دیدگاه کاربران: کتاب صوتی میراب

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۲ از ۲)
princeton university
۱۳۹۷/۹/۳
عالی
roodan 156
۱۳۹۷/۴/۱۹
عالی
غزل مثنوی حامد عسکری مثل یک آینه درد آلود تصاویر را زلزله بم را با زبان محکم بیان کرده بود