نقد، بررسی و نظرات کتاب موسم هجرت به شمال - طیب صالح

مرتب‌سازی: پیش‌فرض
پویان سپهری
۱۴۰۱/۲/۳۱
طیب صالح در کتاب خود به تفرد و انزوای متعالی بشر می‌پردازد. تفاوتی ناگریز در تعالی درونی وجود دارد که آدمی را به آن سوی ادراک جمعی پرتاب می‌کند تا بازگشتی به خمود هنجارها نداشته باشد. اقیانوسی از ادراکات انتزاعی که انسان را تا جاودانگی به پیش می‌راند. چرا که اوست ابرانسان.