زندگینامه و دانلود کتاب‌های یوکو اوگاوا

۳۰ مارچ ۱۹۶۲ - ژاپنی

یوکو اوگاوا (Yoko Ogawa)، نویسنده ژاپنی را به واسطه‌ رمان استاد و خدمتکار می‌شناسند اما جالب این است که اوگاوا با نگارش مجموعه داستان انتقام (یازده داستان سیاه) در فهرست نویسندگان برتر شایسته‌ی دریافت جایزه داستان خارجی ایندپندنت قرار گرفت.

عکس یوکو اوگاوا

زندگی نامه یوکو اوگاوا

یوکو اوگاوا (Yoko Ogawa)، از سال ۱۹۸۸ تاکنون اوگاوا بیش از چهل نوشته داستانی و غیر داستانی به رشته تحریر در آورده است. او در سال ۲۰۰۶ کتاب "مقدمه‌ای بر ریاضیدانان زیبا" را به همراه ماساهیکو فوجیوارا که یک ریاضیدان است نوشت که دیالوگی درباره زیبایی بی‌حد و حصر اعداد است. کنزابورو اوئه درباره اوگاوا می‌گوید: "یوکو اوگاوا توانایی بیان کردن لطیف‌ترین ویژگی‌های ذهنی انسان را در قالب ادبیات دارد و این کار را در عین تاثیرگذاری انجام می‌دهد. "لطافت کارهای اوگاوا بخشی به دلیل این است که کاراکترهای داستان‌های او در بیشتر اوقات به نظر می‌آید که نمی‌دانند کارهایی را که می‌کنند چرا انجام می‌دهند. او کارهایش را با انباشتن اطلاعات جزیی انجام می‌دهد، تکنیکی که شاید در کارهای کوتاهش موفقیت‌آمیزتر بوده است. سرعت پایین در گسترش داستان در کارهای بلند نیازمند یک امداد غیبی است که داستان را اتمام برساند. خواننده با توصیف حادی از آنچه قهرمان‌های داستان‌ها که عموماً زن هم هستند، می‌بینند و حس می‌کنند و بعضی اوقات خودآگاهی تعدیل شده آن‌ها که بازتاب کننده فرهنگ ژاپن و خصوصاً زن‌ها است، مواجه می‌شود.

کتاب‌های برگزیده یوکو اوگاوا:
استاد و خدمتکار
انتقام
رژه‌ی پیروزی در بندر آرتور: داستان‌های کوتاه ژاپنی از آغاز تا امروز

۱