نظرات کتاب مکالمات روزمره در زبان اسپانیایی

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
مهرى حقیقیان
۱۳۹۹/۱۲/۱
جمله‌های خیلی تکراری دیده میشه