دیدگاه کاربران: کتاب چه کسی تغییر را کشت؟

مفیدترین دیدگاه‌ها
دیدگاه کاربران (۱ تا ۱ از ۱)
امیر علی پور
۱۳۹۸/۳/۱۵
کتاب‌های کنت بلانچارد همیشه عالی هستند.
این یکی، برای مدیرانی که به دنبال ایجاد تغییر در سازمان هستند، بسیار راهگشاست.