زندگینامه و دانلود کتاب‌های مهدی رضایی

۱۳۶۲ هجری شمسی - ایرانی

مهدی رضایی نویسنده ایرانی است. او در حال حاضر سردبیر ماهنامه ادبیات داستانی چوک و مدیر سایت این کانون فرهنگی است.

عکس مهدی رضایی

زندگینامه مهدی رضایی

مهدی رضایی متولد سال ۱۳۶۲، ساکن تهران، نویسنده ایرانی است. او در حال حاضر سردبیر ماهنامه ادبیات داستانی چوک و مدیرسایت این کانون فرهنگی است.

کتاب‌های برگزیده مهدی رضایی:

رمان چه کسی ازدیوانه‌ها نمی‌ترسد؟
رمان روزگار فراموش شده
مجموعه داستان آواز گوسفندها

کتاب‌های مهدی رضایی

صفحه بعد