زندگینامه و دانلود کتاب‌های حمزه سردادور

۱۲۷۵ تا ۱۳۴۹ - ایرانی

حمزه سردادور یکی از پاورقی‌نویسان موفق این روزگار بود. از کتاب‌های معروف او می‌توان به کتاب چشمه آب حیات و کتاب کیمیاگران اشاره کرد.

زندگینامه حمزه سردادور

حمزه سردادور یکی از پاورقی نویسان موفق این روزگار بود. او در ۱۲۷۵ در شهر تبریز متولد شد. هفتاد و چهار سال زندگی کرد و سرانجام در سال ۱۳۴۹ درگذشت. شاید از بخت‌یاری او بود که به‌عنوان یک پاورقی‌نویس که پنجاه سال در مطبوعات قلم‌زده بود، پیش از آنکه پاورقی و پاورقی‌نویسی به روزگار احتضار خود برسد درگذشت.

حمزه سرداور در مجله اطلاعات هفتگی می‌نوشت، اوج کارش از اواسط دهه بیست تا اواخر دهه چهل بود. او به‌عنوان پاورقی‌نویس این مجله پرمخاطب، از ارکان موفقیت آن در جذب خواننده محسوب می‌شد که رقیب تهران مصور و پاورقی‌نویس پرآوازه و بسیار محبوبش حسینقلی مستعان بود.

کتاب‌های برگزیده حمزه سردادور:

چشمه آب حیات
کیمیاگران
مه لقا
در پس پرده
شاخه نبات
افسانه‌ی قاجار
دختر قهرمان
زندانی قلعه قهقهه
از صید ماهی تا پادشاهی
بانوی سربدار
آزاد زنان

۱