زندگینامه و دانلود کتاب‌های رضا حاجی آبادی

۱۳۴۷ - ایرانی

مدیر انتشارات هزاره ققنوس

عکس رضا حاجی آبادی

زندگینامه رضا حاجی آبادی

شناسنامه‌ام می گوید در اول تیر ماه سال 1347 و لابد با گریه فراوان پا به کره خاکی گذاشته‌ام. تیر ماه سال 1372 کار مطبوعاتی خود را با چاپ اولین داستان کوتاه در روزنامه سلام آغاز کردم. تیرماه 1382 بود که انتشارات هزاره ققنوس را راه‌اندازی کردم. فعالیت فرهنگی خود را در حوزه های مختلف با روزنامه های سلام، کار و کارگر، حیات نو، جوان، جمهوری اسلامی و نشریات باران، شکیب، شاهد، شاهد نوجوان، یاد یاران، شبستان، ...... و نیز آموزش روزنامه‌نگاری بصورت مکاتبه‌ای و حضوری در کنار نویسندگی ادامه داده‌ام. در حال حاضر هم مدیر انتشارات هزاره ققنوس هستم.

1