نظرات کتاب ماهی‌ها نگاهم می‌کنند

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
حبیب سجادی
۱۳۹۶/۸/۲۶
قبل از این ترجمه دیگری از اصغر نوری خوانده بودم به نام دفتر بزرگ، و همان توقعم را از این رمان زیاد کرده بود. ولی خب با یک اثر معمولی رو به رو شدم. منتظر انتخاب‌های بهتر از مترجم توانایی مثل جناب نوری هستم.