Game Maker

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع Game Maker

دانلود کتاب بازی سازی با Game Maker

دانلود کتاب بازی سازی با Game Maker
در این کتاب، با آموزش ساخت 5 بازی به صورت قدم به قدم و تصویری آشنا می شوید. بهتر است بازی ها را به ترتیبی که در کتاب آمده، دنبال کرده و بسازید. به دلیل اینکه برای مثال در اولین بازی که بازی پینگ پنگ است، مقدمات بازی سازی با گیم میکر نیز آموزش داده شده و در بازی آخر که بازی جَنگ تانک ها است، به...
1