دیدگاه کاربران: کتاب همسران در آثار شاعران ایران و نقاشان جهان

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
محمد واحدیان
۱۳۹۷/۶/۶
جالب نبود. اصلا جالب نبود. انتظاری یک گردآوری از اشعار در این زمینه بود که یک گردآوری حداقلی هم نبود