دیدگاه کاربران: کتاب عمر گل یخ: مجموعه داستان

فقط کاربرانی که کتاب را دریافت کرده‌اند، امکان ثبت نظر دارند.
مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
صوفی ش
۱۳۹۶/۴/۱۸
نوشته‌ای غیر قابل خواندن بادیدگاهی چرک وکثیف