌های جامعه مدرن و اقتصاد سرمایه‌داری چنین جامعه‌ای شده است، صرفا یک تقارن تاریخی و نتیجه وقوع رویدادهای خاصی است که تکرار نخواهد شد. در این متن وبر از ارتش کرامول و مجمع قانون‌گذاری فرانسه نام می‌برد. او اضافه می‌کند، سرمایه‌داران معمولا گرایشی به دموکراسی ندارند: آن‌ها ترجیح می‌دهند با یک مقام واحد و پشت صحنه معامله کنند و نه با شماری از مقام‌ها که به طریق دموکراتیک انتخاب شده‌اند. وبر نسبت به آینده هم بدبین است: اگر پیشرفت‌های اقتصادی و تکنیکی به بن‌بست برسد یا اگر در تمامی اقتصاد رانت جایگزین سود شود، آزادی‌هایی که امروزه وجود دارد به‌سرعت محو خواهد شد.

فهرست مطالب کتاب

پیش‌گفتار
یادداشت‌ها
فصل اول: پیدایش سرمایه‌داری غربی
1- تاریخ اقتصادی عمومی
2- تاریخ اقتصادی عمومی؛ بخش اول: گروه‌های اجتماعی و کشاورزی ماقبل سرمایه‌داری
3- تاریخ اقتصادی عمومی؛ بخش دوم: صنعت ماقبل سرمایه‌داری
4- تاریخ اقتصادی عمومی؛ بخش سوم: تجارت ماقبل سرمایه‌داری
5- تاریخ اقتصادی عمومی؛ بخش چهارم: منشا سرمایه‌داری مدرن
یادداشت‌ها
فصل دوم: مفاهیم اصلی در جامعه‌شناسی اقتصادی وبر
در باب رابطه نظریه اقتصادی با جامعه‌شناسی عمومی
2- در باب رابطه بین جامعه‌شناسی اقتصادی و نظریه اقتصادی
3- مضمون اصلی 1: انواع مختلف کنش اقتصادی
4- مضمون اصلی 2: نقش عقلانیت در زندگی اقتصادی
5- مضمون اصلی 3: ساختار اجتماعی برخی نهادهای اقتصادی (مالکیت، سازمان‌های اقتصادی، بازار و پول)
6- مضمون کلی 4: ساختارهای کلان، از جمله انواع مختلف سرمایه‌داری
یادداشت‌ها
فصل سوم: اقتصاد و سیاست
1- ماهیت خاص مسائل سیاسی و نظر وبر درباره رابطه بین اقتصاد و سیاست
2- سلطه سیاسی و جامعه‌شناسی مالی
3- اقتصاد و سیاست در شهر
4- اقتصاد و سیاست در دولت مدرن: مضامینی از کارهای ناتمام وبر درباره جامعه‌شناسی دولت
سیاست اقتصادی دولت
سیاست پولی دولت
رابطه بین دموکراسی، دولت و سرمایه‌داری
5- اقتصاد و سیاست در سوسیالیسم
یادداشت‌ها
فصل چهارم: اقتصاد و قانون
1- رابطه قانون با اقتصاد
2- قانون و اقتصاد در نظام‌های عمده حقوقی در طول تاریخ
3- رابطه بین قانون و سرمایه‌داری مدرن (از جمله مشکل انگلستان)
یادداشت‌ها
فصل پنجم: اقتصاد و مذهب
1- درآمدی بر تحلیل وبر از رابطه بین اقتصاد و مذهب: مضمون‌ها و مفاهیم اصلی در اقتصاد و جامعه
2- مطالعات تاریخی درباره اقتصاد و مذهب (بخش 1) : اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
3- مطالعات تاریخی درباره اقتصاد و دین (بخش 2) : اخلاق اقتصادی ادیان جهان
یادداشت‌ها
فصل ششم: پی نوشت: دیدگاه وبر درباره جامعه‌شناسی اقتصادی
1- رابطه اقتصاد با هنر، علم، تکنولوژی، نژاد و شرایط جغرافیایی
2- نظر وبر درباره اقتصاد و گروندریسه
3- نگرش وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی امروز
یادداشت‌ها
پیوست: تحول فکری وبر در زمینه اقتصاد
1- سنت آلمان در علم اقتصاد
2- پیدایش اقتصاد اجتماعی و جامعه‌شناسی اقتصادی در آلمان
3- کارهای اولیه وبر در زمینه اقتصاد (1898-1882)
4- کارهای وبر در زمینه اقتصاد پس از بهبود (1909-1903)
5- کارهای وبر در زمینه اقتصاد در آخرین دهه زندگی (1920-1910)
6- کارهای وبر در زمینه اقتصاد از دید اقتصاددانان، مورخان اقتصادی و جامعه‌شناسان
یادداشت‌ها

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی
نویسنده
مترجمشهین احمدی
ناشر چاپیانتشارات دنیای اقتصاد
سال انتشار۱۳۹۷
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۴۱۶
زبانفارسی
شابک978-600-8591-71-9
موضوع کتابکتاب‌های علوم اجتماعی، کتاب‌های اقتصاد
قیمت نسخه الکترونیک
۱۰۰۰۰ ت - 2.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی

ali abolkhani
۱۳۹۸/۹/۱۶
کتاب قابل تفکر! ننویسیم خوبه پس چی بنویسیم!
مشاهده همه نظرات ۱

راهنمای مطالعه کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی

برای دریافت کتاب ماکس وبر و جامعه‌شناسی اقتصادی و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.