معرفی و دانلود PDF کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت

عکس جلد کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت
قیمت:
۳۵۰۰ تومان - 0.99€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت

کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت نوشته صادق نیک پور، به شرح دو نظریه دوران ساز در جهان علم و فلسفه می‌پردازد و در این راستا، صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملاصدرا و آلبرت اینشتین، را در زمینه حرکت جوهری و نظریه نسبیت، تبیین می‌کند.

در فیزیک نسبیت مفاهیم جهت اندازه‌گیری وضع شده‌اند در حالی که در فلسفه حرکت جوهری چیستی آن‌ها با تمام مفاهیم متنابه‌اش مطرح است. فهم فیزیک نسبیت کمک شایان به درک فلسفه ملاصدرا می‌کند، اما این دلیل نمی‌شود که با آن یکی باشد، در نسبیت زمان یک محور اضافه بر محورهای سه‌گانه قبلی شناخته شده و از نظر ارزش برابر با هر کدام از آن‌ها است، اما در فلسفه حرکت جوهری، آن گونه که ملاصدرا در اسفار می‌فرماید «شی دارای دو امتداد است یکی امتداد ابعاد سه گانه و امتداد دیگر زمان» و در این تقسیم بندی، زمان به تنهایی برابری با سه بعد دیگر می‌کند یعنی آن سه بعد طول و عرض و ارتفاع را در یک جایگاه قرار داده و زمان را هم وزن آن‌ها در جایگاه دیگر و ملاصدرا نگفت که جسم دارای چهار امتداد است.

فهم فلسفی و فهم فیریکی از شی علی رغم آن‌که راجع به یک شی و یک مشخصات واحد صحبت می‌کنند، اما دو جنبه مختلف جهت مقایسه هستند چون موضوع و دیدگاه‌ها و نتایج به دست آمده در دو زمینه مختلف هستند. هیچ وقت فیزیک نسبیت بر خلاف اشتباه بعضی، از چیستی زمان حرف نزده است و در ضمن زمان نه موضوع برای فیزیک است و نه موضوع برای فلسفه، بلکه برای هر دو گذرگاه است، و نه هدف، لذا هر کدام از آن دو برای هدفی دیگر و مقصود خود از آن استفاده می‌کنند.

در بخشی از کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت می‌خوانید:

ملاصدرا در طول حیات دانشورانه و پربار خود فعالیت‌های عظیم علمی را پی گرفت و علی‌رغم بی‌مهری‌هایی که از مخالفان حکمت و متحجران عصر خود دید، هیچگاه سعی نکرد پیرو مرام‌های رایج روزگار باشد. همیشه به نقادی و گزینش آراء متقدم دست می‌زد و از ترکیب آراء گوناگون و نوآوری‌ها و اندیشه‌های بدیع خویش، نظریه‌های نوینی تأسیس می‌نمود. امروزه بیشتر در مواجه با نام ملاصدرا آن را متساوی با «حکمت متعالیه» می‌یابند و می‌دانند. این واقعیت که تعبیر حکمت متعالیه به احتمال مرهون چه عواملی بوده است جای بحث دارد اما به هر حال، تعبیر حکمت متعالیه اینک بر مشرب خاصی در حکمت سنتی دلالت دارد که ملاصدرا آن را تأسیس کرد و این عنوان برای طریقه ملاصدرا، نه فقط بنا به دلایل تاریخی، بلکه به این دلیل که اساس تعالیم او به تمام معنا هم حکمی و فلسفی است و هم مبتنی بر کشف و شهود عقلی وجود متعال می‌باشد.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
ملاصدرا کاشف اضطراب در وجود
شناخت و چیستی «حکمت متعالیه» صدرالدین شیرازی
بنای فلسفی ملاصدرا
شناخت حقایق موجودات
اشراق، استدلال و وحی
تفاوت حکمت متعالیه با حکمت اشراق
بخش یک: فیزیک نوین نسبیت
فصل یک: شرح چند مفهوم کلی در فیزیک نوین نسبیت
فصل دو: حرکت شناسی نسبیتی: فضا و زمان
1) کلیات
2) تبدیلات گالیله
3) چند نتیجه از تبدیلات لورنتس
4) بازه‌های طولی و زمانی در نسبیت
5) جمع نسبی سرعت‌ها
فصل سه: دینامیک نسبیتی (اندازه حرکت و انرژی)
1) چند مفهوم کلی
فصل چهار: تبدیلات گالیله
1) رویدادها و دستگاه‌های مختصات
2) تبدیلات مختصات گالیله
3) تبدیلات سرعت گالیله
4) تبدیلات شتاب گالیله
5) ناوردایی یک معادله
6) چند نکته قابل توجه
فصل پنج: اصول موضوع اینشتین
1) فضای مطلق واتر
2) آزمایش مایکلسون. مورلی
3) اندازه گیری‌های طول و زمان - زیر سوال بردن اصل
4) اصول موضوع اینشتین
5) چند اصل و نتیجه‌گیری مهم از اصول انیشتین
فصل شش: تبدیلات لورنتس مختصات
1) کلیات
2) ثبات تندی نور
3) ناوردایی معادلات ماکسول
4) ملاحظات کلی در حل مسایل دربر گیرنده تبدیلات لورنتس
5) هم زمانی
فصل هفت: انقباض طول نسبیتی
1) تعریف طول
2) نکته قابل توجه مهم
فصل هشت: اتساع زمان نسبیتی
1) زمان ویژه
2) اتساع زمان
3) نکته قابل توجه ومهم
4) دوقلوهای نسبیت خاص
فصل نه: تبدیلات سرعت نسبیتی
1) کلیات
2) تبدیلات لورنتس سرعت و تندی نور
3) ملاحظات کلی در حل مسایل سرعت
4) اثر دوپلر نسبیتی
فصل ده: جرم، انرژی و اندازه حرکت در نسبیت
1) ضرورت تعریف مجدد اندازه حرکت کلاسیکی
2) تغییرجرم با سرعت
3) قانون دوم نیوتن در نسبیت
4) رابطه جرم و انرژی
5) رابطه اندازه حرکت و انرژی
6) یکاهای انرژی و اندازه حرکت خطی
7) ملاحظات کلی در حال مسایل جرم انرژی
فصل یازده: نظریه خاص نسبیت
1) کلیات
2) فیزیک قبل از سال 1900میلادی
3) تبدیل لورنتس و اصول موضوعی نسبیت خاص انیشتین
4) اصول موضوع انیشتین عبارت‌اند از
5) هندسه زمان مکان
6) تبدیل لورنتس به عنوان یک تبدیل متعامد
7) شکل هموردای معادلات الکترومغناطیس
8) قانون تبدیل برای میدان الکترومغناطیسی
9) میدان یک بار نقطه‌ای با حرکت یکنواخت
10) خلاصه
بخش دو: فیزیک و فلسفه
فیزیک و فلسفه
سرعت محدود نور
نظریه نسبیت
نمایش در فضا و زمان
نگرش‌های علم و فلسفه
زبان فهم فلسفه و زبان فلسفی
معادلات حرکت
مکانیک کلاسیک
عمل از دور
نیروی الکترومغناطیسی
شکست مکانیک کلاسیک
ساختمان اتم
مساله تشعشع
حرکت در فضا و زمان
نظر ترکیبی انیشتین
حتمیت در طبیعت
ظهور و وقوع
فحواهای فلسفی فیزیک
بخش سه: اضطراب و نا آرامی در هستی حرکت
حرکت چیست؟
سخنان ملاصدرا در مورد حرکت و زمان
متحرک و بستر حرکت
گم شدن متحرک
خلاصه نتایج حرکت جوهری
بِعد چهارم در نظر ملاصدرا و انیشتین
خدا در فلسفه حرکت جوهری
بخش چهار: حرکت و زمان در فلسفه
تحلیل ملاصدرا در اثبات حرکت قطعیه
حرکت در کم و پاسخ ملا صدرا بر اشکالات وارده
دیدگاه علامه طباطبایی
پیشینه تاریخی حرکت در جوهر یا حرکت جوهری
فلسفه حرکت در نظر فلاسفه یونان باستان
الف) هراکلیتوس
ب) افلاطون
ج) فلوطین
د) داماسکیوس
حرکت جوهری درتاریخ فلسفه اسلامی
مفهوم فلسفی حرکت جوهری
مفهوم فلسفی ذات و جوهر
مفهوم فلسفی زمان وسرعت
مفهوم فلسفی مسافت حرکت
براهین حرکت جوهری ملاصدرا و اتباع وی
اشکالات بر براهین حرکت جوهری ملاصدرا
پاسخها به اشکالات وارده به حرکت جوهری ملاصدرا
1) پاسخ اشکال اول
پاسخ اشکال دوم
پاسخ اشکال سوم
ربط متغیر به ثابت
حدوث و قدم زمان
الف) حادث و قدیم ذاتی
ب) حادث و قدیم زمانی
1 دیدگاه متکلمان
2 دیدگاه غزالی
3 دیدگاه حکما و فلاسفه
4 دیدگاه ملاصدرا
زمان بعد چهارم ماده
فاعل زمان
خلاصه و نتیجه
فهرست منابع مورد استفاده
مقارنه
حرکت و زمان
در فلسفه حرکت جوهری ملاصدرا و فیزیک نسبیت

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات ارباب قلم
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابPDF
تعداد صفحات۲۰۹
زبانفارسی
شابک978-600-93620-8-0
موضوع کتابکتاب‌های فلسفه و منطق
قیمت نسخه الکترونیک
۳۵۰۰ ت - 0.99 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت

mohammad am
۱۳۹۹/۱/۷
خیلی خروف و اعداد2 *% در هم به هم عه. فهمیدید چی گفتم؟؟؟خیلی حروف و اعداد در هم برهمه. جمله بندی‌ها خیلی واضح نیست. درست مثل جمله‌ای که اول پاراگراف نوشتم!!!!
مشاهده همه نظرات ۱

راهنمای مطالعه کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت

برای دریافت کتاب حرکت و زمان در حرکت جوهری و نسبیت و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.