معرفی و دانلود کتاب آشا

عکس جلد کتاب آشا
قیمت:
۶۰۰۰ تومان - 1.49€
۵۰٪ تخفیف اولین خرید با کد welcome50

برای دانلود قانونی کتاب آشا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آشا و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب آشا

کتاب آشا نوشته صادق نیک پور، تحقیقی بر واژه‌شناسی آشا از نظر تاریخی و اساطیر، با نگاه فلسفی و ادبی، و از تحقیقات محققان و پژوهندگان بسیاری در این باب است.

در این کتاب مواردی همچون فلسفه و جهان‌بینی آشا، آشاایسم، آشا در میان کاسی‌ها، آشا در مستندات سومری، آشا در مستندات بابلی، آشا در مستندات اکدی، تحول آشا در مهاجرت اقوام آریایی، آشا و عقل مقدس (سوفیا)، نقش تفکر آشا در شکل‌گیری عرفانی تطور واژگانی آشا، توحید ذاتی و افعالی در فلسفه آشا، ادبیات تطبیقی آشایی، جامعه‌شناسی تاریخی آشایی از دیگر موارد آشا‌شناسی هستند.

آشا یک واژه اصیل ایرانی و آریایی پر کاربرد در ادبیات باستان ایران و وارد شده در زبان‌های هندی و اروپایی، ریشه بسیاری از دیگر واژگان و مفاهیم مرتبط را تشکیل داده است.

آشا با مفاهیم وسیع در معانی نظم هستی، قانون، راستی در مقابل دروغ و ریشه برهان نظم در الهیات و کلام بیشتر ادیان جهت اثبات توحید و وجود ناظم هستی‌بخش و همچنین برهان عِلی شناخته شده است. نظر به گستردگی مفاهیم کاربردی و مفهومی آشا این گونه برداشت می‌گردد که آشا به نوعی جهان‌بینی و فلسفه آشایی در ایران باستان با قدمت بیش از دین زرتشتی و قبل از آن تبدیل گردیده بود که بعد‌ها در فلسفه باورهای اعتقادی و عرفان‌ها به صور مختلف نمایان گشت.

قدمت وجودی واژه آشا، هم راه معادل آن آرتا در سنگ نوشته‌ها و الواح گلی و انواع کتیبه‌های باستانی از تخت جمشید تا سومر و بابل و تمدن هیتی و حتی از همه مهم‌تر اشاره به تمدن قدیمی ایرانی آرتا در جیرفت امروزی تا شهر سوخته زابل به وفور دیده شده است. بسیاری از دانشنامه‌های مشهور جهان مدخلی خاص و ویژه به این واژه اصیل ایرانی آشا اختصاص داده‌اند و به طور مفصل و حسب الگوهای دانشنامه نویسی در مورد آن، با استناد به تحقیقات محققان مقاله و گزارش ارائه داده‌اند.

در زبان‌های هندی هم خانواده زبان‌های ایرانی واژه آشا حضور فعال و چشمگیری دارد و امروزه بسیاری از نویسندگان و هنرمندان و محققان به نام و صاحب اثر در جهان نام آشا را به خود دارند و طبیعی است که بیشترین استفاده از این واژه در ایران و سپس در هند نسبت به دیگر نقاط جغرافیایی جهان واقع شود، که البته خود نیاز به تحقیق آماری در این مورد را ضمن تحقیق فلسفی اجتماعی به طور مفصل می‌طلبد.

در بخشی از کتاب آشا می‌خوانید:

مطابق نظم کیهانی آشا طبیعت و همه مظاهر آن و هر آنچه بر طبق نظم کیهانی باشد ارزش دارد شکستن هر قانون طبیعت شکستن آشا بود و در واقع طی مسیر دروغ محسوب می‌گردید. اما آداب تطهیر جدید آشا را شکستند. برای حفظ انسان از شر و ایمن ماندن آن از تأثیر عامل بدی و دروغ و پلیدی آدابی برای تطهیر مقرر کردند. به موجب کتاب وندیداد تماس با جسد مردگان سرچشمه آلایش و پلیدی است و هر کس که کالبد میتی را لمس کند بایستی بی‌درنگ غسل کند و خود را مطهر سازد. این تطهیر با آب و گاهی با بول گاو توصیه شده است. نزد پارسیان جدید و قدیم، اجساد اموات به قدری نجس و ناپاک شناخته می‌شدند که دفن کردن آن‌ها در خاک یا غرق کردن در آب یا سوزاندن در آتش، گناهی بزرگ به شمار می‌آمد، چه آن جسم پلید عناصر مقدس خاک و آب و آتش را ملوت و پلید خواهد ساخت. در اوایل عهد، زردشتیان قدیم کالبد اموات را بر روی بستری از سنگ یا بر فراز توده‌ای از آهک می‌نهاده‌اند یا در تابوتی از سنگ در بسته می‌گذاشتند تا آن شیء نجس از عناصر آب و خاک دور بماند. در این زمان، جایگاهی عظیم و مرتفع بنا می‌کنند که آن را برج خاموشان می‌نامند. در آن بنای بدون سقف و روگشاده، اجساد اموات را می‌گسترده‌اند تا مرغان هوا و حشرات زمین آن‌ها را طعمه خود سازند و نابود کنند. همچنین هر عضوی از اعضای جسد مرده یا قسمتی از بدن زنده قطع شده باشد، مانند بریده ناخن یا چیده مو ایضا ناپاک و پلید شمرده می‌شود. آب دهان انداختن، خاصه در حضور شخص دیگر، عمل منکر است، حتی هوایی که با تنفس از ریه خارج شود، موجب نجاست است، از این رو، حتی در عصر حاضر موبدان و روحانیون در هنگام افروختن آتش مقدس در آتشکده‌ها با دستارچه دهان را می‌بندند تا نفس پلید ایشان به آن عنصر پاک اصابت نکند. بعضی جانوران مردارخوار مانند مورچه و مگس و کرم، همه نجس و ناپاک محسوب می‌شوند که آن‌ها را انگره مینیو آفریده است، همچنین مار و کژدم و وزغ نیز همه مصنوع و مخلوق اویند. در ازمنه قدیم مجوسان واجب می‌دانستند که صدها و هزارها از این جانوران را به عنوان عبادت و کسب فیض هلاک سازند، ثوابی که موجب خشنودی اهورا مزدا خواهد شد. و اگر انسانی این حشرات ناپاک را لمس کند باید در حال عمل تغسیل را به جا آورد و تن خود را بشوید. این انتقال مذهب از مبادی اخلاقی معنوی به سوی اعمال و تشریفات ظاهری رسمی و تطهیرات معمولی، یکی از خصایص نمایان تاریخ تحول دین زردشت است.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
بخش اول: واژه شناسی آشا
واژگان هم خانواده آشا
واژگان هم معنی و هم ریشه آشا
اش
آشا
اَشو
اشی
اوشتا
اشتاد
ارشتات
اشه و اشی در زبان های لری لکی کردی
آراتا
اَرتا
اِرِتا
اَرته
مفهوم ارته
آرتا
اشم و هو
اشاویشتا
فرآشائوشترا
مهاجرت آشا به زبان های دیگر
آشا در انگلیسی
آشا در ارمنی
آشا در اسپانیایی
آشا در اسلونیایی
آشا در ایتالیایی
آشا در ایسلندی
آشا در پرتغالی
آشا در دانمارکی
آشا در سوئدی
آشا در فرانسوی
آشا در لاتین
آشا در نروژی
آشا در هلندی
بخش دوم: واژگان آشایی در منابع واژه شناسی
واژگان آشایی
آشا
آشا در مفهوم مانند
آشا در مفهوم راستی
آشا در مفهوم پارس
آسا
آسا در مفهوم زینت
آسا در مفهوم وقار
آسا در مفهوم قانون
آسا در مفهوم هیبت
آسا در مفهوم هم مانندی
آسا در مفهوم تشبیه
آسا در مفهوم آسایش دهنده
آسا در مفهوم شکل
راست
راست در مفهوم مستقیم
راست در مفهوم جهت مقابل چپ
راست در مفهوم با دقت
راست در مفهوم صدق
راست در مفهوم حقیقت
راست در مفهوم یک سان
راست در مفهوم کامل
راست در مفهوم تشابه و عینیت
راست در مفهوم منظم
راست در مفهوم متناسب
راست در مفهوم عادل
راست در مفهوم درستکار
راست در مفهوم دقیقاً
راست در مفهوم صریح
راست در مفهوم متداول
راست در مفهوم یکی بودن
راست در مفهوم درست
راست در مفهوم درستی
راست در مفهوم سازگار شدن
راست در مفهوم استواری و ایستادن
راست در مفهوم آمادگی
آرتا
آرتا به معنی اشه و اشا
آرتا به معنی درستکار
آرتا به معنی راست گفتار
آرتا به معنی قانون جاویدان
آرتا به معنی راستی
آرتا به معنی پاک
آرتا به معنی مقدس
آرتا به عنوان نام پهلوانی
آرتا به معنی با صفا
اَرتا
ارتا به معنی مقدس
ارتا به معنی ارض و زمین
ارتا به معنی راستی
ارتا به معنی درستی
ارتا به معنی پاک
نام های آرتا و ارتا و ارته  در تاریخ
آشا در واژه ارتش
آشا در واژه اردشیر
آشا در کتاب نام‌های ایرانی دکتر حسابی
واژه شناسی واژه های آشایی
بخش سوم: آرکی تایپ آشا
آرکی تایپ آشا
اعتقاد به مینو در ایران باستان
ایزد بانو آشا
نقد آرکی تایپی آشا
بخش چهارم: آشا در اردی بهشت
اردیبهشت
گل اردیبهشت
نقش آشا در آشا وهیشتا
جنسیت آشا و آشاوهیشتا
جشن اردیبهشتگان
روز جهانی زمین پاک
بخش پنجم: .... قانون آشا...
قانون آشا
در باره ی آشا
بخش ششم: سوشیان و آشا
سوشیان و آشا
اسطوره سوشیان
واژه ی سوشیان
سوشیان در گاتها و گاهان
سوشیان در اوستای متأخر
نتیجه سوشیان آشایی
بخش هفتم: .... آشا. در تمدن آرتا..
آشا در تمدن آرتا
تمدن آرتا، جیرفت کهن
داستان حماسی انمرکار و فرمانروای آرت
خط کشف‌شده آرتا
اندیشه و افکار آرتا
قدمت آرتا
بخش هشتم: آشا در دوران هخامنشی
آشا در متون هخامنشی
آشا در منشور کوروش
کوروش در این کتیبه معروف می گوید
آشا در سنگ‌نبشته‌های هخامنشیان
آشا در نام های بزرگان هخامنشی
آرتیستون
آمستریس
ارته زوستر
آرتمیس
اَرته بامه
راسته
ارﺗﺎ آرﯾﺎ
اَرﺗﺎﭘﺎرﺕ
آرﺗﺎﺑﺎز
ارتابان
آرﺗﺎﻡ
ارته بات
ارته باتاس
ارته باذ
ارته خشتر
ارته سیراس
ارته کام
ارته گرس
ارته وازد
آرتونیس
اَردَباز
بخش . نهم: آشا. در ایران پیش از زرتشت
اعتقاد به آشا در تاریخ پیش زرتشتی
دین در ایران پیش از زرتشت
جنبه خدابخشی به عناصر طبیعی
پرستش ایزدان نورانی
اعتقاد به سرنوشت یا تقدیر
اعتقاد به خداوند مرگان
مهر پرستی
اعتقاد به ثنویت
آیین مردم پیش از زرتشت در اوستا
پرستش میترا
اعتقاد به اورانوس
وارونا مجری ریتا
بخش . دهم: آشا در باورهای دین زرتشت
آشا در باورهای دین زرتشت
آشا در تاریخ جهان بینی زرتشتی
راستی و دروغ در گفتار زرتشت
آشا در الهیات زرتشتی
آشا در اصول دین زرتشت
آشا و درک زمان در فلسفه زرتشتی
آشا در تعالیم زردشت
آشا در اوستا ی ادوار بعد زرتشت
آشا در قسمتهایی برگزیده از گاتها
آشا در معضل فلسفی حیات عقبا
بخش . یازدهم: کاربرد امروزی واژه آشا
پدیدآورندگان با نام آشا
کتاب های با عنوان نام آشا
شرکت ها و انجمن های با نام آشا
انتشارات آشا
شرکت آشا نقش
انجمن آشا
نشریه آشا
موسسه حقوقی بین الملل آشا
شرکت داده فناوری آشا تِک ( AshaTech.ir )
انجمن شعر آشا
شرکت سهامی خاص آشا
خانه ی کتاب آشا
استودیو فیلم برداری و عکس برداری آشا
جام ورزشی آشا
سبک های تدریس گر آشا
آزمون شنیداری مهارت‌های آگاهی واجشناختی «آشا»
.... پیوست های آشا...
پیوست 1: آشا در ویکی پدیا
پیوست 2: آشا در دانشنامه ایرانیکا
پیوست 3: واژه Right بر گرفته از آشا در دیکشنری آکسفورد
فهرست منابع
اهم منابع مورد استفاده در بررسی آشا

مشخصات کتاب الکترونیک

نام کتابکتاب آشا
نویسنده
ناشر چاپیانتشارات ارباب قلم
سال انتشار۱۳۹۳
فرمت کتابEPUB
تعداد صفحات۳۳۶
زبانفارسی
شابک978-600-94339-2-6
موضوع کتابفرهنگ لغت
قیمت نسخه الکترونیک
۶۰۰۰ ت - 1.49 یورو
خرید کتاب الکترونیک

نقد، بررسی و نظرات کتاب آشا

هیچ نظری برای این کتاب ثبت نشده است.

راهنمای مطالعه کتاب آشا

برای دریافت کتاب آشا و دسترسی به هزاران کتاب الکترونیک و کتاب صوتی دیگر و همچنین مطالعه معرفی کتاب‌ها و نظرات کاربران درباره کتاب‌ها لازم است اپلیکیشن کتابراه را نصب کنید.

کتاب‌ها در اپلیکیشن کتابراه با فرمت‌های epub یا pdf و یا mp3 عرضه می‌شوند.